เนื้อเพลง Kiss of Fire คำอ่านไทย Louis Armstrong

I touch your lips and all at once the sparks go flying
(ไอ ทั๊ช ยุร ลิพ แซน ออล แอ็ท วันซ เดอะ ซพาค โก ฟไลอิง)
Those devil lips that know so well the art of lying
(โฑส เด๊ฝิ้ล ลิพ แดท โน โซ เว็ล ดิ อาท อ็อฝ ลายยิง)
And though I see the danger, still the flame grows higher
(แอ็นด โธ ไอ ซี เดอะ เดนเจอะ , ซทิล เดอะ ฟเลม กโร ไฮเออะ)
I know I must surrender to your kiss of fire
(ไอ โน ไอ มัซท ซะเรนเดอะ ทู ยุร คิซ อ็อฝ ไฟร)

Just like a torch, you set the soul within me burning
(จัซท ไลค เก ทอช , ยู เซ็ท เดอะ โซล วิฑีน มี เบรินนิง)
I must go on, I’m on this road of no returning
(ไอ มัซท โก ออน , แอม ออน ดีซ โรด อ็อฝ โน รีเทินนิง)
And though it burns me and it turns me into ashes
(แอ็นด โธ อิท เบิน มี แอ็นด ดิท เทิน มี อีนทุ แอสเชรด)
My whole world crashes without your kiss of fire
(มาย โฮล เวิลด เคลซเชด วิเฑาท ยุร คิซ อ็อฝ ไฟร)

I can’t resist you, what good is there in trying?
(ไอ แค็นท ริสีซท ยู , ฮว็อท เกิด อีส แดร์ อิน ทไรอิง)
What good is there denying you’re all that I desire?
(ฮว็อท เกิด อีส แดร์ ดีนายลิงยัวร์ ออล แดท ไอ ดิไสร)
Since first I kissed you my heart was yours completely
(ซินซ เฟิซท ไอ คิซ ยู มาย ฮาท วอส ยุร ค็อมพลีทลี)
If I’m a slave, then it’s a slave I want to be
(อิฟ แอม มา ซเลฝ , เด็น อิทซ ซา ซเลฝ ไอ ว็อนท ทู บี)
Don’t pity me, don’t pity me
(ด้อนท์ พีทอิ มี , ด้อนท์ พีทอิ มี)

Give me your lips, the lips you only let me borrow
(กิฝ มี ยุร ลิพ , เดอะ ลิพ ยู โอ๊นลี่ เล็ท มี บอโร)
Love me tonight and let the devil take tomorrow
(ลัฝ มี ทุไนท แอ็นด เล็ท เดอะ เด๊ฝิ้ล เทค ทุมอโร)
I know that I must have your kiss although it dooms me
(ไอ โน แดท ไอ มัซท แฮ็ฝ ยุร คิซ ออลโฑ อิท ดูม มี)
Though it consumes me, your kiss of fire
(โธ อิท ค็อนซยูม มี , ยุร คิซ อ็อฝ ไฟร)

I can’t resist you, what good is there in trying?
(ไอ แค็นท ริสีซท ยู , ฮว็อท เกิด อีส แดร์ อิน ทไรอิง)
What good is there denying you’re all that I desire?
(ฮว็อท เกิด อีส แดร์ ดีนายลิงยัวร์ ออล แดท ไอ ดิไสร)
Since first I kissed you my heart was yours completely
(ซินซ เฟิซท ไอ คิซ ยู มาย ฮาท วอส ยุร ค็อมพลีทลี)
If I’m a slave, then it’s a slave I want to be
(อิฟ แอม มา ซเลฝ , เด็น อิทซ ซา ซเลฝ ไอ ว็อนท ทู บี)
Don’t pity me, don’t pity me
(ด้อนท์ พีทอิ มี , ด้อนท์ พีทอิ มี)

Give me your lips, the lips you only let me borrow
(กิฝ มี ยุร ลิพ , เดอะ ลิพ ยู โอ๊นลี่ เล็ท มี บอโร)
Love me tonight and let the devil take tomorrow
(ลัฝ มี ทุไนท แอ็นด เล็ท เดอะ เด๊ฝิ้ล เทค ทุมอโร)
I know that I must have your kiss although it dooms me
(ไอ โน แดท ไอ มัซท แฮ็ฝ ยุร คิซ ออลโฑ อิท ดูม มี)
Though it consumes me……. the kiss of fire!!!
(โธ อิท ค็อนซยูม มี เดอะ คิซ อ็อฝ ไฟร ! ! !)

Aaah Burn me!!!
(Aaah เบิน มี ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss of Fire คำอ่านไทย Louis Armstrong

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น