เนื้อเพลง All For You คำอ่านไทย Our Lady Peace

A suburban man at my door
(อะ ซะเบอแบ็น แม็น แอ็ท มาย โด)
But I don’t think I’ll let him in
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล เล็ท ฮิม อิน)
He wants discipline
(ฮี ว็อนท ดีซอิพลิน)
Discipline, control over the way I live
(ดีซอิพลิน , ค็อนทโรล โอเฝอะ เดอะ เว ไอ ไลฝ)
Wants the best for me
(ว็อนท เดอะ เบ็ซท ฟอ มี)
Old school philosophy
(โอลด ซคูล ฟิลอซโอะฟิ)
But I can’t turn my back on him
(บัท ไอ แค็นท เทิน มาย แบ็ค ออน ฮิม)
He’s a part of me
(อีส ซา พาท อ็อฝ มี)
Buy me anything but I just need a friend
(ไบ มี เอนอิธิง บัท ไอ จัซท นีด อะ ฟเร็นด)

It’s all for you
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
You got me where you want
(ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
It’s all for you, oh
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ)
Just stop breaking my heart
(จัซท ซท็อพ บเรคคิง มาย ฮาท)
You’re the blood of a seed and its all that I need
(ยัวร์ เดอะ บลัด อ็อฝ อะ ซี แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท ไอ นีด)
Got me where you want
(ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
It’s all for you, oh
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ)
You got me, oh, you got me
(ยู ก็อท มี , โอ , ยู ก็อท มี)

Jack Kerouac K-K-K-Kerouac
(แจ็ค เคโรแวก เค เค เค เคโรแวก)
On the road and in my head
(ออน เดอะ โรด แอ็นด อิน มาย เฮ็ด)
And the irrelevance, intelligence
(แอ็นด ดิ อินเรวเวอเรน , อินเทลลิเจ็นซ)
A new tattoo a lot more sex
(อะ นยู แท็ททู อะ ล็อท โม เซ็คซ)
Broken families
(บโรเค็น แฟมลีสฺ)
A new enemy
(อะ นยู เอนอิมิ)
And you will not make up for this
(แอ็นด ยู วิล น็อท เมค อัพ ฟอ ดีซ)
This suburban man he wants discipline
(ดีซ ซะเบอแบ็น แม็น ฮี ว็อนท ดีซอิพลิน)
But I just need a friend
(บัท ไอ จัซท นีด อะ ฟเร็นด)

It’s all for you
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
You got me where you want
(ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
It’s all for you
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
Just stop breaking my heart
(จัซท ซท็อพ บเรคคิง มาย ฮาท)
You’re the blood of a seed and its all that I need
(ยัวร์ เดอะ บลัด อ็อฝ อะ ซี แอ็นด อิทซ ซอร์ แดท ไอ นีด)
Got me where you want
(ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
It’s all for you
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
You got me, oh, you got me where you want
(ยู ก็อท มี , โอ , ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)

Leave me alone
(ลีฝ มี อะโลน)
Oh, leave me alone
(โอ , ลีฝ มี อะโลน)

So never run
(โซ เนฝเออะ รัน)
You got me where you want
(ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
All for you, stop breaking my heart
(ออล ฟอ ยู , ซท็อพ บเรคคิง มาย ฮาท)

Youuuuuuuuuu
(Youuuuuuuuuu)
You got me where you want
(ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
Its all for you, oh
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ)
Stop breaking my, stop breaking my heart
(ซท็อพ บเรคคิง มาย , ซท็อพ บเรคคิง มาย ฮาท)
You’re the blood of a seed and its that I need
(ยัวร์ เดอะ บลัด อ็อฝ อะ ซี แอ็นด อิทซ แดท ไอ นีด)
Got me where you want
(ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
Its all for you, oh
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ)
Cause you got me, oh, you got me where you want
(คอส ยู ก็อท มี , โอ , ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
It’s all for you
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
Oh Just stop breaking my, stop breaking my heart
(โอ จัซท ซท็อพ บเรคคิง มาย , ซท็อพ บเรคคิง มาย ฮาท)
It’s all for you, oh
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ)
Got me, got me where you want
(ก็อท มี , ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
It’s all for you
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
My heart
(มาย ฮาท)
It’s all for you, oh
(อิทซ ซอร์ ฟอ ยู , โอ)
You got me oh, you got me where you want
(ยู ก็อท มี โอ , ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท)
Leave me alone
(ลีฝ มี อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All For You คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น