เนื้อเพลง Open Your Eyes คำอ่านไทย Alter Bridge

Looking back I clearly see
(ลุคอิง แบ็ค ไอ คเลียลิ ซี)
What it is that’s killing me
(ฮว็อท ดิธ อีส แด๊ท คีลลิง มี)
Through the eyes of one I know
(ธรู ดิ ไอ อ็อฝ วัน ไอ โน)
I see a vision once let go
(ไอ ซี อะ ฝีฉอัน วันซ เล็ท โก)
I had it all
(ไอ แฮ็ด ดิท ออล)

Constantly it burdens me
(คอนสแท็นทลิ อิท เบ๊อรํเด้น มี)
Hard to trust and can’t believe
(ฮาด ทู ทรัซท แอ็นด แค็นท บิลีฝ)
Lost the faith and lost the love
(ล็อซท เดอะ เฟธ แอ็นด ล็อซท เดอะ ลัฝ)
When the day is done
(ฮเว็น เดอะ เด อีส ดัน)

Will they open their eyes
(วิล เฑ โอเพ็น แด ไอ)
And realize we are one
(แอ็นด รีแอะไลส วี อาร์ วัน)
On and on we stand alone
(ออน แอ็นด ออน วี ซแท็นด อะโลน)
Until our day has come
(อันทีล เอ๊า เด แฮ็ส คัม)
When they open their eyes
(ฮเว็น เฑ โอเพ็น แด ไอ)
And realize we are one
(แอ็นด รีแอะไลส วี อาร์ วัน)

I love the way I feel today
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ไอ ฟีล ทุเด)
But how I know the sun will fade
(บัท เฮา ไอ โน เดอะ ซัน วิล เฝด)
Darker days seem to be
(ดาร์คเกอร์ เด ซีม ทู บี)
What will always live in me
(ฮว็อท วิล ออลเว ไลฝ อิน มี)
But still I run
(บัท ซทิล ไอ รัน)

It’s hard to walk this path alone
(อิทซ ฮาด ทู วอค ดีซ พาธ อะโลน)
Hard to know which way to go
(ฮาด ทู โน ฮวิช เว ทู โก)
Will I ever save this day
(วิล ไอ เอฝเออะ เซฝ ดีซ เด)
Will it ever change
(วิล อิท เอฝเออะ เชนจ)

Will they open their eyes
(วิล เฑ โอเพ็น แด ไอ)
And realize we are one
(แอ็นด รีแอะไลส วี อาร์ วัน)

Still today we carry on
(ซทิล ทุเด วี แคริ ออน)
I know our day will come
(ไอ โน เอ๊า เด วิล คัม)
When they open their eyes
(ฮเว็น เฑ โอเพ็น แด ไอ)
And realize we are one
(แอ็นด รีแอะไลส วี อาร์ วัน)

Will they open their eyes
(วิล เฑ โอเพ็น แด ไอ)
And realize we are one
(แอ็นด รีแอะไลส วี อาร์ วัน)
[its hard to walk this path alone
([ อิทซ ฮาด ทู วอค ดีซ พาธ อะโลน)
hard to know which way to go]
(ฮาด ทู โน ฮวิช เว ทู โก ])
Will they open their eyes
(วิล เฑ โอเพ็น แด ไอ)
and realize we are one
(แอ็นด รีแอะไลส วี อาร์ วัน)
[lost the faith and lost the love when the day is done]
([ ล็อซท เดอะ เฟธ แอ็นด ล็อซท เดอะ ลัฝ ฮเว็น เดอะ เด อีส ดัน ])

Will they open their eyes
(วิล เฑ โอเพ็น แด ไอ)
And realize we are one
(แอ็นด รีแอะไลส วี อาร์ วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Open Your Eyes คำอ่านไทย Alter Bridge

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น