เนื้อเพลง What Up Gangsta คำอ่านไทย 50 Cent

G-Unit [What]
(จี ยูนิท [ ฮว็อท ])
We in here [What]
(วี อิน เฮียร [ ฮว็อท ])
We can get the drama poppin
(วี แค็น เก็ท เดอะ ดรามะ พอพปิน)
We don’t care [What, what, what]
(วี ด้อนท์ แค [ ฮว็อท , ฮว็อท , ฮว็อท ])
It’s going down [What]
(อิทซ โกอิ้ง เดาน [ ฮว็อท ])
Cause I’m around [What]
(คอส แอม อะเรานด [ ฮว็อท ])
50 Cent, you know how I gets down [Down]
(50 เซ็นท , ยู โน เฮา ไอ เก็ท เดาน [ เดาน ])

[Chorus: repeat 2X]
([ โครัซ : ริพีท 2X ])
What up, Blood? [What]
(ฮว็อท อัพ , บลัด [ ฮว็อท ])
What up, Cuz? [What]
(ฮว็อท อัพ , คัซ [ ฮว็อท ])
What up, Blood? [What]
(ฮว็อท อัพ , บลัด [ ฮว็อท ])
What up, Gangstaaa?
(ฮว็อท อัพ , แก้งสเต)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
They say I walk around like got an ” S ” on my chest
(เฑ เซ ไอ วอค อะเรานด ไลค ก็อท แอน ” เอส ” ออน มาย เช็ซท)
Naw, that’s a semi-auto, and a vest on my chest
(นอว , แด๊ท ซา เซมอิ ออโท , แอ็นด อะ เฝ็ซท ออน มาย เช็ซท)
I try not to say nothing, the DA might want play in court
(ไอ ทไร น็อท ทู เซ นัธอิง , เดอะ ดา ไมท ว็อนท พเล อิน โคท)
But I’ll hunt or duck a n*gga down like it’sa sport
(บัท อิล ฮันท ออ ดั๊ค กา เอ็น *gga เดาน ไลค อิทซา ซโพท)
Front on me, I’ll cut ya, gun-b*tt ya or bump ya
(ฟรันท ออน มี , อิล คัท ยา , กัน บี *tt ยา ออ บัมพ ยา)
You getting money? I can’t nothin with ya then f*ck ya
(ยู เกดดดิ้ง มันอิ ไอ แค็นท นอทติน วิฑ ยา เด็น เอฟ *ck ยา)
I’m not the type to get knocked for D.W.I.
(แอม น็อท เดอะ ไทพ ทู เก็ท น็อค ฟอ ดี ดับบิว ไอ)
I’m the type that’ll kill your connect when the coke price rise
(แอม เดอะ ไทพ แธดิลคิล ยุร ค็อนเนคท ฮเว็น เดอะ โคค พไรซ ไรส)
Gangstas, they bump my sh*t then they know me
(แก๊งซดา , เฑ บัมพ มาย ฌะ *ที เด็น เฑ โน มี)
I grew up around some n*ggas that’s not my homies
(ไอ กรู อัพ อะเรานด ซัม เอ็น *ggas แด๊ท น็อท มาย โฮมี)
Hundred G’s I stash it [what], the mack I blast it [yeah]
(ฮันดเร็ด จีส ซาย สแตช อิท [ ฮว็อท ] , เดอะ แมกคฺ ไอ บลาซท ดิธ [ เย่ ])
D’s come we dump the diesel and battery acid
(ดีสฺ คัม วี ดัมพ เดอะ ดีเส็ล แอ็นด แบทเทอะริ แอซอิด)
This flow’s been mastered, the ice I flash it
(ดีซ ฟโล บีน มาซเทอะ , ดิ ไอซ ไอ ฟแล็ฌ อิท)
Chokes me, I’ll have your mama picking out your casket, bastard
(โชค มี , อิล แฮ็ฝ ยุร มามะ พีคคิงส เอ้า ยุร แคซเค็ท , แบซเทิด)
I’m on the next level, right lane forget bezzle
(แอม ออน เดอะ เน็คซท เลฟเอ็ล , ไรท เลน เฟาะเกท เบดเซว)
Benz pedal to the metal, hotter than a tea kettle, blood [what]
(เบนซฺเพดแอ็ล ทู เดอะ เมท่อล , ฮอทเดอ แฑ็น อะ ที เคดเดว , บลัด [ ฮว็อท ])

[Chorus [1st time w/o first ” What up, Blood? ” ] [2x]]
([ โครัซ [ 1st ไทม ดับบิว /โอ เฟิซท ” ฮว็อท อัพ , บลัด ” ] [ 2x ] ])

[Bridge]
([ บริจ ])
We don’t play that
(วี ด้อนท์ พเล แดท)
We don’t play that
(วี ด้อนท์ พเล แดท)
We don’t play that [G-Unit]
(วี ด้อนท์ พเล แดท [ จี ยูนิท ])
We don’t play around
(วี ด้อนท์ พเล อะเรานด)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I sit back, twist the best bud, burn and wonder
(ไอ ซิท แบ็ค , ทวิซท เดอะ เบ็ซท บัด , เบิน แอ็นด วันเดอะ)
When gangstas bump my sh*t, can they hear my hunger?
(ฮเว็น แก๊งซดา บัมพ มาย ฌะ *ที , แค็น เฑ เฮีย มาย ฮังเกอะ)
When the 5th kick, duck quick, it sounds like thunder
(ฮเว็น เดอะ 5th คิด , ดั๊ค ควิค , อิท เซานด ไลค ธันเดอะ)
In December I’ll make your block feel like summer
(อิน ดิเซมเบอะ อิล เมค ยุร บล็อค ฟีล ไลค ซัมเมอะ)
The rap critics say I can rhyme, the fiends say my dope is a nine
(เดอะ แร็พ ครีทอิค เซ ไอ แค็น ไรม , เดอะ ฟีนด เซ มาย โดพ อีส ซา ไนน)
Every chick I f*ck with is a dime
(เอฝริ ชิค ไอ เอฟ *ck วิฑ อีส ซา ไดม)
I’m like Patty LaBelle, homie, I’m on my own
(แอม ไลค แพททิ เลอเบว , โฮมี , แอม ออน มาย โอน)
Where I lay my hat is my home, I’m a rolling stone
(ฮแว ไอ เล มาย แฮ็ท อีส มาย โฮม , แอม มา โรลลิง ซโทน)
Cross my path I’ll crush ya, thinking I won’t touch ya
(คร็อซ มาย พาธ อิล ครัฌ ยา , ติ้งกิง ไอ ว็อนท ทั๊ช ยา)
I’ll have your ass using a wheelchair, cane, or crutches
(อิล แฮ็ฝ ยุร อาซ ยูสซิง อะ วิวแชร์ , เคน , ออ คัดเชด)
Industry hoe f*ckers, in the hood they love us
(อีนดัซทริ โฮ เอฟ *ckers , อิน เดอะ ฮุด เฑ ลัฝ อัซ)
Stomp a bone out your ass with some brand new chuckas
(สตอมพฺอะ บอน เอ้า ยุร อาซ วิฑ ซัม บแร็นด นยู ชักเคด)

[Chorus [2x]]
([ โครัซ [ 2x ] ])

[Bridge [4x]]
([ บริจ [ 4x ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What Up Gangsta คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น