เนื้อเพลง The Scorpion คำอ่านไทย Megadeth

My life, is everything, that feeds my thirst – like other’s sin
(มาย ไลฟ , อีส เอ๊วี่ติง , แดท ฟีด มาย เธิซท ไลค อัฑเออะ ซิน)
My wants, are all I care, no shame or guilt – there’s nothing there
(มาย ว็อนท , อาร์ ออล ไอ แค , โน เฌม ออ กิลท แดร์ นัธอิง แดร์)
Look deep into my face, I sell disease, without a trace
(ลุค ดีพ อีนทุ มาย เฟซ , ไอ เซ็ล ดิสีส , วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
Fear not, but I can do, unless you, want it done to you
(เฟีย น็อท , บัท ไอ แค็น ดู , อันเลซ ยู , ว็อนท ดิธ ดัน ทู ยู)

As I climb onto your back, I will promise not to sting
(แอ็ส ซาย คไลม ออนทู ยุร แบ็ค , ไอ วิล พรอมอิซ น็อท ทู ซทิง)
I will tell you what you want to hear and not mean anything
(ไอ วิล เท็ล ยู ฮว็อท ยู ว็อนท ทู เฮีย แอ็นด น็อท มีน เอนอิธิง)
Then I treat you like a dog, as I shoot my venom in
(เด็น นาย ทรีท ยู ไลค เก ด็อก , แอ็ส ซาย ฌูท มาย เฝนอัม อิน)
You pretend you didn’t know, that I am a scorpion
(ยู พริเทนด ยู ดิ๊นอิน โน , แดท ไอ แอ็ม มา ซคอเพียน)

My self, and sentiment, there’s nothing else, there’s never been
(มาย เซ็ลฟ , แอ็นด เซนทิเม็นท , แดร์ นัธอิง เอ็ลซ , แดร์ เนฝเออะ บีน)
My dream, to be left alone, where does sadness – the madness I’m on my own
(มาย ดรีม , ทู บี เล็ฟท อะโลน , ฮแว โด แซดเน็ซ เดอะ แมดเน็ซ แอม ออน มาย โอน)
Look deep, into my soul, its black as coal – like a bullet hole
(ลุค ดีพ , อีนทุ มาย โซล , อิทซ บแล็ค แอ็ส โคล ไลค เก บูลเล็ท โฮล)
Fear not, get off your knees, there’s no defense – you’ll do what I please
(เฟีย น็อท , เก็ท ออฟฟ ยุร นี , แดร์ โน ดิเฟนซ โยว ดู ฮว็อท ไอ พลีส)

As I climb onto your back, I will promise not to sting
(แอ็ส ซาย คไลม ออนทู ยุร แบ็ค , ไอ วิล พรอมอิซ น็อท ทู ซทิง)
I will tell you what you want to hear and not mean anything
(ไอ วิล เท็ล ยู ฮว็อท ยู ว็อนท ทู เฮีย แอ็นด น็อท มีน เอนอิธิง)
Then I treat you like a dog, as I shoot my venom in
(เด็น นาย ทรีท ยู ไลค เก ด็อก , แอ็ส ซาย ฌูท มาย เฝนอัม อิน)
You pretend you didn’t know, that I am a scorpion
(ยู พริเทนด ยู ดิ๊นอิน โน , แดท ไอ แอ็ม มา ซคอเพียน)

As I climb onto your back, I will promise not to sting
(แอ็ส ซาย คไลม ออนทู ยุร แบ็ค , ไอ วิล พรอมอิซ น็อท ทู ซทิง)
I will tell you what you want to hear and not mean anything
(ไอ วิล เท็ล ยู ฮว็อท ยู ว็อนท ทู เฮีย แอ็นด น็อท มีน เอนอิธิง)
I will treat you like a dog, as I shoot my venom in
(ไอ วิล ทรีท ยู ไลค เก ด็อก , แอ็ส ซาย ฌูท มาย เฝนอัม อิน)
Cuz you knew all along, I am a scorpion
(คัซ ยู นยู ออล อะลอง , ไอ แอ็ม มา ซคอเพียน)

My lies, to rest assure, I agonize – at nothing more
(มาย ไล , ทู เร็ซท แอะฌูร , ไอ แอกโอะไนส แอ็ท นัธอิง โม)
My hopes, to steal away, all that you love – I’ll soon betray
(มาย โฮพ , ทู ซทีล อะเว , ออล แดท ยู ลัฝ อิล ซูน บิทเร)
Look deep, into my past, the pain I deal – is unsurpassed
(ลุค ดีพ , อีนทุ มาย พาซท , เดอะ เพน นาย ดีล อีส อันเซอแพด)
I’m not, a lowly scorpion, I’m so much worse – I’m the fall of man
(แอม น็อท , อะ โลลิ ซคอเพียน , แอม โซ มัช เวิซ แอม เดอะ ฟอล อ็อฝ แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Scorpion คำอ่านไทย Megadeth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น