เนื้อเพลง You Promised Me คำอ่านไทย In-Grid

You promised me the moon and the sun the birds in the sky,
(ยู พรอมอิซ มี เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซัน เดอะ เบิด ซิน เดอะ ซไค ,)
You promised me a wonderful life, they were only lies.
(ยู พรอมอิซ มี อะ วันเดอะฟุล ไลฟ , เฑ เวอ โอ๊นลี่ ไล)
You promised me all diamonds and pearls that i never got,
(ยู พรอมอิซ มี ออล ไดมันด แซน เพิล แดท ไอ เนฝเออะ ก็อท ,)
You promised me red roses and gold but soon you forgot.
(ยู พรอมอิซ มี เร็ด โรส แซน โกลด บัท ซูน ยู เฟาะกอท)
You promised me, just me and you.
(ยู พรอมอิซ มี , จัซท มี แอ็นด ยู)

You promised me i could be your queen and you’d be my king,
(ยู พรอมอิซ มี ไอ เคิด บี ยุร ควีน แอ็นด ยูต บี มาย คิง ,)
You promised me a white wedding dress – where is the ring?
(ยู พรอมอิซ มี อะ ฮไวท เวดดิง ดเรซ ฮแว อีส เดอะ ริง)
You promised me your tender caress your kisses at night,
(ยู พรอมอิซ มี ยุร เทนเดอะ คะเรซ ยุร คีสเซซ แอ็ท ไนท ,)
So try to show it wasn’t in vain coz i’m wasting my time.
(โซ ทไร ทู โฌ อิท วอสซึ้น อิน เฝน คอซ แอม เวซทิง มาย ไทม)
You promised me, just me and you.
(ยู พรอมอิซ มี , จัซท มี แอ็นด ยู)

Tu Es Foutu, tu-tu-tu, tu es foutu, tu-tu-tu.
(ทู Es โฟวทู , ทู ทู ทู , ทู es โฟวทู , ทู ทู ทู)
I don’t know what to do with my life, but I know my rule is no second chance.
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู วิฑ มาย ไลฟ , บัท ไอ โน มาย รูล อีส โน เซคอันด ชานซ)

You promised me, you promised me, you promised me,
(ยู พรอมอิซ มี , ยู พรอมอิซ มี , ยู พรอมอิซ มี ,)
Tu Es Foutu, tu-tu-tu, tu es Foutu, tu-tu-tu.
(ทู Es โฟวทู , ทู ทู ทู , ทู es โฟวทู , ทู ทู ทู)

You promised me, Tu Es Foutu, You promised me, Tu Es Foutu.
(ยู พรอมอิซ มี , ทู Es โฟวทู , ยู พรอมอิซ มี , ทู Es โฟวทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Promised Me คำอ่านไทย In-Grid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น