เนื้อเพลง Unfoolish คำอ่านไทย Ashanti

[Chorus: Ashanti [Biggie]]
(เนา วี แฮ็ฝ รีช ดิ เอ็นด [ โครัซ : เอสแชนที [ บิ๊กกี้ ] ])
See my days are cold without you [Here’s Another one]
(ซี มาย เด แซร์ โคลด วิเฑาท ยู [ เฮียร แอะนัธเออะ วัน ])
But I’m hurting while I’m with you [And another one]
(บัท แอม เฮอดิง ฮไวล แอม วิฑ ยู [ แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ])
And though my heart can’t take no more,
(แอ็นด โธ มาย ฮาท แค็นท เทค โน โม ,)
I can’t keep running back to you
(ไอ แค็นท คีพ รันนิง แบ็ค ทู ยู)
See my days are cold without you [Here’s Another one]
(ซี มาย เด แซร์ โคลด วิเฑาท ยู [ เฮียร แอะนัธเออะ วัน ])
But I’m hurting while I’m with you [And another one]
(บัท แอม เฮอดิง ฮไวล แอม วิฑ ยู [ แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ])
And though my heart can’t take no more,
(แอ็นด โธ มาย ฮาท แค็นท เทค โน โม ,)
I won’t keep running back to you
(ไอ ว็อนท คีพ รันนิง แบ็ค ทู ยู)
[And another one….what? what?]
([ แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ฮว็อท ฮว็อท ])

[Ashanti:]
([ เอสแชนที : ])
I think I found my strenght to finally get up and leave
(ไอ ธิงค ไอ เฟานด มาย สเต็ง ทู ไฟแน็ลลิ เก็ท อัพ แอ็นด ลีฝ)
No more broken heart for me
(โน โม บโรเค็น ฮาท ฟอ มี)
No more tellin’ your lies to me [And another one]
(โน โม เทลลิน ยุร ไล ทู มี [ แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ])
I’m lookin’ like I got my head on right so now I see
(แอม ลุคกิน ไลค ไก ก็อท มาย เฮ็ด ออน ไรท โซ เนา ไอ ซี)
No more givin’ you everythin’
(โน โม กีฝอิน ยู เอรี่ติน)
There’s no more takin’ my love from me [what?]
(แดร์ โน โม ทอคกิ่น มาย ลัฝ ฟร็อม มี [ ฮว็อท ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Ashanti:]
([ เอสแชนที : ])
Glad to wake up every day without you on my brain
(กแล็ด ทู เวค อัพ เอฝริ เด วิเฑาท ยู ออน มาย บเรน)
No more waiting late up at night
(โน โม เวททิง เลท อัพ แอ็ท ไนท)
No more havin’ to fuzz and fight
(โน โม เฮฝวิน ทู ฟัส แอ็นด ไฟท)
I’m proud to say that I will never make the same mistake
(แอม พเราด ทู เซ แดท ไอ วิล เนฝเออะ เมค เดอะ เซม มิซเทค)
No more thinkin’ about what you do
(โน โม ติ้งกิน อะเบาท ฮว็อท ยู ดู)
There’s no more of me runnin’ back to you
(แดร์ โน โม อ็อฝ มี รูนนิน แบ็ค ทู ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Biggie:]
([ บิ๊กกี้ : ])
Some say the x make the sex spec-tacular,
(ซัม เซ เดอะ เอ๊กซฺ เมค เดอะ เซ็คซ ซเพ็ค แทกคิวเลอ ,)
Let me lick you from yo neck to yo back
(เล็ท มี ลิค ยู ฟร็อม โย เน็ค ทู โย แบ็ค)
Then ya, shiverin’, tongue deliverin’
(เด็น ยา , ชิฝแวริน , ทัง เดลิฝเวอร์ลิน)
Chills up that spine, that ass is mine
(ชิล อัพ แดท ซไพน , แดท อาซ ซิส ไมน)
Skip the wine and the candlelight, no Cristal tonight
(ซคิพ เดอะ ไวน แอ็นด เดอะ แคนเดิลไลท์ , โน คิดเตว ทุไนท)
If its alright wit’ you, we f*ckin [that’s cool]
(อิฟ อิทซ ออลไร๊ท วิท ยู , วี เอฟ *ckin [ แด๊ท คูล ])
Deja vu, the blunts sparked, finger f*ckin in the park
(เดชา vu , เดอะ บลันท ซพาค , ฟีงเกอะ เอฟ *ckin อิน เดอะ พาค)
Pissy off Bacardi Dark
(พิสซี่ ออฟฟ เบคาดีดาค)
Remember when I used to play between yo legs
(ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย ยูซ ทู พเล บีทวิน โย เล็ก)
You begged for me to stop because you know where it would head
(ยู เบก ฟอ มี ทู ซท็อพ บิคอส ยู โน ฮแว อิท เวิด เฮ็ด)
Straight to yo mother’s bed
(ซทเรท ทู โย ม๊าเธ่อร์ เบ็ด)
At the Mariott, we be lucky if we find a spot next to yo sister
(แอ็ท เดอะ แมรีเอด , วี บี ลัคคิ อิฟ วี ไฟนด อะ สพอท เน็คซท ทู โย ซีซเทอะ)
Damn I really miss the way she used to rub my back when I hit that
(แด็ม นาย ริแอ็ลลิ มิซ เดอะ เว ชี ยูซ ทู รับ มาย แบ็ค ฮเว็น นาย ฮิท แดท)
Way she used to giggle when yo ass would wiggle
(เว ชี ยูซ ทู กิ๊กเกิล ฮเว็น โย อาซ เวิด วิกเกิล)
Now I know you used to sweets at the Parker Meridian, trips to the Carribean
(เนา ไอ โน ยู ยูซ ทู สวี้ท แอ็ท เดอะ พาคเกอร์ เมะรีดเอียน , ทริพ ทู เดอะ คาร์รีบีเอน)
But tonight, no ends
(บัท ทุไนท , โน เอ็นด)

[Ashanti [Biggie]]
([ เอสแชนที [ บิ๊กกี้ ] ])
You must be used to me cryin’ [And another one]
(ยู มัซท บี ยูซ ทู มี คายอิน [ แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ])
While you’re out bumpin’ and grindin’
(ฮไวล ยัวร์ เอ้า บั้มปิน แอ็นด กรี๊ดอิน)
But I’m leaving you tonight
(บัท แอม ลีฝอิงส ยู ทุไนท)

See my days are cold without you
(ซี มาย เด แซร์ โคลด วิเฑาท ยู)
But I’m hurting while I’m with you
(บัท แอม เฮอดิง ฮไวล แอม วิฑ ยู)
And though my heart can’t take no more,
(แอ็นด โธ มาย ฮาท แค็นท เทค โน โม ,)
I can’t keep running back to you
(ไอ แค็นท คีพ รันนิง แบ็ค ทู ยู)

You must be used to me cryin’ [And another one]
(ยู มัซท บี ยูซ ทู มี คายอิน [ แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ])
While you’re out bumpin’ and grindin’
(ฮไวล ยัวร์ เอ้า บั้มปิน แอ็นด กรี๊ดอิน)
But I’m leaving you tonight [Uuuh…and another one]
(บัท แอม ลีฝอิงส ยู ทุไนท [ Uuuh แอ็นด แอะนัธเออะ วัน ])

[feat. Biggie Smalls]
([ ฟีท บิ๊กกี้ ซมอล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unfoolish คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น