เนื้อเพลง Upside Down คำอ่านไทย Jack Johnson

Who’s to say
(ฮู ทู เซ)
What’s impossible
(ฮว็อท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Well they forgot
(เว็ล เฑ เฟาะกอท)
This world keeps spinning
(ดีซ เวิลด คีพ สปินนิ่ง)
And with each new day
(แอ็นด วิฑ อีช นยู เด)
I can feel a change in everything
(ไอ แค็น ฟีล อะ เชนจ อิน เอ๊วี่ติง)
And as the surface breaks reflections fade
(แอ็นด แอ็ส เดอะ เซอฟิซ บเรค ริฟเคลฌัน เฝด)
But in some ways they remain the same
(บัท อิน ซัม เว เฑ ริเมน เดอะ เซม)
And as my mind begins to spread its wings
(แอ็นด แอ็ส มาย ไมนด บีกีน ทู ซพเร็ด อิทซ วิง)
There’s no stopping curiosity
(แดร์ โน ซทอพพิง คยูริออซอิทิ)

I want to turn the whole thing upside down
(ไอ ว็อนท ทู เทิน เดอะ โฮล ธิง อัพไซต์ เดาน)
I’ll find the things they say just can’t be found
(อิล ไฟนด เดอะ ธิง เฑ เซ จัซท แค็นท บี เฟานด)
I’ll share this love I find with everyone
(อิล แฌ ดีซ ลัฝ ไอ ไฟนด วิฑ เอ๊วี่วัน)
We’ll sing and dance to Mother Nature’s songs
(เว็ล ซิง แอ็นด ดานซ ทู ม๊าเธ่อร์ เนเชอะ ซ็อง)
I don’t want this feeling to go away
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู โก อะเว)

Who’s to say
(ฮู ทู เซ)
I can’t do everything
(ไอ แค็นท ดู เอ๊วี่ติง)
Well I can try
(เว็ล ไอ แค็น ทไร)
And as I roll along I begin to find
(แอ็นด แอ็ส ซาย โรล อะลอง ไอ บีกีน ทู ไฟนด)
Things aren’t always just what they seem
(ธิง อเร้น ออลเว จัซท ฮว็อท เฑ ซีม)

I want to turn the whole thing upside down
(ไอ ว็อนท ทู เทิน เดอะ โฮล ธิง อัพไซต์ เดาน)
I’ll find the things they say just can’t be found
(อิล ไฟนด เดอะ ธิง เฑ เซ จัซท แค็นท บี เฟานด)
I’ll share this love I find with everyone
(อิล แฌ ดีซ ลัฝ ไอ ไฟนด วิฑ เอ๊วี่วัน)
We’ll sing and dance to Mother Nature’s songs
(เว็ล ซิง แอ็นด ดานซ ทู ม๊าเธ่อร์ เนเชอะ ซ็อง)
This world keeps spinning and there’s no time to waste
(ดีซ เวิลด คีพ สปินนิ่ง แอ็นด แดร์ โน ไทม ทู เวซท)
Well it all keeps spinning spinning round and round and
(เว็ล อิท ดอร์ คีพ สปินนิ่ง สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด แอ็นด)

Upside down
(อัพไซต์ เดาน)
Who’s to say what’s impossible and can’t be found
(ฮู ทู เซ ฮว็อท อิมพ๊อซซิเบิ้ล แอ็นด แค็นท บี เฟานด)
I don’t want this feeling to go away
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ฟีลอิง ทู โก อะเว)

Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)
Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)
Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)
Is this how it’s supposed to be
(อีส ดีซ เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
Is this how it’s supposed to be
(อีส ดีซ เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Upside Down คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น