เนื้อเพลง The One คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat LL Cool J

Takin away the fact that i care about you
(ทอคกิ่น อะเว เดอะ แฟ็คท แดท ไอ แค อะเบาท ยู)
it’s just your way so sweet everything seems right around you
(อิทซ จัซท ยุร เว โซ สวี้ท เอ๊วี่ติง ซีม ไรท อะเรานด ยู)
did you know that you have this common way about you when you touch
(ดิด ยู โน แดท ยู แฮ็ฝ ดีซ คอมมัน เว อะเบาท ยู ฮเว็น ยู ทั๊ช)
and i wanna know if i could be your girl
(แอ็นด ดาย วอนนา โน อิฟ ฟาย เคิด บี ยุร เกิล)

you are everything and everything is you [4x’s]
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ 4xs ])

i’m happy to say in a lotta ways you change me
(แอม แฮพพิ ทู เซ อิน อะ ลอทดา เว ยู เชนจ มี)
makes me smile when you said
(เมค มี ซไมล ฮเว็น ยู เซ็ด)
you were glad the day you found me
(ยู เวอ กแล็ด เดอะ เด ยู เฟานด มี)
i’m wishin away any harm that might ever find you heaven knows
(แอม วิซชิน อะเว เอนอิ ฮาม แดท ไมท เอฝเออะ ไฟนด ยู เฮฝเอ็น โน)
i really feel i’ll always be your girl
(ไอ ริแอ็ลลิ ฟีล อิล ออลเว บี ยุร เกิล)

you are everything and everything is you [4x’s]
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ 4xs ])

the one who puts her arms around you
(ดิ วัน ฮู พัท เฮอ อาม อะเรานด ยู)
the one who lays her head beside you [your girl]
(ดิ วัน ฮู เล เฮอ เฮ็ด บิไซด ยู [ ยุร เกิล ])
the one who listens when you need it
(ดิ วัน ฮู ลิ๊สซึ่น ฮเว็น ยู นีด ดิท)
when no one else sees i can see it [i jus wanna be]
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ ซี ซาย แค็น ซี อิท [ ไอ ยูส วอนนา บี ])
the one who knows when somethings wrong
(ดิ วัน ฮู โน ฮเว็น ซัมติง ร็อง)
the one who knows your favorite song [i jus wanna be]
(ดิ วัน ฮู โน ยุร เฟเฝอะริท ซ็อง [ ไอ ยูส วอนนา บี ])
the one who all your family loves [your girl]
(ดิ วัน ฮู ออล ยุร แฟมอิลิ ลัฝ [ ยุร เกิล ])
the one you place no one above
(ดิ วัน ยู พเลซ โน วัน อะบัฝ)

you are everything and everything is you [4x’s]
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ยู [ 4xs ])

the one who’s true to you and down for ya [your girl]
(ดิ วัน ฮู ทรู ทู ยู แอ็นด เดาน ฟอ ยา [ ยุร เกิล ])
the one who makes you smile and laughs with ya
(ดิ วัน ฮู เมค ยู ซไมล แอ็นด ลาฟ วิฑ ยา)
the one who holds you down i’m there for ya [your girl]
(ดิ วัน ฮู โฮลด ยู เดาน แอม แดร์ ฟอ ยา [ ยุร เกิล ])
the one who, the one who, the one who [2x’s]
(ดิ วัน ฮู , ดิ วัน ฮู , ดิ วัน ฮู [ 2xs ])

the one who’s true to you [your girl]
(ดิ วัน ฮู ทรู ทู ยู [ ยุร เกิล ])
the one who makes ya smile [i need to be your girl]
(ดิ วัน ฮู เมค ยา ซไมล [ ไอ นีด ทู บี ยุร เกิล ])
the one who holds ya down [your girl]
(ดิ วัน ฮู โฮลด ยา เดาน [ ยุร เกิล ])
the one who, the one who, the one who [2x’s]
(ดิ วัน ฮู , ดิ วัน ฮู , ดิ วัน ฮู [ 2xs ])

i can be anything you need
(ไอ แค็น บี เอนอิธิง ยู นีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น