เนื้อเพลง These Hard Times คำอ่านไทย Matchbox Twenty

Morning falls like rain into the city life
(มอนิง ฟอล ไลค เรน อีนทุ เดอะ ซีทอิ ไลฟ)
There goes another night
(แดร์ โกซ แอะนัธเออะ ไนท)
Losing my breath in waves
(โรซิง มาย บเร็ธ อิน เวฝ)
Knowing that ever crash is bleading the hourglass
(โนอิง แดท เอฝเออะ คแร็ฌ อีส บี๊ดดิง เดอะ เฮาเรอกราส)
And taking the strife from all our lives
(แอ็นด เทคอิง เดอะ ซทไรฟ ฟร็อม ออล เอ๊า ไลฝ)

Everyone keeps talking
(เอ๊วี่วัน คีพ ทอคอิง)
They promise you everything
(เฑ พรอมอิซ ยู เอ๊วี่ติง)
But they don’t mean anything
(บัท เฑ ด้อนท์ มีน เอนอิธิง)

We may loose our focus
(วี เม ลูซ เอ๊า โฟ๊คัส)
There’s just too many words
(แดร์ จัซท ทู เมนอิ เวิด)
We’re never meant to learn
(เวีย เนฝเออะ เม็นท ทู เลิน)
And we don’t feel so alive
(แอ็นด วี ด้อนท์ ฟีล โซ อะไลฝ)

So goodbye, these days are gone
(โซ กู๊ดบาย , ฑิส เด แซร์ กอน)
And we can’t keep holding on
(แอ็นด วี แค็นท คีพ โฮลดิง ออน)
When all we need is some relief
(ฮเว็น ออล วี นีด อีส ซัม ริลีฟ)
Though these hard times
(โธ ฑิส ฮาด ไทม)
Through these hard times
(ธรู ฑิส ฮาด ไทม)

Move your hands in circles
(มูฝ ยุร แฮ็นด ซิน เซ๊อร์เคิ้ล)
Keeping me hypnotized
(คีพอิง มี ฮีพโนะไทส)
The power behind your eyes
(เดอะ เพาเออะ บิไฮนด ยุร ไอ)
Move around your bedroom cursing the naked sky
(มูฝ อะเรานด ยุร เบดรูม เคริสซิง เดอะ เนคิด ซไค)
You should be here tonight
(ยู เชิด บี เฮียร ทุไนท)
But you stay alone and cry
(บัท ยู ซเท อะโลน แอ็นด คไร)

Say goodbye, these days are gone
(เซ กู๊ดบาย , ฑิส เด แซร์ กอน)
And we can’t keep holding on
(แอ็นด วี แค็นท คีพ โฮลดิง ออน)
When all we need is some relief
(ฮเว็น ออล วี นีด อีส ซัม ริลีฟ)
Through these hard times
(ธรู ฑิส ฮาด ไทม)
[whoa] There’s something missing
([ โว้ว ] แดร์ ซัมติง มีซซิง)
[Oh whoa] You’ll never feel it but you
([ โอ โว้ว ] โยว เนฝเออะ ฟีล อิท บัท ยู)
[Oh whoa] You’re gonna feel it when it’s gone
([ โอ โว้ว ] ยัวร์ กอนนะ ฟีล อิท ฮเว็น อิทซ กอน)
When it’s gone
(ฮเว็น อิทซ กอน)

Say goodbye, these days are gone
(เซ กู๊ดบาย , ฑิส เด แซร์ กอน)
And we can’t keep holding on
(แอ็นด วี แค็นท คีพ โฮลดิง ออน)
When all we need is some relief
(ฮเว็น ออล วี นีด อีส ซัม ริลีฟ)
Through these hard times
(ธรู ฑิส ฮาด ไทม)
[hey] these Hard times
([ เฮ ] ฑิส ฮาด ไทม)
[oh no now] Hard times
([ โอ โน เนา ] ฮาด ไทม)
Hard times
(ฮาด ไทม)

Say goodbye, these days are gone
(เซ กู๊ดบาย , ฑิส เด แซร์ กอน)
Say goodbye, these days are gone
(เซ กู๊ดบาย , ฑิส เด แซร์ กอน)
These days are gone
(ฑิส เด แซร์ กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง These Hard Times คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น