เนื้อเพลง Miles Away คำอ่านไทย Madonna

I just woke up from a fuzzy dream
(ไอ จัซท โวค อัพ ฟร็อม มา ฟัสสิ ดรีม)
You never would believe those things that I had seen
(ยู เนฝเออะ เวิด บิลีฝ โฑส ธิง แดท ไอ แฮ็ด ซีน)
I looked in the mirror and I saw your face
(ไอ ลุค อิน เดอะ มีเรอะ แอ็นด ดาย ซอ ยุร เฟซ)
You looked right through me, you were miles away
(ยู ลุค ไรท ธรู มี , ยู เวอ ไมล อะเว)

All my dreams they fade away
(ออล มาย ดรีม เฑ เฝด อะเว)
I’ll never be the same
(อิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
If you could see me the way you see yourself
(อิฟ ยู เคิด ซี มี เดอะ เว ยู ซี ยุรเซลฟ)
I can’t pretend to be someone else
(ไอ แค็นท พริเทนด ทู บี ซัมวัน เอ็ลซ)

You always love me more, miles away
(ยู ออลเว ลัฝ มี โม , ไมล อะเว)
I hear it in your voice, we’re miles away
(ไอ เฮีย อิท อิน ยุร ฝอยซ , เวีย ไมล อะเว)
You’re not afraid to tell me, miles away
(ยัวร์ น็อท อัฟเรด ทู เท็ล มี , ไมล อะเว)
I guess we’re at our best when we’re miles away
(ไอ เก็ซ เวีย แอ็ท เอ๊า เบ็ซท ฮเว็น เวีย ไมล อะเว)

So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)

When no one’s around then I have you here
(ฮเว็น โน วัน อะเรานด เด็น นาย แฮ็ฝ ยู เฮียร)
I begin to see the picture, it becomes so clear
(ไอ บีกีน ทู ซี เดอะ พีคเชอะ , อิท บิคัม โซ คเลีย)
You always have the biggest heart,
(ยู ออลเว แฮ็ฝ เดอะ บิ๊กเกส ฮาท ,)
When we’re six thousand miles apart
(ฮเว็น เวีย ซิคซ เธาแส็น ไมล อะพาท)

Too much of no sound
(ทู มัช อ็อฝ โน เซานด)
Uncomfortable silence can be so loud
(อันคอมฟอร์เดเบิล ไซเล็นซ แค็น บี โซ เลาด)
Those three words are never enough
(โฑส ธรี เวิด แซร์ เนฝเออะ อินัฟ)
When it’s long distance love
(ฮเว็น อิทซ ล็อง ดีซแท็นซ ลัฝ)

You always love me more, miles away
(ยู ออลเว ลัฝ มี โม , ไมล อะเว)
I hear it in your voice, we’re miles away
(ไอ เฮีย อิท อิน ยุร ฝอยซ , เวีย ไมล อะเว)
You’re not afraid to tell me, miles away
(ยัวร์ น็อท อัฟเรด ทู เท็ล มี , ไมล อะเว)
I guess we’re at our best when we’re miles away
(ไอ เก็ซ เวีย แอ็ท เอ๊า เบ็ซท ฮเว็น เวีย ไมล อะเว)

So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)

I’m alright, don’t be sorry, but it’s true
(แอม ออลไร๊ท , ด้อนท์ บี ซอริ , บัท อิทซ ทรู)
When I’m gone you’ll realize
(ฮเว็น แอม กอน โยว รีแอะไลส)
That I’m the best thing that happened to you
(แดท แอม เดอะ เบ็ซท ธิง แดท แฮพเพ็น ทู ยู)

You always love me more, miles away
(ยู ออลเว ลัฝ มี โม , ไมล อะเว)
I hear it in your voice, we’re miles away
(ไอ เฮีย อิท อิน ยุร ฝอยซ , เวีย ไมล อะเว)
You’re not afraid to tell me, miles away
(ยัวร์ น็อท อัฟเรด ทู เท็ล มี , ไมล อะเว)
I guess we’re at our best when we’re miles away
(ไอ เก็ซ เวีย แอ็ท เอ๊า เบ็ซท ฮเว็น เวีย ไมล อะเว)

You always love me more, miles away
(ยู ออลเว ลัฝ มี โม , ไมล อะเว)
I hear it in your voice, we’re miles away
(ไอ เฮีย อิท อิน ยุร ฝอยซ , เวีย ไมล อะเว)
You’re not afraid to tell me, miles away
(ยัวร์ น็อท อัฟเรด ทู เท็ล มี , ไมล อะเว)
I guess we’re at our best when we’re miles away
(ไอ เก็ซ เวีย แอ็ท เอ๊า เบ็ซท ฮเว็น เวีย ไมล อะเว)

So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)
So far away, So far away….
(โซ ฟา อะเว , โซ ฟา อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miles Away คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น