เนื้อเพลง Waterfalls คำอ่านไทย TLC

A lonely mother gazing out of her window
(เอนอิธิง อะ โลนลิ ม๊าเธ่อร์ เกซซิง เอ้า อ็อฝ เฮอ วีนโด)
Staring at a son that she just can’t touch
(ซแทริง แอ็ท ดา ซัน แดท ชี จัซท แค็นท ทั๊ช)
If at any time he’s in a jam
(อิฟ แอ็ท เอนอิ ไทม อีส ซิน อะ แจ็ม)
She’ll be by his side
(เฌ็ล บี ไบ ฮิส ไซด)
But he doesn’t realize he hurts her so much
(บัท ฮี ดัสอินท รีแอะไลส ฮี เฮิท เฮอ โซ มัช)
But all the praying just ain’t helping
(บัท ดอร์ เดอะ เพลยอิง จัซท เอน เฮลพิง)
At all ’cause he can’t seem to keep
(แอ็ท ดอร์ คอส ฮี แค็นท ซีม ทู คีพ)
His self out of trouble
(ฮิส เซ็ลฟ เอ้า อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล)
So he goes out and he makes his money
(โซ ฮี โกซ เอ้า แอ็นด ฮี เมค ฮิส มันอิ)
The best way he knows how
(เดอะ เบ็ซท เว ฮี โน เฮา)
Another body laying cold in the gutter
(แอะนัธเออะ บอดอิ เลยิง โคลด อิน เดอะ กัทเทอะ)
Listen to me
(ลิ๊สซึ่น ทู มี)

Chorus:
(โครัซ :)
Don’t go chasing waterfalls
(ด้อนท์ โก เชซิง วอเตอร์ฟอล)
Please stick to the rivers and the lakes that
(พลีส ซทิค ทู เดอะ รีฝเออะ แซน เดอะ เลค แดท)
You’re used to
(ยัวร์ ยูซ ทู)
I know that you’re gonna have it your way
(ไอ โน แดท ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ อิท ยุร เว)
Or nothing at all
(ออ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
But I think you’re moving too fast
(บัท ไอ ธิงค ยัวร์ มูฝอิง ทู ฟัซท)

Little precious has a natural obsession
(ลิ๊ทเทิ่ล พเรฌอัซ แฮ็ส ซา แนชแร็ล อ็อบเซฌอัน)
For temptation but he just can’t see
(ฟอ เทมเทฌัน บัท ฮี จัซท แค็นท ซี)
She gives him loving that his body can’t handle
(ชี กิฝ ฮิม ลัฝอิง แดท ฮิส บอดอิ แค็นท แฮ๊นเดิ้ล)
But all he can say is baby it’s good to me
(บัท ดอร์ ฮี แค็น เซ อีส เบบิ อิทซ เกิด ทู มี)
One day he goes and takes a glimpse
(วัน เด ฮี โกซ แซน เทค ซา กลิมซ)
In the mirror
(อิน เดอะ มีเรอะ)
But he doesn’t recognize his own face
(บัท ฮี ดัสอินท เรคอ็อกไนส ฮิส โอน เฟซ)
His health is fading and he doesn’t know why
(ฮิส เฮ็ลธ อีส เฟดิง แอ็นด ฮี ดัสอินท โน ฮไว)
3 letters took him to his final resting place
(ที เลทเทอะ ทุค ฮิม ทู ฮิส ไฟแน็ล เรสดิง พเลซ)
Y’all don’t hear me
(ยอล ด้อนท์ เฮีย มี)

Chorus
(โครัซ)

I seen a rainbow yesterday
(ไอ ซีน อะ เรนโบว์ เยซเทอะดิ)
But too many storms have come and gone
(บัท ทู เมนอิ ซทอม แฮ็ฝ คัม แอ็นด กอน)
Leavin’ a trace of not one God-given ray
(เลวิน อะ เทร๊ซ อ็อฝ น็อท วัน ก็อด กีฝเอ็น เร)
Is it because my life is ten shades of grey
(อีส ซิท บิคอส มาย ไลฟ อีส เท็น เฌด อ็อฝ กเร)
I pray all ten fade away
(ไอ พเร ออล เท็น เฝด อะเว)
Seldom praise Him for the sunny days
(เซลดัม พเรส ฮิม ฟอ เดอะ ซันนิ เด)

And like His promise is true
(แอ็นด ไลค ฮิส พรอมอิซ อีส ทรู)
Only my faith can undo
(โอ๊นลี่ มาย เฟธ แค็น อันดู)
The many chances I blew
(เดอะ เมนอิ ชานซ ซาย บลู)
To bring my life to anew
(ทู บริง มาย ไลฟ ทู อันยู)
Clear blue and unconditional skies
(คเลีย บลู แอ็นด อันค็อนดีฌอะแน็ล สกาย)
Have dried the tears from my eyes
(แฮ็ฝ ดไรด เดอะ เทีย ฟร็อม มาย ไอ)
No more lonely cries
(โน โม โลนลิ ไคร)
My only bleedin’ hope
(มาย โอ๊นลี่ บลีดิน โฮพ)
Is for the folk who can’t cope
(อีส ฟอ เดอะ โฟค ฮู แค็นท โคพ)
Wit such an endurin’ pain
(วิท ซัช แอน เอนดูริน เพน)
That it keeps ’em in the pourin’ rain
(แดท ดิธ คีพ เอ็ม อิน เดอะ โพวริน เรน)
Who’s to blame
(ฮู ทู บเลม)
For tootin’ caine in your own vein
(ฟอ ทูดิน เคน อิน ยุร โอน เฝน)
What a shame
(ฮว็อท ดา เฌม)
You shoot and aim for someone else’s brain
(ยู ฌูท แอ็นด เอม ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ บเรน)
You claim the insane
(ยู คเลม ดิ อินเซน)
And name this day and time
(แอ็นด เนม ดีซ เด แอ็นด ไทม)
For fallin’ prey to crime
(ฟอ แฟลลิน พเร ทู คไรม)
I say the system got you victim to your own mind
(ไอ เซ เดอะ ซีซเท็ม ก็อท ยู ฝิคทิม ทู ยุร โอน ไมนด)

Dreams are hopeless aspirations
(ดรีม แซร์ โฮพเล็ซ แอซพิเรฌัน)
In hopes of comin’ true
(อิน โฮพ อ็อฝ คัมอิน ทรู)
Believe in yourself
(บิลีฝ อิน ยุรเซลฟ)
The rest is up to me and you
(เดอะ เร็ซท อีส อัพ ทู มี แอ็นด ยู)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waterfalls คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น