เนื้อเพลง Circuit Breaker คำอ่านไทย Royksopp

What is that funny light and sound
(ฮว็อท อีส แดท ฟันนิ ไลท แอ็นด เซานด)
Calling me, in my head, repeatedly?
(คอลลิง มี , อิน มาย เฮ็ด , ริพีทอิด)
What is that vision there in sight
(ฮว็อท อีส แดท ฝีฉอัน แดร์ อิน ไซท)
Before my eyes?
(บิโฟ มาย ไอ)
So prominent
(โซ พรอมอิเน็นท)
So mesmerising, turbulent
(โซ เมซเมมไรซิง , เทอบิวเล็นท)

You’ve got a hold on me
(ยู๊ฟ ก็อท ดา โฮลด ออน มี)
Your ingenuity
(ยุร อินจินยูอิทิ)
Seems to be driving me down on my knees
(ซีม ทู บี ดรายวิง มี เดาน ออน มาย นี)
The force you generate
(เดอะ โฟซ ยู เจนเออะเรท)
You reinvigorate
(ยู รีเอนวิกโกเหรด)
Your body tells them ‘No mistakes’
(ยุร บอดอิ เท็ล เฑ็ม โน มิซเทค)

For I’m already droll
(ฟอ แอม ออลเรดอิ ดโรล)
Close to the divine
(คโลส ทู เดอะ ดิไฝน)
Toxic human images are rushing through my mind
(ทอคซิค ฮยูแม็น อีมอิจ แซร์ รูซชิง ธรู มาย ไมนด)
Embodiment of sin, has seen a way within
(เอ็มบอดอิเม็นท อ็อฝ ซิน , แฮ็ส ซีน อะ เว วิฑีน)
Sensation seems to multiply
(เซ็นเซฌัน ซีม ทู มัลทิพไล)
They’re building up inside
(เดรว บีลดิง อัพ อีนไซด)

Carried through the night
(แคร์รี่ ธรู เดอะ ไนท)
Radiating light
(เลดีเอดิง ไลท)
I see you move the crowd
(ไอ ซี ยู มูฝ เดอะ คเราด)
I know what you’re about
(ไอ โน ฮว็อท ยัวร์ อะเบาท)

The stories I have heard
(เดอะ สตอยสฺ ซาย แฮ็ฝ เฮิด)
To talk about excess
(ทู ทอค อะเบาท เอ็คเซซ)
I know what people say
(ไอ โน ฮว็อท พี๊เพิ่ล เซ)
But surely you impress?
(บัท ฌูรลิ ยู อิมพเรซ)

Caressed by a pill
(คะเรซ ไบ อะ พิล)
You elevated soul
(ยู เอลอิเฝท โซล)
Vanity and pride
(แฝนอิทิ แอ็นด พไรด)
An addict to one
(แอน แอดดีคท ทู วัน)
A universal force
(อะ ยูนิเฝอแซ็ล โฟซ)
A one and only kind
(อะ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ไคนด)
A thing I can’t control
(อะ ธิง ไอ แค็นท ค็อนทโรล)
No matter how I try
(โน แมทเทอะ เฮา ไอ ทไร)

What have you done to me?
(ฮว็อท แฮ็ฝ ยู ดัน ทู มี)
This kind of chemistry
(ดีซ ไคนด อ็อฝ เคมอิซทริ)
Emotions running over me
(อิโมฌัน รันนิง โอเฝอะ มี)
And when you arch your back
(แอ็นด ฮเว็น ยู อาช ยุร แบ็ค)
Just when you stay like that
(จัซท ฮเว็น ยู ซเท ไลค แดท)
When it’s natural to interact
(ฮเว็น อิทซ แนชแร็ล ทู อีนเทอะแรคท)

When others holding back
(ฮเว็น อัฑเออะ โฮลดิง แบ็ค)
Ready to commence
(เรดอิ ทู ค็อมเมนซ)
Caught up in your bliss
(คอท อัพ อิน ยุร บลิซ)
You’re so confusing and intense
(ยัวร์ โซ ค็อนฟยูสอิง แอ็นด อินเทนซ)
Synergy of two
(ซินเนอจี้ อ็อฝ ทู)
Energy go wild
(เอนเออะจิ โก ไวลด)
See the stars aligned and spinning
(ซี เดอะ ซทา อะไลน แอ็นด สปินนิ่ง)
Our name out in the sky
(เอ๊า เนม เอ้า อิน เดอะ ซไค)

Jealousy in sight
(เจลอะซิ อิน ไซท)
So fascinating ride
(โซ แฟซซีเนดิง ไรด)
So much faith between
(โซ มัช เฟธ บีทวิน)
Floating up the steam
(ฟโลทอิง อัพ เดอะ ซทีม)
Calling out so loud
(คอลลิง เอ้า โซ เลาด)
Beautiful and true
(บยูทิฟุล แอ็นด ทรู)
Mystery about
(มีซเทอะริ อะเบาท)
Everything you do
(เอ๊วี่ติง ยู ดู)

Caressed by a drug
(คะเรซ ไบ อะ ดรัก)
You elevated soul
(ยู เอลอิเฝท โซล)
Vanity and pride
(แฝนอิทิ แอ็นด พไรด)
An addict to one
(แอน แอดดีคท ทู วัน)
A universal force
(อะ ยูนิเฝอแซ็ล โฟซ)
A one and only kind
(อะ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ไคนด)
A thing I can’t control
(อะ ธิง ไอ แค็นท ค็อนทโรล)
No matter how I try
(โน แมทเทอะ เฮา ไอ ทไร)

This electricity
(ดีซ อิเลคทรีซอิทิ)
Injected into me
(อินเจคท อีนทุ มี)
Emotions running over me
(อิโมฌัน รันนิง โอเฝอะ มี)
And when you’re getting close
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ เกดดดิ้ง คโลส)
You touch my innermost
(ยู ทั๊ช มาย อีนเนอะโมซท)
A feeling deep inside me knows
(อะ ฟีลอิง ดีพ อีนไซด มี โน)

On a floaty light
(ออน อะ โฟวดี ไลท)
Carried through the night
(แคร์รี่ ธรู เดอะ ไนท)
We have got it all
(วี แฮ็ฝ ก็อท ดิธ ดอร์)
I get through without
(ไอ เก็ท ธรู วิเฑาท)
Flowing in my veins
(ฟโลอิง อิน มาย เฝน)
Ribbing through my soul
(ริบบิง ธรู มาย โซล)
I’ll never be the same
(อิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
The secret can’t be told
(เดอะ ซีคเร็ท แค็นท บี โทลด)

Charismatic pill
(คะรีสแมตอิค พิล)
You elevated soul
(ยู เอลอิเฝท โซล)
Vanity and pride
(แฝนอิทิ แอ็นด พไรด)
An addict to one
(แอน แอดดีคท ทู วัน)
A universal force
(อะ ยูนิเฝอแซ็ล โฟซ)
A one and only kind
(อะ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ ไคนด)
A thing I can’t control
(อะ ธิง ไอ แค็นท ค็อนทโรล)
No matter how I try
(โน แมทเทอะ เฮา ไอ ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Circuit Breaker คำอ่านไทย Royksopp

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น