เนื้อเพลง Love Profusion คำอ่านไทย Madonna

There are too many questions
(แดร์ อาร์ ทู เมนอิ คเวซชัน)
There is not one solution
(แดร์ อีส น็อท วัน โซลยูฌัน)
There is no resurrection
(แดร์ อีส โน เรสะเรคฌัน)
There is so much confusion
(แดร์ อีส โซ มัช ค็อนฟยูฉัน)
And the love perfusion
(แอ็นด เดอะ ลัฝ เพอฟิวเชิน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make me know
(ยู เมค มี โน)
And the love vibration
(แอ็นด เดอะ ลัฝ ไฝบเรฌัน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make it shine
(ยู เมค อิท ไฌน)

There are too many options
(แดร์ อาร์ ทู เมนอิ ออพฌัน)
There is no consolation
(แดร์ อีส โน ค็อนโซะเลฌัน)
I have lost my illusions
(ไอ แฮ็ฝ ล็อซท มาย อิลยูฌัน)
What I want is an explanation
(ฮว็อท ไอ ว็อนท อีส แอน เอคซพละเนฌัน)

And the love perfusion
(แอ็นด เดอะ ลัฝ เพอฟิวเชิน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make me know
(ยู เมค มี โน)
And the love direction
(แอ็นด เดอะ ลัฝ ดิเรคฌัน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make me shine
(ยู เมค มี ไฌน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make me shine
(ยู เมค มี ไฌน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)

I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)

There is no comprehension
(แดร์ อีส โน คอมพริเฮนฌัน)
There is real isolation
(แดร์ อีส ริแอ็ล ไอโซะเลฌัน)
There is so much destruction
(แดร์ อีส โซ มัช ดิซทรัคฌัน)
What I want is a celebration
(ฮว็อท ไอ ว็อนท อีส ซา เซลิบเรฌัน)

And I know I can feel bad
(แอ็นด ดาย โน ไอ แค็น ฟีล แบ็ด)
When I get in a bad mood
(ฮเว็น นาย เก็ท อิน อะ แบ็ด มูด)
And the world can look so sad
(แอ็นด เดอะ เวิลด แค็น ลุค โซ แซ็ด)
Only you make me feel good
(โอ๊นลี่ ยู เมค มี ฟีล เกิด)

I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)

I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)

And the love perfusion
(แอ็นด เดอะ ลัฝ เพอฟิวเชิน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make me know
(ยู เมค มี โน)
And the love intention
(แอ็นด เดอะ ลัฝ อินเทนฌัน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make me shine
(ยู เมค มี ไฌน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
You make me shine
(ยู เมค มี ไฌน)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)

I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)
I got you under my skin
(ไอ ก็อท ยู อันเดอะ มาย ซคิน)

And I know I can feel bad
(แอ็นด ดาย โน ไอ แค็น ฟีล แบ็ด)
When I get in a bad mood
(ฮเว็น นาย เก็ท อิน อะ แบ็ด มูด)
And the world can look so sad
(แอ็นด เดอะ เวิลด แค็น ลุค โซ แซ็ด)
Only you make me feel good
(โอ๊นลี่ ยู เมค มี ฟีล เกิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Profusion คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น