เนื้อเพลง Jam คำอ่านไทย Michael Jackson

Nation To Nation
(เนฌัน ทู เนฌัน)
All The World
(ออล เดอะ เวิลด)
Must Come Together
(มัซท คัม ทุเกฑเออะ)
Face The Problems
(เฟซ เดอะ พรอบเล็ม)
That We See
(แดท วี ซี)
Then Maybe Somehow We Can Work It Out
(เด็น เมบี ซัมฮาว วี แค็น เวิค อิท เอ้า)
I Asked My Neighbor
(ไอ อาซค มาย เนเบอะ)
For A Favor
(ฟอ รา เฟเฝอะ)
She Said Later
(ชี เซ็ด เลทเออะ)
What Has Come Of
(ฮว็อท แฮ็ส คัม อ็อฝ)
All The People
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล)
Have We Lost Love
(แฮ็ฝ วี ล็อซท ลัฝ)
Of What It’s About
(อ็อฝ ฮว็อท อิทซ อะเบาท)

I Have To Find My Peace Cuz
(ไอ แฮ็ฝ ทู ไฟนด มาย พีซ คัซ)
No One Seems To Let Me Be
(โน วัน ซีม ทู เล็ท มี บี)
False Prophets Cry Of Doom
(ฟอลซ พรอฟเอ็ท คไร อ็อฝ ดูม)
What Are The Possibilities
(ฮว็อท อาร์ เดอะ โพซบิวลีที่)
I Told My Brother
(ไอ โทลด มาย บรัฑเออะ)
There’ll Be Problems
(เดอะเรล บี พรอบเล็ม)
Times And Tears For Fears
(ไทม แซน เทีย ฟอ เฟีย)
We Must Live Each Day
(วี มัซท ไลฝ อีช เด)
Like It’s The Last
(ไลค อิทซ เดอะ ลาซท)

Go With It
(โก วิฑ อิท)
Go With It
(โก วิฑ อิท)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t Too Much
(อิท เอน ทู มัช)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)

The World Keeps Changing
(เดอะ เวิลด คีพ เช้งจิ้นส)
Rearranging Minds
(รีเรนจิง ไมนด)
And Thoughts
(แอ็นด ธอท)
Predictions Fly Of Doom
(พริดีคฌัน ฟไล อ็อฝ ดูม)
The Baby Boom
(เดอะ เบบิ บูม)
Has Come Of Age
(แฮ็ส คัม อ็อฝ เอจ)
We’ll Work It Out
(เว็ล เวิค อิท เอ้า)

I Told My Brothers
(ไอ โทลด มาย บรัฑเออะ)
Don’t You Ask Me
(ด้อนท์ ยู อาซค มี)
For No Favors
(ฟอ โน เฟเฝอะ)
I’m Conditioned By
(แอม ค็อนดีฌอัน ไบ)
The System
(เดอะ ซีซเท็ม)
Don’t You Talk To Me
(ด้อนท์ ยู ทอค ทู มี)
Don’t Scream And Shout
(ด้อนท์ ซครีม แอ็นด เฌาท)

She Pray To God To Buddha
(ชี พเร ทู ก็อด ทู บูดดะ)
Then She Sings A
(เด็น ชี ซิง ซา)
Talmud Song
(ทอลมุด ซ็อง)
Confusions Contradict
(ค็อนฟยูฉัน คอนทระดีคท)
The Self
(เดอะ เซ็ลฟ)
Do We Know Right
(ดู วี โน ไรท)
From Wrong
(ฟร็อม ร็อง)
I Just Want You To
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู)
Recognize Me
(เรคอ็อกไนส มี)
In The Temple
(อิน เดอะ เท๊มเพิ่ล)
You Can’t Hurt Me
(ยู แค็นท เฮิท มี)
I Found Peace
(ไอ เฟานด พีซ)
Within Myself
(วิฑีน ไมเซลฟ)

Go With It
(โก วิฑ อิท)
Go With It
(โก วิฑ อิท)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t Too Much
(อิท เอน ทู มัช)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t Too Much
(อิท เอน ทู มัช)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)

Rap Performed By
(แร็พ เพอะฟอม ไบ)
Heavy D
(เฮฝอิ ดี)
Jam Jam
(แจ็ม แจ็ม)
Here Comes The Man
(เฮียร คัม เดอะ แม็น)
Hot Damn
(ฮ็อท แด็ม)
The Big Boy Stands
(เดอะ บิก บอย ซแท็นด)
Movin’ Up A Hand
(มูฝวิน อัพ อะ แฮ็นด)
Makin’ Funky Tracks
(เมกิน ฟังคิ ทแรค)
With My Man
(วิฑ มาย แม็น)
Michael Jackson
(ไมเล แจคสัน)
Smooth Criminal
(ซมูฑ ครีมอิแน็ล)
That’s The Man
(แด๊ท เดอะ แม็น)
Mike’s So Relaxed
(ไมค โซ ริแลคซ)
Mingle Mingle Jingle
(มิกเกิล มิกเกิล จีงกล)
In The Jungle
(อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล)
Bum Rushed The Door
(บัม รัฌ เดอะ โด)
3 And 4’s In A Bundle
(ที แอ็นด 4s ซิน อะ บั๊นเดิ้ล)
Execute The Plan
(เอคซิคยูท เดอะ แพล็น)
First I Cooled Like A Fan
(เฟิซท ไอ คูล ไลค เก แฟน)
Got With Janet
(ก็อท วิฑ แจนเนท)
Then With Guy
(เด็น วิฑ ไก)
Now With Michael
(เนา วิฑ ไมเล)
Cause It Ain’t Hard To
(คอส อิท เอน ฮาด ทู)

Michael
(ไมเล)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t Too Much
(อิท เอน ทู มัช)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
Get On It
(เก็ท ออน หนิด)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t Stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)

It Ain’t Too Hard For Me
(อิท เอน ทู ฮาด ฟอ มี)
To Jam 9x
(ทู แจ็ม 9x)
Get On It
(เก็ท ออน หนิด)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t
(อิท เอน)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t Too Much
(อิท เอน ทู มัช)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t Too Much
(อิท เอน ทู มัช)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)
Jam
(แจ็ม)
Too Much
(ทู มัช)
It Ain’t Too Much Stuff
(อิท เอน ทู มัช ซทัฟ)
It Ain’t
(อิท เอน)
Don’t You
(ด้อนท์ ยู)
It Ain’t Too Much For Me To
(อิท เอน ทู มัช ฟอ มี ทู)

Get On It
(เก็ท ออน หนิด)
Get On It
(เก็ท ออน หนิด)
Give It Baby
(กิฝ อิท เบบิ)
Give It To Me
(กิฝ อิท ทู มี)
Come On
(คัมมอน)
You Really Give It Too Me
(ยู ริแอ็ลลิ กิฝ อิท ทู มี)
Got To Give It
(ก็อท ทู กิฝ อิท)
You Just Want To Give It
(ยู จัซท ว็อนท ทู กิฝ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jam คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น