เนื้อเพลง That’s How You Like It คำอ่านไทย Beyonce Knowles feat Jay-Z

That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How I Like It, baby
(แด๊ท เฮา ไอ ไลค อิท , เบบิ)

I need a thug that’ll have my back
(ไอ นีด อะ ธัก แธดิลแฮ็ฝ มาย แบ็ค)
Do-rag, Nike Airs to match
(ดู แร็ก , นายกี้ แอ ทู แม็ช)
Ain’t nothin’ wrong with that
(เอน นอทติน ร็อง วิฑ แดท)
That’s how I like it, baby
(แด๊ท เฮา ไอ ไลค อิท , เบบิ)
Where my thugs at?
(ฮแว มาย ธัก แอ็ท)
White T-Shirt, I love that
(ฮไวท ที เฌิท , ไอ ลัฝ แดท)
Timberland boots, you does that, it’s a fact
(ทิมเบอแลน บูท , ยู โด แดท , อิทซ ซา แฟ็คท)
That’s how I like it, baby
(แด๊ท เฮา ไอ ไลค อิท , เบบิ)

I like the way you walk
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู วอค)
The way you talk
(เดอะ เว ยู ทอค)
The way you dress
(เดอะ เว ยู ดเรซ)
The way you smile
(เดอะ เว ยู ซไมล)
I like the way you are
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู อาร์)
The way you ain’t
(เดอะ เว ยู เอน)
I like your honesty, integrity,
(ไอ ไลค ยุร ออนเอ็ซทิ , อินเทกริทิ ,)
It levels me, so please don’t ever change
(อิท เลฟเอ็ล มี , โซ พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เชนจ)

That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How I Like It, baby
(แด๊ท เฮา ไอ ไลค อิท , เบบิ)

I like the way you brush your hair
(ไอ ไลค เดอะ เว ยู บรัฌ ยุร แฮ)
I like the stylish clothes you wear
(ไอ ไลค เดอะ ซไทลอิฌ คโลฑ ยู แว)
It’s just the real things you do
(อิทซ จัซท เดอะ ริแอ็ล ธิง ยู ดู)
That’s why I wanna stick with you
(แด๊ท ฮไว ไอ วอนนา ซทิค วิฑ ยู)
Where my girls at?
(ฮแว มาย เกิล แอ็ท)
Let them know we love that
(เล็ท เฑ็ม โน วี ลัฝ แดท)
Sexy way they does that [you did that]
(เซคซิ เว เฑ โด แดท [ ยู ดิด แดท ])
That’s how I like it, baby
(แด๊ท เฮา ไอ ไลค อิท , เบบิ)

I hope you like my style
(ไอ โฮพ ยู ไลค มาย ซไทล)
The way I dress
(เดอะ เว ไอ ดเรซ)
The way I flirt
(เดอะ เว ไอ ฟเลิท)
Say yes
(เซ เย็ซ)
I hope you like my mind
(ไอ โฮพ ยู ไลค มาย ไมนด)
The things I say
(เดอะ ธิง ซาย เซ)
If I’m with you, then I’m with only you
(อิฟ แอม วิฑ ยู , เด็น แอม วิฑ โอ๊นลี่ ยู)
My loyalty will never, ever change
(มาย ลอยแอ็ลทิ วิล เนฝเออะ , เอฝเออะ เชนจ)

That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How I Like It, baby
(แด๊ท เฮา ไอ ไลค อิท , เบบิ)

I know you’ve heard I’m a gangsta
(ไอ โน ยู๊ฟ เฮิด แอม มา แก๊งซดา)
They say “Stay away from them gangstaz”
(เฑ เซ “Stay อะเว ฟร็อม เฑ็ม gangstaz”)
They never change up, or pull they pants up,
(เฑ เนฝเออะ เชนจ อัพ , ออ พุล เฑ แพ็นท อัพ ,)
Well, baby girl, put ya foot down
(เว็ล , เบบิ เกิล , พัท ยา ฟุท เดาน)
Don’t let‘em push you around, you know what you like
(ด้อนท์ เลทเดม พุฌ ยู อะเรานด , ยู โน ฮว็อท ยู ไลค)
Baby thug, you know wrong from right
(เบบิ ธัก , ยู โน ร็อง ฟร็อม ไรท)
You done felt grown before
(ยู ดัน เฟ็ลท กโรน บิโฟ)
This can’t be what it feel like
(ดีซ แค็นท บี ฮว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
And they don’t really know whatcha feel like, for instance
(แอ็นด เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน วอทชา ฟีล ไลค , ฟอ อีนซแท็นซ)
They don’t know the difference between real life
(เฑ ด้อนท์ โน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ บีทวิน ริแอ็ล ไลฟ)
And the music videos & the raggedy magazines
(แอ็นด เดอะ มยูสิค ฝีดอิโอ & เดอะ แรกเกดี แมกอะสีน)
They have it badder than he seems
(เฑ แฮ็ฝ อิท แบดเดอ แฑ็น ฮี ซีม)
All they see is my baggy jeans, my attitude
(ออล เฑ ซี อีส มาย แบกกิ จีน , มาย แอททิทยูด)
I ain’t mad at you, it’s just my Clyde
(ไอ เอน แม็ด แอ็ท ยู , อิทซ จัซท มาย ครายทฺ)
Way I wear my hat to the side
(เว ไอ แว มาย แฮ็ท ทู เดอะ ไซด)
Way I lean real low when I ride
(เว ไอ ลีน ริแอ็ล โล ฮเว็น นาย ไรด)
That’s why my minds, they like my walk
(แด๊ท ฮไว มาย ไมนด , เฑ ไลค มาย วอค)
My accent from New York
(มาย แอคเซ็นท ฟร็อม นยู ยอค)
My way of thinking is slightly off
(มาย เว อ็อฝ ติ้งกิง อีส ซไลทลิ ออฟฟ)
They like the way he floss
(เฑ ไลค เดอะ เว ฮี ฟล็อซ)
Leave the block on a bike, he come back on a Porsche
(ลีฝ เดอะ บล็อค ออน อะ ไบค , ฮี คัม แบ็ค ออน อะ โพช)
But of course
(บัท อ็อฝ โคซ)
Most of all, they like my honesty, integrity, my loyalty
(โมซท อ็อฝ ออล , เฑ ไลค มาย ออนเอ็ซทิ , อินเทกริทิ , มาย ลอยแอ็ลทิ)
Young Hovah & the Letter B
(ยัง เฮอวา & เดอะ เลทเทอะ บี)
How you like that, huh?
(เฮา ยู ไลค แดท , ฮู)

That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How You Like It, huh
(แด๊ท เฮา ยู ไลค อิท , ฮู)
That’s How I Like It, baby
(แด๊ท เฮา ไอ ไลค อิท , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s How You Like It คำอ่านไทย Beyonce Knowles feat Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น