เนื้อเพลง Miss You Love You คำอ่านไทย Maroon 5

This has not been easy
(ดีซ แฮ็ส น็อท บีน อีสอิ)
this has been hard
(ดีซ แฮ็ส บีน ฮาด)
I am scarred
(ไอ แอ็ม สเกลี่)
and I do not know what to do with you.
(แอ็นด ดาย ดู น็อท โน ฮว็อท ทู ดู วิฑ ยู)

go inside, kiss your mouth with my lips
(โก อีนไซด , คิซ ยุร เมาธ วิฑ มาย ลิพ)
grab your hips, cant remember why i fell in love with this.
(กแร็บ ยุร ฮิพ , แค็นท ริเมมเบอะ ฮไว ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ดีซ)

but i miss you, i love you
(บัท ไอ มิซ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
its a shame you cant stay away from me this time cause oh no
(อิทซ ซา เฌม ยู แค็นท ซเท อะเว ฟร็อม มี ดีซ ไทม คอส โอ โน)
you beg me you ask me to kiss you and hug you
(ยู เบ็ก มี ยู อาซค มี ทู คิซ ยู แอ็นด ฮัก ยู)
you wont be getting my affection again cause oh no
(ยู ว็อนท บี เกดดดิ้ง มาย แอ็ฟเฟคฌัน อะเกน คอส โอ โน)
i dont need you tonight
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู ทุไนท)

Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
No one cares about a name without a face,
(โน วัน แค อะเบาท ดา เนม วิเฑาท ดา เฟซ ,)
so dont go shooting up the place
(โซ ด้อนท์ โก ชูดดิง อัพ เดอะ พเลซ)
make no mistake the loves not real
(เมค โน มิซเทค เดอะ ลัฝ น็อท ริแอ็ล)
cause the love that i got is deeper so much deeper than you could ever feel
(คอส เดอะ ลัฝ แดท ไอ ก็อท อีส ดิพเพอโซ มัช ดิพเพอแฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ ฟีล)

but i miss you, i love you
(บัท ไอ มิซ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
its a shame you cant stay away from me this time cause oh no
(อิทซ ซา เฌม ยู แค็นท ซเท อะเว ฟร็อม มี ดีซ ไทม คอส โอ โน)
you beg me you ask me to kiss you and hug you
(ยู เบ็ก มี ยู อาซค มี ทู คิซ ยู แอ็นด ฮัก ยู)
you wont be getting my affection again cause oh no
(ยู ว็อนท บี เกดดดิ้ง มาย แอ็ฟเฟคฌัน อะเกน คอส โอ โน)
i dont need you tonight
(ไอ ด้อนท์ นีด ยู ทุไนท)

it was really nice to know you
(อิท วอส ริแอ็ลลิ ไน๊ซ์ ทู โน ยู)
but, theres nothing left to show you
(บัท , แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู โฌ ยู)
i got bills to pay get out the way its time to move on
(ไอ ก็อท บิล ทู เพ เก็ท เอ้า เดอะ เว อิทซ ไทม ทู มูฝ ออน)
and even with your boyfriend, will never be the same again
(แอ็นด อีเฝ็น วิฑ ยุร บอยเฟรน , วิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม อะเกน)
Discuss me over cigarettes and say to him…
(ดีซคัซ มี โอเฝอะ ซิกะเรท แซน เซ ทู ฮิม)

i miss you, i love you
(ไอ มิซ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
its a shame you cant stay away from me this time cause oh no
(อิทซ ซา เฌม ยู แค็นท ซเท อะเว ฟร็อม มี ดีซ ไทม คอส โอ โน)
you beg me you ask me
(ยู เบ็ก มี ยู อาซค มี)
to kiss you and hug you
(ทู คิซ ยู แอ็นด ฮัก ยู)
you wont be getting my affection again
(ยู ว็อนท บี เกดดดิ้ง มาย แอ็ฟเฟคฌัน อะเกน)
cause oh no, i dont need you
(คอส โอ โน , ไอ ด้อนท์ นีด ยู)
and i miss you, i love you
(แอ็นด ดาย มิซ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
its a shame you cant stay away from me this time cause oh no
(อิทซ ซา เฌม ยู แค็นท ซเท อะเว ฟร็อม มี ดีซ ไทม คอส โอ โน)
you beg me, you ask me to
(ยู เบ็ก มี , ยู อาซค มี ทู)
to kiss you and hug you
(ทู คิซ ยู แอ็นด ฮัก ยู)
you wont be getting my affection again
(ยู ว็อนท บี เกดดดิ้ง มาย แอ็ฟเฟคฌัน อะเกน)
cause oh no, I dont need you tonight
(คอส โอ โน , ไอ ด้อนท์ นีด ยู ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss You Love You คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น