เนื้อเพลง The Longest Time คำอ่านไทย Billy Joel

Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
For the longest time
(ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
For the longest time
(ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)

If you said goodbye to me tonight
(อิฟ ยู เซ็ด กู๊ดบาย ทู มี ทุไนท)
There would still be music left to write
(แดร์ เวิด ซทิล บี มยูสิค เล็ฟท ทู ไรท)
What else could I do
(ฮว็อท เอ็ลซ เคิด ดาย ดู)
I’m so inspired by you
(แอม โซ อินซไพร ไบ ยู)
That hasn’t happened for the longest time
(แดท แฮ็ซท แฮพเพ็น ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)

Once I thought my innocence was gone
(วันซ ไอ ธอท มาย อีนโนะเซ็นซ วอส กอน)
Now I know that happiness goes on
(เนา ไอ โน แดท แฮพพิเน็ซ โกซ ออน)
That’s where you found me
(แด๊ท ฮแว ยู เฟานด มี)
When you put your arms around me
(ฮเว็น ยู พัท ยุร อาม อะเรานด มี)
I haven’t been there for the longest time
(ไอ แฮฟเวน บีน แดร์ ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)

Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
For the longest time
(ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
For the longest
(ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ)
I’m that voice you’re hearing in the hall
(แอม แดท ฝอยซ ยัวร์ เฮียริง อิน เดอะ ฮอล)
And the greatest miracle of all
(แอ็นด เดอะ เกสเดด มิ๊ราเคิ่ล อ็อฝ ออล)
Is how I need you
(อีส เฮา ไอ นีด ยู)
And how you needed me too
(แอ็นด เฮา ยู นีด มี ทู)
That hasn’t happened for the longest time
(แดท แฮ็ซท แฮพเพ็น ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)

Maybe this won’t last very long
(เมบี ดีซ ว็อนท ลาซท เฝริ ล็อง)
But you feel so right
(บัท ยู ฟีล โซ ไรท)
And I could be wrong
(แอ็นด ดาย เคิด บี ร็อง)
Maybe I’ve been hoping too hard
(เมบี แอฝ บีน โฮพปิง ทู ฮาด)
But I’ve gone this far
(บัท แอฝ กอน ดีซ ฟา)
And it’s more than I hoped for
(แอ็นด อิทซ โม แฑ็น นาย ฮ็อพ ฟอ)

Who knows how much further we’ll go on
(ฮู โน เฮา มัช เฟอเฑอะ เว็ล โก ออน)
Maybe I’ll be sorry when you’re gone
(เมบี อิล บี ซอริ ฮเว็น ยัวร์ กอน)
I’ll take my chances
(อิล เทค มาย ชานซ)
I forgot how nice romance is
(ไอ เฟาะกอท เฮา ไน๊ซ์ โระแมนซ อีส)
I haven’t been there for the longest time
(ไอ แฮฟเวน บีน แดร์ ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)

I had second thoughts at the start
(ไอ แฮ็ด เซคอันด ธอท แอ็ท เดอะ ซทาท)
I said to myself
(ไอ เซ็ด ทู ไมเซลฟ)
Hold on to your heart
(โฮลด ออน ทู ยุร ฮาท)
Now I know the woman that you are
(เนา ไอ โน เดอะ วูมเอิน แดท ยู อาร์)
You’re wonderful so far
(ยัวร์ วันเดอะฟุล โซ ฟา)
And it’s more than I hoped for
(แอ็นด อิทซ โม แฑ็น นาย ฮ็อพ ฟอ)

I don’t care what consequence it brings
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท คอนซิคเว็นซ อิท บริง)
I have been a fool for lesser things
(ไอ แฮ็ฝ บีน อะ ฟูล ฟอ เลซเซอะ ธิง)
I want you so bad
(ไอ ว็อนท ยู โซ แบ็ด)
I think you ought to know that
(ไอ ธิงค ยู อ๊อธ ทู โน แดท)
I intend to hold you for the longest time
(ไอ อินเทนด ทู โฮลด ยู ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Longest Time คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น