เนื้อเพลง Tennessee Waltz คำอ่านไทย Emmylou Harris

[redd stewart/pee wee king]
([ เรดทฺ สเตอเหวิด /พี วี คิง ])

I was dancin’ with my darlin to the tennessee waltz
(ไอ วอส แดนซิน วิฑ มาย ดาร์ลิน ทู เดอะ เทนเนซซี วอลซ)
When an old friend I happened to see.
(ฮเว็น แอน โอลด ฟเร็นด ดาย แฮพเพ็น ทู ซี)
I introduced him to my darlin’ and while they were dancin’
(ไอ อีนทโระดยูซ ฮิม ทู มาย ดาร์ลิน แอ็นด ฮไวล เฑ เวอ แดนซิน)
My friend stole my sweetheart from me.
(มาย ฟเร็นด ซโทล มาย สวีทฮาร์ท ฟร็อม มี)

I remember the night and the tennessee waltz
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ไนท แอ็นด เดอะ เทนเนซซี วอลซ)
Now I know just how much I have lost
(เนา ไอ โน จัซท เฮา มัช ไอ แฮ็ฝ ล็อซท)
Yes, I lost my little darlin’ the night they were playin’
(เย็ซ , ไอ ล็อซท มาย ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน เดอะ ไนท เฑ เวอ เพลย์ยิน)
That beautiful tennessee waltz
(แดท บยูทิฟุล เทนเนซซี วอลซ)

Now I wonder how a dance like the tennessee waltz
(เนา ไอ วันเดอะ เฮา อะ ดานซ ไลค เดอะ เทนเนซซี วอลซ)
Could have broken my heart so complete
(เคิด แฮ็ฝ บโรเค็น มาย ฮาท โซ ค็อมพลีท)
Well I couldn’t blame my darlin’, and who could help fallin’
(เว็ล ไอ คูดซึ่น บเลม มาย ดาร์ลิน , แอ็นด ฮู เคิด เฮ็ลพ แฟลลิน)
In love with my darlin’ so sweet
(อิน ลัฝ วิฑ มาย ดาร์ลิน โซ สวี้ท)

Well it must be the fault of the tennessee waltz
(เว็ล อิท มัซท บี เดอะ ฟอลท อ็อฝ เดอะ เทนเนซซี วอลซ)
Wish I’d known just how much it would cost
(วิฌ อาย โนน จัซท เฮา มัช อิท เวิด ค็อซท)
But I didn’t see it comin’, it’s all over but the cryin’
(บัท ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท คัมอิน , อิทซ ซอร์ โอเฝอะ บัท เดอะ คายอิน)
Blame it all on the tennessee waltz
(บเลม อิท ดอร์ ออน เดอะ เทนเนซซี วอลซ)

She goes dancin’ with the darkness to the tennessee waltz
(ชี โกซ แดนซิน วิฑ เดอะ ดาคเน็ซ ทู เดอะ เทนเนซซี วอลซ)
And I feel like I’m falling apart
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค แอม ฟ๊อลิง อะพาท)
And it’s stronger than drink and it’s deeper than sorrow
(แอ็นด อิทซ สตองเกอร์ แฑ็น ดริงค แอ็นด อิทซ ดิพเพอแฑ็น ซอโร)
This darkness she left in my heart
(ดีซ ดาคเน็ซ ชี เล็ฟท อิน มาย ฮาท)

I remember the night and the tennessee waltz
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ไนท แอ็นด เดอะ เทนเนซซี วอลซ)
Cause I know just how much I have lost
(คอส ไอ โน จัซท เฮา มัช ไอ แฮ็ฝ ล็อซท)
Yes I lost my little darlin’ the night they were playin’
(เย็ซ ซาย ล็อซท มาย ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน เดอะ ไนท เฑ เวอ เพลย์ยิน)
That beautiful tennessee waltz
(แดท บยูทิฟุล เทนเนซซี วอลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tennessee Waltz คำอ่านไทย Emmylou Harris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น