เนื้อเพลง Amsterdam คำอ่านไทย Coldplay

Come on, oh my star is fading
(คัมมอน , โอ มาย ซทา อีส เฟดิง)
And I swerve out of control
(แอ็นด ดาย ซเวิฝ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
If I, if I’d only waited
(อิฟ ฟาย , อิฟ อาย โอ๊นลี่ เวท)
I’d not be stuck here in this hole
(อาย น็อท บี ซทัค เฮียร อิน ดีซ โฮล)
Come here, oh my star is fading
(คัม เฮียร , โอ มาย ซทา อีส เฟดิง)
And I swerve out of control
(แอ็นด ดาย ซเวิฝ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
And I swear, I waited and waited
(แอ็นด ดาย ซแว , ไอ เวท แอ็นด เวท)
I’ve got to get out of this hole
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ ดีซ โฮล)

But time is on your side, its on your side, now
(บัท ไทม อีส ออน ยุร ไซด , อิทซ ออน ยุร ไซด , เนา)
Not pushing you down, and all around
(น็อท พุฌอิง ยู เดาน , แอ็นด ออล อะเรานด)
It’s no cause for concern
(อิทซ โน คอส ฟอ ค็อนเซิน)

Come on, oh my star is fading
(คัมมอน , โอ มาย ซทา อีส เฟดิง)
And I see no chance of release
(แอ็นด ดาย ซี โน ชานซ อ็อฝ รีลีซ)
And I know I’m dead on the surface
(แอ็นด ดาย โน แอม เด็ด ออน เดอะ เซอฟิซ)
But I am screaming underneath
(บัท ไอ แอ็ม ซครีมอิง อันเดอะนีธ)

And time is on your side, its on your side, now
(แอ็นด ไทม อีส ออน ยุร ไซด , อิทซ ออน ยุร ไซด , เนา)
Not pushing you down, and all around
(น็อท พุฌอิง ยู เดาน , แอ็นด ออล อะเรานด)
No it’s no cause for concern
(โน อิทซ โน คอส ฟอ ค็อนเซิน)

Stuck on the end of this ball and chain
(ซทัค ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ ดีซ บอล แอ็นด เชน)
And I’m on my way back down again
(แอ็นด แอม ออน มาย เว แบ็ค เดาน อะเกน)
Stood on the edge, tied to the noose
(ซทูด ออน ดิ เอ็จ , ไท ทู เดอะ นูซ)
Sick to the stomach
(ซิค ทู เดอะ ซทัมแอ็ค)

You can say what you mean
(ยู แค็น เซ ฮว็อท ยู มีน)
But it won’t change a thing
(บัท ดิธ ว็อนท เชนจ อะ ธิง)
I’m sick of the secrets
(แอม ซิค อ็อฝ เดอะ ซีคเร็ท)
Stood on the edge, tied to the noose
(ซทูด ออน ดิ เอ็จ , ไท ทู เดอะ นูซ)
And you came along and you cut me loose
(แอ็นด ยู เคม อะลอง แอ็นด ยู คัท มี ลูซ)
You came along and you cut me loose
(ยู เคม อะลอง แอ็นด ยู คัท มี ลูซ)
You came along and you cut me loose
(ยู เคม อะลอง แอ็นด ยู คัท มี ลูซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amsterdam คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น