เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Celine Dion

My love, we have seen it all
(มาย ลัฝ , วี แฮ็ฝ ซีน หนิด ออล)
The Endless confession,The rise and fall
(ดิ เอ็นเล็ซ ค็อนเฟฌอัน , เดอะ ไรส แอ็นด ฟอล)
As fragile as a child
(แอ็ส ฟแรจอิล แอ็ส ซา ไชล)
Lately I’m sorry I can’t hold a smile
(เลทลิ แอม ซอริ ไอ แค็นท โฮลด อะ ซไมล)

But I stand tall to get by
(บัท ไอ ซแท็นด ทอล ทู เก็ท ไบ)
No matter how hard I try to hide
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร ทู ไฮด)
Did you know I take the time for you
(ดิด ยู โน ไอ เทค เดอะ ไทม ฟอ ยู)
Did you know that I would see you through
(ดิด ยู โน แดท ไอ เวิด ซี ยู ธรู)
Did you know that I would play the part
(ดิด ยู โน แดท ไอ เวิด พเล เดอะ พาท)
I must’ve made it clear right from the start
(ไอ มาสทฝฺ เมด อิท คเลีย ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)

My love, can you give me strength
(มาย ลัฝ , แค็น ยู กิฝ มี ซทเร็งธ)
Somehow I forgot how to ease my pain
(ซัมฮาว ไอ เฟาะกอท เฮา ทู อีส มาย เพน)
I know I’m right where I belong
(ไอ โน แอม ไรท ฮแว ไอ บิลอง)
Something from nothing never proved me wrong
(ซัมติง ฟร็อม นัธอิง เนฝเออะ พรูฝ มี ร็อง)

But I stand tall to get by
(บัท ไอ ซแท็นด ทอล ทู เก็ท ไบ)
No matter how hard I try to hide
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร ทู ไฮด)
Did you know I take the time for you
(ดิด ยู โน ไอ เทค เดอะ ไทม ฟอ ยู)
Did you know that I would see you through
(ดิด ยู โน แดท ไอ เวิด ซี ยู ธรู)
Did you know that I would play the part
(ดิด ยู โน แดท ไอ เวิด พเล เดอะ พาท)
I must’ve made it clear right from the start
(ไอ มาสทฝฺ เมด อิท คเลีย ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)

I would shade my whole life with you
(ไอ เวิด เฌด มาย โฮล ไลฟ วิฑ ยู)
Would you do the same for me
(เวิด ยู ดู เดอะ เซม ฟอ มี)
I would give all I am to you
(ไอ เวิด กิฝ ออล ไอ แอ็ม ทู ยู)
Would you do the same for me
(เวิด ยู ดู เดอะ เซม ฟอ มี)

And I will stand tall to get by
(แอ็นด ดาย วิล ซแท็นด ทอล ทู เก็ท ไบ)
No matter how hard I try to hide
(โน แมทเทอะ เฮา ฮาด ดาย ทไร ทู ไฮด)
Could you see I’ve been brave
(เคิด ยู ซี แอฝ บีน บเรฝ)
Did you notice all my mistakes
(ดิด ยู โนทิซ ออล มาย มิซเทค)
There were times I could feel you read my mind
(แดร์ เวอ ไทม ซาย เคิด ฟีล ยู เร็ด มาย ไมนด)

Did you know I take the time for you
(ดิด ยู โน ไอ เทค เดอะ ไทม ฟอ ยู)
Did you know that I would see you through
(ดิด ยู โน แดท ไอ เวิด ซี ยู ธรู)
Did you know that I would play the part
(ดิด ยู โน แดท ไอ เวิด พเล เดอะ พาท)
I know I made it clear right from the start
(ไอ โน ไอ เมด อิท คเลีย ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น