เนื้อเพลง Lost คำอ่านไทย Michael Buble

I can’t believe it’s over
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ โอเฝอะ)
I watched the whole thing fall
(ไอ ว็อช เดอะ โฮล ธิง ฟอล)
And I never saw the right man was on the wall
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ซอ เดอะ ไรท แม็น วอส ออน เดอะ วอล)
If I don’t land
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ แล็นด)
Days were slipping past
(เด เวอ สลิพปิง พาซท)
That the good things never last
(แดท เดอะ เกิด ธิง เนฝเออะ ลาซท)
That you were crying
(แดท ยู เวอ คไรอิง)

Summer turned to winter
(ซัมเมอะ เทิน ทู วีนเทอะ)
And the snow it turned to rain
(แอ็นด เดอะ ซโน อิท เทิน ทู เรน)
And the rain turned into tears upon your face
(แอ็นด เดอะ เรน เทิน อีนทุ เทีย อุพอน ยุร เฟซ)
I hardly recognized the girl you are today
(ไอ ฮาดลิ เรคอ็อกไนส เดอะ เกิล ยู อาร์ ทุเด)
And god I hope it’s not too late
(แอ็นด ก็อด ดาย โฮพ อิทซ น็อท ทู เลท)
It’s not too late
(อิทซ น็อท ทู เลท)
Cause you are not alone
(คอส ยู อาร์ น็อท อะโลน)
I’m always there with you
(แอม ออลเว แดร์ วิฑ ยู)
And we’ll get lost together
(แอ็นด เว็ล เก็ท ล็อซท ทุเกฑเออะ)
Till the light comes pouring through
(ทิล เดอะ ไลท คัม ช ธรู)
Cause when you feel like you’re done
(คอส ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยัวร์ ดัน)
And the darkness has won
(แอ็นด เดอะ ดาคเน็ซ แฮ็ส ว็อน)
Babe, you’re not lost
(เบบ , ยัวร์ น็อท ล็อซท)
When your worlds crashing down
(ฮเว็น ยุร เวิลด แคร๊ชชิง เดาน)
And you can’t bear to fall
(แอ็นด ยู แค็นท แบ ทู ฟอล)
I said, babe, you’re not lost
(ไอ เซ็ด , เบบ , ยัวร์ น็อท ล็อซท)

Life can show no mercy
(ไลฟ แค็น โฌ โน เมอซิ)
It can tear your soul apart
(อิท แค็น เทีย ยุร โซล อะพาท)
It can make you feel like you’ve gone crazy
(อิท แค็น เมค ยู ฟีล ไลค ยู๊ฟ กอน คเรสิ)
But you’re not
(บัท ยัวร์ น็อท)
Things have seem to changed
(ธิง แฮ็ฝ ซีม ทู เชนจ)
There’s one thing that’s still the same
(แดร์ วัน ธิง แด๊ท ซทิล เดอะ เซม)
In my heart you have remained
(อิน มาย ฮาท ยู แฮ็ฝ ริเมน)
And we can fly fly fly away
(แอ็นด วี แค็น ฟไล ฟไล ฟไล อะเว)

Cause you are not alone
(คอส ยู อาร์ น็อท อะโลน)
And I am there with you
(แอ็นด ดาย แอ็ม แดร์ วิฑ ยู)
And we’ll get lost together
(แอ็นด เว็ล เก็ท ล็อซท ทุเกฑเออะ)
Till the light comes pouring through
(ทิล เดอะ ไลท คัม ช ธรู)
Cause when you feel like you’re done
(คอส ฮเว็น ยู ฟีล ไลค ยัวร์ ดัน)
And the darkness has won
(แอ็นด เดอะ ดาคเน็ซ แฮ็ส ว็อน)
Babe, you’re not lost
(เบบ , ยัวร์ น็อท ล็อซท)
When the worlds crashing down
(ฮเว็น เดอะ เวิลด แคร๊ชชิง เดาน)
And you can not bear to crawl
(แอ็นด ยู แค็น น็อท แบ ทู ครอล)
I said, baby, you’re not lost
(ไอ เซ็ด , เบบิ , ยัวร์ น็อท ล็อซท)
I said, baby, you’re not lost
(ไอ เซ็ด , เบบิ , ยัวร์ น็อท ล็อซท)
I said, baby, you’re not lost
(ไอ เซ็ด , เบบิ , ยัวร์ น็อท ล็อซท)
I said, baby, you’re not lost
(ไอ เซ็ด , เบบิ , ยัวร์ น็อท ล็อซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost คำอ่านไทย Michael Buble

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น