เนื้อเพลง It’s over คำอ่านไทย Jesse McCartney

We’ve run out of words we’ve run out of time
(หวีบ รัน เอ้า อ็อฝ เวิด หวีบ รัน เอ้า อ็อฝ ไทม)
We’ve run out of reasons really why we together
(หวีบ รัน เอ้า อ็อฝ รี๊ซั่น ริแอ็ลลิ ฮไว วี ทุเกฑเออะ)
We both know it’s over baby bottom line
(วี โบธ โน อิทซ โอเฝอะ เบบิ บอตตัม ไลน)
It’s best we don’t even talk at all
(อิทซ เบ็ซท วี ด้อนท์ อีเฝ็น ทอค แกท ออล)

Don’t call me even if I should cross your mind
(ด้อนท์ คอล มี อีเฝ็น อิฟ ฟาย เชิด คร็อซ ยุร ไมนด)
Hard enough I don’t need to hear your voice on my messages
(ฮาด อินัฟ ไอ ด้อนท์ นีด ทู เฮีย ยุร ฝอยซ ออน มาย เมซซิจ)
Let’s just call it quits it’s probably better
(เล็ท จัซท คอล อิท ควิท อิทซ พรอบอับลิ เบทเทอะ)
So if I’m not returning your calls it’s ’cause
(โซ อิฟ แอม น็อท รีเทินนิง ยุร คอล อิทซ คอส)

Cause I’m not comin’ back I’m closing the door
(คอส แอม น็อท คัมอิน แบ็ค แอม โครสซิง เดอะ โด)
I used to be trippin’ over missin’ you but I’m not anymore
(ไอ ยูซ ทู บี ทริพพินโอเฝอะ มิซซิน ยู บัท แอม น็อท แอนนี่มอ)
I got the picture phone but baby your picture’s gone
(ไอ ก็อท เดอะ พีคเชอะ โฟน บัท เบบิ ยุร พีคเชอะ กอน)
Couldn’t stand to see your smile every time you dialed
(คูดซึ่น ซแท็นด ทู ซี ยุร ซไมล เอฝริ ไทม ยู ไดแอ็ล)

Cause it’s over
(คอส อิทซ โอเฝอะ)
Girl you know it’s over this time
(เกิล ยู โน อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So when you call I’m pressin’ seven
(โซ ฮเว็น ยู คอล แอม เพรซซิน เซฝเอ็น)
Don’t wanna hear your messages messages
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยุร เมซซิจ เมซซิจ)
I’m tryna erase you from my mind
(แอม ทายนา อิเรซ ยู ฟร็อม มาย ไมนด)
Cause it’s over
(คอส อิทซ โอเฝอะ)
I swear girl it’s over this time
(ไอ ซแว เกิล อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So don’t keep callin’ leavin’ messages
(โซ ด้อนท์ คีพ คอลลิน เลวิน เมซซิจ)
Don’t wanna know where you been
(ด้อนท์ วอนนา โน ฮแว ยู บีน)
Baby ’cause it’s over
(เบบิ คอส อิทซ โอเฝอะ)

I still wake up every morning quarter to ten
(ไอ ซทิล เวค อัพ เอฝริ มอนิง ควอเทอะ ทู เท็น)
I still eat my cereal right at the kitchen table
(ไอ ซทิล อีท มาย เซียเรียล ไรท แอ็ท เดอะ คีชเอ็น เท๊เบิ้ล)
I can’t even remember how long it’s been
(ไอ แค็นท อีเฝ็น ริเมมเบอะ เฮา ล็อง อิทซ บีน)
No trouble stayin’ occupied
(โน ทรั๊บเบิ้ล สเตยิน ออคคิวไพด)

Oh I ask about you whenever I come around
(โอ ไอ อาซค อะเบาท ยู ฮเว็นเอฝเออะ ไอ คัม อะเรานด)
I do what I can not to put my business in the streets
(ไอ ดู ฮว็อท ไอ แค็น น็อท ทู พัท มาย บีสเน็ซ ซิน เดอะ ซทรีท)
Last thing I need’s another episode
(ลาซท ธิง ไอ นีด แอะนัธเออะ เอพอิดซด)
Keep conversation short and sweet because
(คีพ คอนเฝอะเซฌัน ฌอท แอ็นด สวี้ท บิคอส)

