เนื้อเพลง I Need You Tonight คำอ่านไทย Backstreet Boys

Open up your heart to me
(โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท ทู มี)
And say what’s on your mind, oh yes
(แอ็นด เซ ฮว็อท ออน ยุร ไมนด , โอ เย็ซ)
I know that we have been through so much pain
(ไอ โน แดท วี แฮ็ฝ บีน ธรู โซ มัช เพน)
But I still need you in my life this time
(บัท ไอ ซทิล นีด ยู อิน มาย ไลฟ ดีซ ไทม)

Chorus :
(โครัซ :)
[And] I need you tonight
([ แอ็นด ] ไอ นีด ยู ทุไนท)
I need you right now
(ไอ นีด ยู ไรท เนา)
I know deep within my heart
(ไอ โน ดีพ วิฑีน มาย ฮาท)
It doesn’t matter if it’s wrong or right
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ อิทซ ร็อง ออ ไรท)
[I really need you tonight]
([ ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู ทุไนท ])

I figured out what to say to you
(ไอ ฟีกยุร เอ้า ฮว็อท ทู เซ ทู ยู)
But sometimes the words they
(บัท ซัมไทม์ เดอะ เวิด เฑ)
They come out so wrong, oh yes they do
(เฑ คัม เอ้า โซ ร็อง , โอ เย็ซ เฑ ดู)
And I know in time that you will understand
(แอ็นด ดาย โน อิน ไทม แดท ยู วิล อันเดิซแทนด)
That what we have is so right this time
(แดท ฮว็อท วี แฮ็ฝ อีส โซ ไรท ดีซ ไทม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

All those endless times
(ออล โฑส เอ็นเล็ซ ไทม)
We tried to make it last forever more and baby I know
(วี ทไร ทู เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ โม แอ็นด เบบิ ไอ โน)
I need you
(ไอ นีด ยู)
I know deep within my heart
(ไอ โน ดีพ วิฑีน มาย ฮาท)
It doesn’t matter if it’s wrong or right
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ อิทซ ร็อง ออ ไรท)
I really need you, oh
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู , โอ)

I need you tonight, I need you, oh I need you baby
(ไอ นีด ยู ทุไนท , ไอ นีด ยู , โอ ไอ นีด ยู เบบิ)
I need you right now, it’s gotta be this, it’s gotta be this
(ไอ นีด ยู ไรท เนา , อิทซ กอททะ บี ดีซ , อิทซ กอททะ บี ดีซ)
I know deep within my heart
(ไอ โน ดีพ วิฑีน มาย ฮาท)
No, it doesn’t matter if it’s wrong or it’s right
(โน , อิท ดัสอินท แมทเทอะ อิฟ อิทซ ร็อง ออ อิทซ ไรท)
All I know is baby
(ออล ไอ โน อีส เบบิ)
I really need you tonight
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need You Tonight คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น