เนื้อเพลง It’s Goin’ Down คำอ่านไทย Yung Joc

[Lil Boi]
([ ลิล บอย])
This a nitty beat [boing]
(ดีซ ซา นิดดี บีท [ โบอิง ])

[Nitty]
([ นิดดี ])
Here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
Ghettoville U.S.A. [uh Oh]
(เกดโดววิล ยู เอส ซา [ อา โอ ])
You know I got by the name nitty right [uh huh]
(ยู โน ไอ ก็อท ไบ เดอะ เนม นิดดี ไรท [ อา ฮู ])
I gotta introduce you to another motherf*cker out my squad right [who dis n*gga mane]
(ไอ กอททะ อีนทโระดยูซ ยู ทู แอะนัธเออะ motherf*cker เอ้า มาย ซคว็อด ไรท [ ฮู ดิซ เอ็น *gga เมน ])
Dis n*gga go by the name of jock [jock?]
(ดิซ เอ็น *gga โก ไบ เดอะ เนม อ็อฝ จอค [ จอค ])
He resides in collegepark [collegepark cp]
(ฮี ริไสด ซิน คอเลจพาค [ คอเลจพาค cp ])
But for right now what we gotta do for y’all [what we gonna do]
(บัท ฟอ ไรท เนา ฮว็อท วี กอททะ ดู ฟอ ยอล [ ฮว็อท วี กอนนะ ดู ])
We gotta give y’all a hit [huh]
(วี กอททะ กิฝ ยอล อะ ฮิท [ ฮู ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
N*ggaz in my face
(เอ็น *ggaz อิน มาย เฟซ)
Damn near er’ day
(แด็ม เนีย er เด)
Askin a million questions like
(แอสกิน อะ มีลยัน คเวซชัน ไลค)
Jock where ya stay
(จอค ฮแว ยา ซเท)
Tell ’em collegepark
(เท็ล เอ็ม คอเลจพาค)
Where they chop cars
(ฮแว เฑ ช็อพ คา)
Eat 20 grand spend a grand at the bar
(อีท 20 แกรนด์ ซเพ็นด อะ แกรนด์ แอ็ท เดอะ บา)
Jest bought a zone jays on my feet
(เจ็ซท บอท ดา โสน เจ ออน มาย ฟีท)
I’m on that patron so get like me
(แอม ออน แดท เพทรัน โซ เก็ท ไลค มี)
69 cutlass wit the bucket seat
(69 คัทลัซ วิท เดอะ บัคเค็ท ซีท)
Beat in my trunk bought it just for the freaks
(บีท อิน มาย ทรังค บอท ดิธ จัซท ฟอ เดอะ ฟรีค)
Catch me in the hood posted at the sto
(แค็ช มี อิน เดอะ ฮุด โพซท แอ็ท เดอะ สโต)
Pistol in my lap on the phone countin dough
(พิ๊สท่อล อิน มาย แล็พ ออน เดอะ โฟน เค๊าดิน โด)
If a girl choose let her do her thang
(อิฟ อะ เกิล ชูส เล็ท เฮอ ดู เฮอ เตง)
Just like her mama nice ass, nice brain
(จัซท ไลค เฮอ มามะ ไน๊ซ์ อาซ , ไน๊ซ์ บเรน)
Er’body love me I’m so fly
(เออบอดี้ ลัฝ มี แอม โซ ฟไล)
N*ggaz throw the duces er’time I ride by
(เอ็น *ggaz ธโร เดอะ ดูดเซซ เออไทม์ ไอ ไรด ไบ)
I know ya wonder why
(ไอ โน ยา วันเดอะ ฮไว)
I’m so cool
(แอม โซ คูล)
Don’t ask me just do what cha do [ok]
(ด้อนท์ อาซค มี จัซท ดู ฮว็อท ชา ดู [ โอเค ])

[Chorus: repeat 2X]
([ โครัซ : ริพีท 2X ])
Meet me in the trap its goin down
(มีท มี อิน เดอะ ทแร็พ อิทซ โกอิน เดาน)
Meet me in the mall its goin down
(มีท มี อิน เดอะ มอล อิทซ โกอิน เดาน)
Meet me in the club its goin down
(มีท มี อิน เดอะ คลับ อิทซ โกอิน เดาน)
Any where ya meet me guaranteed to go down
(เอนอิ ฮแว ยา มีท มี แกเร็นที ทู โก เดาน)

[verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Verse numba 2 do the damn thang
(เฝิซ นัมเบบ ทู ดู เดอะ แด็ม เตง)
Cubes on my neck pockets full of ben frank
(คยูบ ออน มาย เน็ค พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ เบน แฟร๊งค)
When I’m in the mall hoes just pause
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ มอล โฮ จัซท พอส)
I pop a few tags give me that on the wall
(ไอ พ็อพ อะ ฟยู แท็ก กิฝ มี แดท ออน เดอะ วอล)
Time to flip the work make the block bump
(ไทม ทู ฟลิพ เดอะ เวิค เมค เดอะ บล็อค บัมพ)
Boys from the hood call me black Donald Trump
(บอย ฟร็อม เดอะ ฮุด คอล มี บแล็ค ดอนโหนด ทรัมพ)
Dope boi magic seven days a week
(โดพ บอยแมจอิค เซฝเอ็น เด ซา วีค)
Numba one record long as nitty on the beat
(นัมเบบ วัน เรคออด ล็อง แอ็ส นิดดี ออน เดอะ บีท)
Oh I thank they like me betta yet I know
(โอ ไอ แธ็งค เฑ ไลค มี แบทดา เย็ท ไอ โน)
Lights camera action when I walk through the door
(ไลท แคมเออะระ แอคฌัน ฮเว็น นาย วอค ธรู เดอะ โด)
N*ggaz know my crew we certified stars
(เอ็น *ggaz โน มาย ครู วี เซอทิไฟ ซทา)
Valet in the front ’bout 35 cars
(แฝลเอ็ท อิน เดอะ ฟรันท เบาท 35 คา)
B*tches in the back
(บี *tches ซิน เดอะ แบ็ค)
Black beamer coups
(บแล็ค บีเมอร์ คู)
Girls like girls time to recruit
(เกิล ไลค เกิล ไทม ทู ริครูท)
If ya got a problem say it to my face
(อิฟ ยา ก็อท ดา พรอบเล็ม เซ อิท ทู มาย เฟซ)
We can knuckle up any time any place
(วี แค็น นักเคิล อัพ เอนอิ ไทม เอนอิ พเลซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Time to set it off let these n*gga know
(ไทม ทู เซ็ท ดิธ ออฟฟ เล็ท ฑิส เอ็น *gga โน)
Have ya every seen a Chevy wit the b*tterfly doors?
(แฮ็ฝ ยา เอฝริ ซีน อะ เชฝวี่วิท เดอะ บี *tterfly โด)
I ride real slow no need to speed
(ไอ ไรด ริแอ็ล ซโล โน นีด ทู ซพีด)
Gotta make sure ya see the buckets on my feet
(กอททะ เมค ฌุร ยา ซี เดอะ บัคเค็ท ออน มาย ฟีท)
Feds on my trail but they don’t thank I know
(เฟ็ด ออน มาย ทเรล บัท เฑ ด้อนท์ แธ็งค ไอ โน)
I keep my hands clean cuz I never touch dope
(ไอ คีพ มาย แฮ็นด คลีน คัซ ไอ เนฝเออะ ทั๊ช โดพ)
Every time I see ’em look ’em in the eye
(เอฝริ ไทม ไอ ซี เอ็ม ลุค เอ็ม อิน ดิ ไอ)
Ask ’em how I know its me surprise!
(อาซค เอ็ม เฮา ไอ โน อิทซ มี เซิพไรส !)
Put it in the air rep where ya stay
(พัท ดิธ อิน ดิ แอ เร็พ ฮแว ยา ซเท)
Take a step back blow the kush in they face
(เทค เก ซเท็พ แบ็ค บโล เดอะ ครูช อิน เฑ เฟซ)
Stuntin is a habit let ’em see the karats
(สตันดิน อีส ซา แฮบอิท เล็ท เอ็ม ซี เดอะ แคแร็ท)
I’ma make it rain n*gga I ain’t scared to share it
(แอมอา เมค อิท เรน เอ็น *gga ไอ เอน ซคา ทู แฌ อิท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Yung Joc…
(ยัง Joc)
Nitty strikes again
(นิดดี ซทไรค อะเกน)
This a Nitty beat
(ดีซ ซา นิดดี บีท)
Playmaker
(เพย์เมคเกอ)
So So Def motherf*cker
(โซ โซ เดฟ motherf*cker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Goin’ Down คำอ่านไทย Yung Joc

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น