Cause I’m not comin’ back I’m closing the door
(คอส แอม น็อท คัมอิน แบ็ค แอม โครสซิง เดอะ โด)
I used to be trippin’ over missin’ you but I’m not anymore
(ไอ ยูซ ทู บี ทริพพินโอเฝอะ มิซซิน ยู บัท แอม น็อท แอนนี่มอ)
I got the picture phone baby your picture’s gone
(ไอ ก็อท เดอะ พีคเชอะ โฟน เบบิ ยุร พีคเชอะ กอน)
Couldn’t stand to see your smile every time you dialed
(คูดซึ่น ซแท็นด ทู ซี ยุร ซไมล เอฝริ ไทม ยู ไดแอ็ล)

Cause it’s over
(คอส อิทซ โอเฝอะ)
Girl you know it’s over this time
(เกิล ยู โน อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So when you call I’m pressin’ seven
(โซ ฮเว็น ยู คอล แอม เพรซซิน เซฝเอ็น)
Don’t wanna hear your messages messages
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยุร เมซซิจ เมซซิจ)
I’m tryna erase you from my mind
(แอม ทายนา อิเรซ ยู ฟร็อม มาย ไมนด)
Cause baby it’s over
(คอส เบบิ อิทซ โอเฝอะ)
I swear girl it’s over this time
(ไอ ซแว เกิล อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So don’t keep callin’ leavin’ messages
(โซ ด้อนท์ คีพ คอลลิน เลวิน เมซซิจ)
Don’t wanna know where you been
(ด้อนท์ วอนนา โน ฮแว ยู บีน)
Baby ’cause it’s over
(เบบิ คอส อิทซ โอเฝอะ)

You know that it’s over when the burnin’
(ยู โน แดท อิทซ โอเฝอะ ฮเว็น เดอะ เบินนิน)
And the yearnin’ inside your heart ain’t there anymore
(แอ็นด เดอะ เยียนิน อีนไซด ยุร ฮาท เอน แดร์ แอนนี่มอ)
And you know that you’re through when she don’t do to you
(แอ็นด ยู โน แดท ยัวร์ ธรู ฮเว็น ชี ด้อนท์ ดู ทู ยู)
And move you like the way she moved ya before
(แอ็นด มูฝ ยู ไลค เดอะ เว ชี มูฝ ยา บิโฟ)

And you wanna pull her close
(แอ็นด ยู วอนนา พุล เฮอ คโลส)
But your heart has froze
(บัท ยุร ฮาท แฮ็ส ฟโรส)
You kiss her but her eyes don’t close
(ยู คิซ เฮอ บัท เฮอ ไอ ด้อนท์ คโลส)
Then she goes out of your heart forever
(เด็น ชี โกซ เอ้า อ็อฝ ยุร ฮาท เฟาะเรฝเออะ)
And it hurts you but you know that it’s better
(แอ็นด ดิท เฮิท ยู บัท ยู โน แดท อิทซ เบทเทอะ)

Girl you know it’s over
(เกิล ยู โน อิทซ โอเฝอะ)
Girl you know it’s over this time
(เกิล ยู โน อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So when you call I’m pressin’ seven
(โซ ฮเว็น ยู คอล แอม เพรซซิน เซฝเอ็น)
Don’t wanna hear your messages messages
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยุร เมซซิจ เมซซิจ)
I’m tryna erase you from my mind
(แอม ทายนา อิเรซ ยู ฟร็อม มาย ไมนด)
Cause it’s over
(คอส อิทซ โอเฝอะ)
I swear girl it’s over this time
(ไอ ซแว เกิล อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So don’t keep callin’ leavin’ messages
(โซ ด้อนท์ คีพ คอลลิน เลวิน เมซซิจ)
Don’t wanna know where you been
(ด้อนท์ วอนนา โน ฮแว ยู บีน)
Baby ’cause it’s over
(เบบิ คอส อิทซ โอเฝอะ)
Cause it’s over
(คอส อิทซ โอเฝอะ)
Girl you know it’s over this time
(เกิล ยู โน อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So when you call I’m pressin’ seven
(โซ ฮเว็น ยู คอล แอม เพรซซิน เซฝเอ็น)
Don’t wanna hear your messages messages
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยุร เมซซิจ เมซซิจ)
I’m tryna erase you from my mind
(แอม ทายนา อิเรซ ยู ฟร็อม มาย ไมนด)
Cause it’s over
(คอส อิทซ โอเฝอะ)
I swear girl it’s over this time
(ไอ ซแว เกิล อิทซ โอเฝอะ ดีซ ไทม)
So don’t keep callin’ leavin’ messages
(โซ ด้อนท์ คีพ คอลลิน เลวิน เมซซิจ)
Don’t wanna know where you been
(ด้อนท์ วอนนา โน ฮแว ยู บีน)
Baby ’cause it’s over
(เบบิ คอส อิทซ โอเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s over คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น