เนื้อเพลง Jumpin, Jumpin คำอ่านไทย Destiny’s Child

Chorus A
(โครัซ ซา)
Ladies Leave Your Man At Home
(เลดิส ลีฝ ยุร แม็น แอ็ท โฮม)
The Club Is Full Of Ballers And Their Pockets Full Grown
(เดอะ คลับ อีส ฟูล อ็อฝ บอลเลอแซน แด พอคเค็ท ฟูล กโรน)
And All You Fellas Leave Your Girl With Her Friends
(แอ็นด ออล ยู เฟลลา ลีฝ ยุร เกิล วิฑ เฮอ ฟเร็นด)
Cause It’s Eleven Thirty And The Club Is Jumpin’ Jumpin’
(คอส อิทซ อิเลฝเอ็น เธอทิ แอ็นด เดอะ คลับ อีส จัมปิน จัมปิน)

Chorus B
(โครัซ บี)
Though He Say He Got A Girl
(โธ ฮี เซ ฮี ก็อท ดา เกิล)
Yeah It’s True You Got A Man
(เย่ อิทซ ทรู ยู ก็อท ดา แม็น)
But The Party Ain’t Gon’ Stop
(บัท เดอะ พาทิ เอน ก็อน ซท็อพ)
So Let’s Make It Hot Hot
(โซ เล็ท เมค อิท ฮ็อท ฮ็อท)

Last Weekend You Stayed At Home Alone And Lonely
(ลาซท วี๊คเกน ยู ซเท แอ็ท โฮม อะโลน แอ็นด โลนลิ)
Couldn’t Find Your Man He Was Chillin’ With His Homies
(คูดซึ่น ไฟนด ยุร แม็น ฮี วอส ชิลลินวิฑ ฮิส โฮมี)
This Weekend You’re Going Out
(ดีซ วี๊คเกน ยัวร์ โกอิ้ง เอ้า)
If He Try To To Stop You You’re Goin’ Off
(อิฟ ฮี ทไร ทู ทู ซท็อพ ยู ยัวร์ โกอิน ออฟฟ)
You Got Your Hair Done And Your Nails Done Too
(ยู ก็อท ยุร แฮ ดัน แอ็นด ยุร เนล ดัน ทู)
A New Outfit And Your Fendi Shoes
(อะ นยู เอ้าฟิท แอ็นด ยุร เฟนดี ฌู)
And When You’re Through Parlayin’ At The Hottest Spot
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ธรู พาเลอิน แอ็ท เดอะ ฮอทเดว สพอท)
Tonight You’re Gonna Find The Fellas
(ทุไนท ยัวร์ กอนนะ ไฟนด เดอะ เฟลลา)
Rollin’ In The Lexus Drops And Hummers
(โรลลิน อิน เดอะ เล็กเซด ดร็อพ แซน ฮัมเมอร์)

Chorus B
(โครัซ บี)

Chorus A 2x
(โครัซ ซา 2x)

Chorus B
(โครัซ บี)

Call Your Boys Cause Tonight You’re Not Gonna Stay At Home
(คอล ยุร บอย คอส ทุไนท ยัวร์ น็อท กอนนะ ซเท แอ็ท โฮม)
Should Tell Your Girl She Ain’t Comin’ Tonight
(เชิด เท็ล ยุร เกิล ชี เอน คัมอิน ทุไนท)
You’re Goin’ Solo
(ยัวร์ โกอิน โซโล)
Cut Her Off Cause She Talk Some Noise
(คัท เฮอ ออฟฟ คอส ชี ทอค ซัม นอยส)
You Know You Got The Right To Get Your Party On
(ยู โน ยู ก็อท เดอะ ไรท ทู เก็ท ยุร พาทิ ออน)
So Get Your Haircut And Your Car Washed Too
(โซ เก็ท ยุร แฮคัด แอ็นด ยุร คา ว็อฌ ทู)
Lookin’ Like A Star In Your Armani Suit
(ลุคกิน ไลค เก ซทา อิน ยุร อาร์มานนี ซยูท)
You Need To Look Your Best Cause You’re Turnin’ Heads Tonight
(ยู นีด ทู ลุค ยุร เบ็ซท คอส ยัวร์ เทินนิน เฮ็ด ทุไนท)
You’re Gonna Find A Sexy Chica That’s Gonna Dance All Night
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด อะ เซคซิ ชิคา แด๊ท กอนนะ ดานซ ออล ไนท)
If You Wanna
(อิฟ ยู วอนนา)

Chorus B
(โครัซ บี)

Chorus A 2x
(โครัซ ซา 2x)

Chorus B
(โครัซ บี)

Sexy Women Do That Dance
(เซคซิ วีมเอิน ดู แดท ดานซ)
Fly Ladies Work Your Man
(ฟไล เลดิส เวิค ยุร แม็น)
Balling Fellas Time To Clown
(บอลลิง เฟลลา ไทม ทู คเลาน)
We Can Get Down Now
(วี แค็น เก็ท เดาน เนา)

Bounce Baby Bounce Bo Bounce Bounce Bo Bounce
(เบานซ เบบิ เบานซ โบ เบานซ เบานซ โบ เบานซ)
Twirk It Twirk It
(ทเวิก อิท ทเวิก อิท)
Shake Baby Shake Sha Shake Shake
(เฌค เบบิ เฌค ชา เฌค เฌค)
Work It Work It
(เวิค อิท เวิค อิท)
Twist Baby Twist Tw Twist
(ทวิซท เบบิ ทวิซท Tw ทวิซท)
You Better Dip That Thing
(ยู เบทเทอะ ดิพ แดท ธิง)
One More Time Papi’s Mommies
(วัน โม ไทม เพพี มอมมีส)

Bounce Baby Bounce Bo Bounce Bounce Bo Bounce
(เบานซ เบบิ เบานซ โบ เบานซ เบานซ โบ เบานซ)
Twirk It Twirk It
(ทเวิก อิท ทเวิก อิท)
Shake Baby Shake Sha Shake Shake
(เฌค เบบิ เฌค ชา เฌค เฌค)
Work It Work It
(เวิค อิท เวิค อิท)
Twist Baby Twist Tw Twist
(ทวิซท เบบิ ทวิซท Tw ทวิซท)
You Better Dip That Thing
(ยู เบทเทอะ ดิพ แดท ธิง)
Bounce It Up And Down Papi’s Mommies
(เบานซ อิท อัพ แอ็นด เดาน เพพี มอมมีส)

Sexy Women Do That Dance
(เซคซิ วีมเอิน ดู แดท ดานซ)
Fly Ladies Work Your Man
(ฟไล เลดิส เวิค ยุร แม็น)
Balling Fellas Time To Clown
(บอลลิง เฟลลา ไทม ทู คเลาน)
We Can Get Down Now
(วี แค็น เก็ท เดาน เนา)

Chorus A 4x
(โครัซ ซา 4x)

I Ain’t Thinkin’ About My Man Tonight
(ไอ เอน ติ้งกิน อะเบาท มาย แม็น ทุไนท)
Uh Huh I Ain’t Worried My Girl Aight
(อา ฮู ไอ เอน เวอริ มาย เกิล ไอชฺ)

Chorus A Until Fade
(โครัซ ซา อันทีล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jumpin, Jumpin คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น