เนื้อเพลง Cash Machine คำอ่านไทย Hard-Fi

Go to a cash machine
(โก ทู อะ แค็ฌ มะฌีน)
To get a ticket home
(ทู เก็ท ดา ทีคเคท โฮม)
Message on the screen
(เมซซิจ ออน เดอะ ซครีน)
Says don’t make plans, you’re broke
(เซ ด้อนท์ เมค แพล็น , ยัวร์ บโรค)
No, no this can’t be right
(โน , โน ดีซ แค็นท บี ไรท)
I know that time is tight
(ไอ โน แดท ไทม อีส ไทท)
I’ve only just been paid
(แอฝ โอ๊นลี่ จัซท บีน เพลด)
Three weeks five days, til I’m seen
(ธรี วีค ไฟฝ เด , ทิล แอม ซีน)
Right…
(ไรท)
No…
(โน)
I scratch a living, it ain’t easy
(ไอ ซคแร็ช อะ ลีฝอิง , อิท เอน อีสอิ)
You know it’s a drag
(ยู โน อิทซ ซา ดแร็ก)
I’m always paying, never make it
(แอม ออลเว เพย์อิง , เนฝเออะ เมค อิท)
But you can’t look back
(บัท ยู แค็นท ลุค แบ็ค)
I wonder if I’ll ever get
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ เก็ท)
To where I want to be
(ทู ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)
Better believe it
(เบทเทอะ บิลีฝ อิท)
I’m working for the cash machine
(แอม เวิคกิง ฟอ เดอะ แค็ฌ มะฌีน)

I try to phone a friend
(ไอ ทไร ทู โฟน อะ ฟเร็นด)
My credit’s in the red
(มาย คเรดอิท ซิน เดอะ เร็ด)
I try to skip the fare
(ไอ ทไร ทู ซคิพ เดอะ แฟ)
Ticket inspector’s there
(ทีคเคท อินซเพคเทอะ แดร์)
No no, this can’t be right
(โน โน , ดีซ แค็นท บี ไรท)
I live an honest life
(ไอ ไลฝ แอน ออนเอ็ซท ไลฟ)
It seems like sometimes
(อิท ซีม ไลค ซัมไทม์)
You don’t cross the line
(ยู ด้อนท์ คร็อซ เดอะ ไลน)
You don’t get
(ยู ด้อนท์ เก็ท)
By…
(ไบ)
No…
(โน)

I scratch a living, it ain’t easy
(ไอ ซคแร็ช อะ ลีฝอิง , อิท เอน อีสอิ)
You know it’s a drag
(ยู โน อิทซ ซา ดแร็ก)
I’m always paying, never make it
(แอม ออลเว เพย์อิง , เนฝเออะ เมค อิท)
But you can’t look back
(บัท ยู แค็นท ลุค แบ็ค)
I wonder if I’ll ever get
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ เก็ท)
To where I want to be
(ทู ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)
Better believe it
(เบทเทอะ บิลีฝ อิท)
Yeah…
(เย่)

What am I gonna do
(ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
My girlfriend’s test turned blue
(มาย เกลิลเฟรน เท็ซท เทิน บลู)
We tried to play it safe
(วี ทไร ทู พเล อิท เซฟ)
That night we could not wait
(แดท ไนท วี เคิด น็อท เวท)
No no, this can’t be right
(โน โน , ดีซ แค็นท บี ไรท)
She said it would be alright
(ชี เซ็ด ดิท เวิด บี ออลไร๊ท)
I can’t afford to be a daddy
(ไอ แค็นท แอ็ฟโฟด ทู บี อะ แดดดิ)
So I leave tonight…
(โซ ไอ ลีฝ ทุไนท)
No…
(โน)

I scratch a living, it ain’t easy
(ไอ ซคแร็ช อะ ลีฝอิง , อิท เอน อีสอิ)
You know it’s a drag
(ยู โน อิทซ ซา ดแร็ก)
I’m always paying, never make it
(แอม ออลเว เพย์อิง , เนฝเออะ เมค อิท)
But you can’t look back
(บัท ยู แค็นท ลุค แบ็ค)
I wonder if I’ll ever get
(ไอ วันเดอะ อิฟ อิล เอฝเออะ เก็ท)
To where I want to be
(ทู ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี)
Better believe it
(เบทเทอะ บิลีฝ อิท)
I’m working for the cash machine
(แอม เวิคกิง ฟอ เดอะ แค็ฌ มะฌีน)
Cash machine
(แค็ฌ มะฌีน)
Cash machine …
(แค็ฌ มะฌีน)

There’s a hole in my pocket, my pocket, my pocket
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย พอคเค็ท , มาย พอคเค็ท , มาย พอคเค็ท)
There’s a hole in my pocket, my pocket, my pocket
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย พอคเค็ท , มาย พอคเค็ท , มาย พอคเค็ท)
There’s a hole in my pocket, my pocket, my pocket
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย พอคเค็ท , มาย พอคเค็ท , มาย พอคเค็ท)
There’s a hole in my pocket
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย พอคเค็ท)
Yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cash Machine คำอ่านไทย Hard-Fi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น