เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Lisa Loeb

You say I only hear what I want to.
(ยู เซ ไอ โอ๊นลี่ เฮีย ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู)
You say I talk so all the time so.
(ยู เซ ไอ ทอค โซ ออล เดอะ ไทม โซ)
And I thought what I felt was simple,
(แอ็นด ดาย ธอท ฮว็อท ไอ เฟ็ลท วอส ซิ๊มเพิ่ล ,)
And I thought that I don’t belong,
(แอ็นด ดาย ธอท แดท ไอ ด้อนท์ บิลอง ,)
And now that I am leaving,
(แอ็นด เนา แดท ไอ แอ็ม ลีฝอิงส ,)
Now I know that I did something wrong ’cause I missed you.
(เนา ไอ โน แดท ไอ ดิด ซัมติง ร็อง คอส ไอ มิซ ยู)
Yeah yeah, I missed you.
(เย่ เย่ , ไอ มิซ ยู)
And you say I only hear what I want to:
(แอ็นด ยู เซ ไอ โอ๊นลี่ เฮีย ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู :)
I don’t listen hard,
(ไอ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ฮาด ,)
Don’t pay attention to the distance that you’re running
(ด้อนท์ เพ แอ็ทเทนฌัน ทู เดอะ ดีซแท็นซ แดท ยัวร์ รันนิง)
To anyone, anywhere,
(ทู เอนอิวัน , เอนอิฮแว ,)
I don’t understand if you really care,
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด อิฟ ยู ริแอ็ลลิ แค ,)
I’m only hearing negative: no, no, no.
(แอม โอ๊นลี่ เฮียริง เนกอะทิฝ : โน , โน , โน)
So I turned the radio on, I turned the radio up,
(โซ ไอ เทิน เดอะ เรดิโอ ออน , ไอ เทิน เดอะ เรดิโอ อัพ ,)
And this woman was singing my song:
(แอ็นด ดีซ วูมเอิน วอส ซิงกิง มาย ซ็อง :)
Lover’s in love, and the other’s run away,
(ลัฝเออะ ซิน ลัฝ , แอ็นด ดิ อัฑเออะ รัน อะเว ,)
Lover is crying ’cause the other won’t stay.
(ลัฝเออะ อีส คไรอิง คอส ดิ อัฑเออะ ว็อนท ซเท)
Some of us hover when we weep for the other who was
(ซัม อ็อฝ อัซ ฮัฝเออะ ฮเว็น วี วีพ ฟอ ดิ อัฑเออะ ฮู วอส)
Dying since the day they were born.
(ไดอิง ซินซ เดอะ เด เฑ เวอ บอน)
Well, well, this is not that;
(เว็ล , เว็ล , ดีซ ซิส น็อท แดท 😉
I think that I’m throwing, but I’m thrown.
(ไอ ธิงค แดท แอม โตววิง , บัท แอม ธโรน)
And I thought I’d live forever, but now I’m not so sure.
(แอ็นด ดาย ธอท อาย ไลฝ เฟาะเรฝเออะ , บัท เนา แอม น็อท โซ ฌุร)
You try to tell me that I’m clever,
(ยู ทไร ทู เท็ล มี แดท แอม คเลฝเออะ ,)
But that won’t take me anyhow, or anywhere with you.
(บัท แดท ว็อนท เทค มี เอนอิเฮา , ออ เอนอิฮแว วิฑ ยู)
You said that I was naive,
(ยู เซ็ด แดท ไอ วอส นาอีฝ ,)
And I thought that I was strong.
(แอ็นด ดาย ธอท แดท ไอ วอส ซทร็อง)
I thought, ” hey, I can leave, I can leave. ”
(ไอ ธอท , ” เฮ , ไอ แค็น ลีฝ , ไอ แค็น ลีฝ “)
Oh, but now I know that I was wrong, ’cause I missed you.
(โอ , บัท เนา ไอ โน แดท ไอ วอส ร็อง , คอส ไอ มิซ ยู)
Yeah, I miss you.
(เย่ , ไอ มิซ ยู)
You said, ” I caught you ’cause I want you and one day I’ll let you go.
(ยู เซ็ด , ” ไอ คอท ยู คอส ไอ ว็อนท ยู แอ็นด วัน เด อิล เล็ท ยู โก)
” You try to give away a keeper, or keep me ’cause you know you’re just scared to lose.
(” ยู ทไร ทู กิฝ อะเว อะ คีพเออะ , ออ คีพ มี คอส ยู โน ยัวร์ จัซท ซคา ทู ลูส)
And you say, ” Stay. ”
(แอ็นด ยู เซ , ” ซเท “)
And you say I only hear what I want to.
(แอ็นด ยู เซ ไอ โอ๊นลี่ เฮีย ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น