เนื้อเพลง She Wolf คำอ่านไทย Shakira

S.O.S she is in disguise
(เอส โอ เอส ชี อีส ซิน ดิซไกส)
S.O.S she is in disguise
(เอส โอ เอส ชี อีส ซิน ดิซไกส)
There’s a she wolf in disguise,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน ดิซไกส ,)
Coming out, coming out, coming out
(คัมอิง เอ้า , คัมอิง เอ้า , คัมอิง เอ้า)

A domesticated girl that’s all you ask of me,
(อะ โดะเมซทิเคท เกิล แด๊ท ซอร์ ยู อาซค อ็อฝ มี ,)
Darling it is no joke, this is lycanthropy.
(ดาลิง อิท อีส โน โจค , ดีซ ซิส ไลแคนเทอพี)
Moon’s awake now, with eyes wide open
(มูน อะเวค เนา , วิฑ ไอ ไวด โอเพ็น)

My body is craving, so feed the hungry
(มาย บอดอิ อีส เครวิง , โซ ฟี เดอะ ฮังกริ)

I’ve been devoting myself to you
(แอฝ บีน เดฝโวดิง ไมเซลฟ ทู ยู)
Monday to Monday
(มันดิ ทู มันดิ)
And Friday to Friday
(แอ็นด ฟไรดิ ทู ฟไรดิ)
Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it
(น็อท เกดดดิ้ง อินัฟ เรทริบยูฌัน ออ ดีเซ็นท อินเซนทิฝ ทู คีพ มี แอ็ท ดิธ)
Starting to feel just a little abused
(ซทาททิง ทู ฟีล จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อับยูซ)
Like a coffee machine in an office [aaa]
(ไลค เก คอฟฟิ มะฌีน อิน แอน ออฟฟิซ [ aaa ])
So I’m gonna go somewhere closer
(โซ แอม กอนนะ โก ซัมแวร์ โคลเซอร์)
To get me a lover and tell you about it
(ทู เก็ท มี อะ ลัฝเออะ แอ็นด เท็ล ยู อะเบาท ดิธ)

There’s a she wolf in the closet,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน เดอะ คลอสเอ็ท ,)
Open up and set her free [auuuu]
(โอเพ็น อัพ แอ็นด เซ็ท เฮอ ฟรี [ auuuu ])
There’s a she wolf in the closet,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน เดอะ คลอสเอ็ท ,)
Let it out so it can breathe [inhales, exhales]
(เล็ท ดิธ เอ้า โซ อิท แค็น บรีฑ [ อินเฮล , เอ็คเซล ])

Sitting across the bar, staring right at her pray,
(ซีททิง อัครอซ เดอะ บา , ซแทริง ไรท แอ็ท เฮอ พเร ,)
It’s going well so far, she’s gonna get her way.
(อิทซ โกอิ้ง เว็ล โซ ฟา , ชี กอนนะ เก็ท เฮอ เว)
Nocturnal creatures are not so prudent,
(น็อคเทอแน็ล ครีเชอะ แซร์ น็อท โซ พรูเด็นท ,)
The moon’s my teacher, and I’m her student.
(เดอะ มูน มาย ทีชเออะ , แอ็นด แอม เฮอ ซทยูเด็นท)

To look at the single man I’ve got on me a special radar,
(ทู ลุค แกท เดอะ ซิ๊งเกิ้ล แม็น แอฝ ก็อท ออน มี อะ ซเพฌแอ็ล เรดา ,)
And the fire department’s hotline in case i get in trouble later
(แอ็นด เดอะ ไฟร ดิพาทเม็นท ฮอทไลน์ อิน เคซ ไอ เก็ท อิน ทรั๊บเบิ้ล เลทเออะ)
Not looking for cute little divos or rich city guys that just want to enjoy
(น็อท ลุคอิง ฟอ คยูท ลิ๊ทเทิ่ล ดีฝโว่ ออ ริช ซีทอิ ไก แดท จัซท ว็อนท ทู เอ็นจอย)
I’m having a very good time in the heat, very bad in the arms of a boy
(แอม แฮฝวิ่ง อะ เฝริ เกิด ไทม อิน เดอะ ฮีท , เฝริ แบ็ด อิน ดิ อาม อ็อฝ อะ บอย)

There’s a she wolf in the closet,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน เดอะ คลอสเอ็ท ,)
Open up and set her free [auuuuuu..]
(โอเพ็น อัพ แอ็นด เซ็ท เฮอ ฟรี [ auuuuuu ])
There’s a she wolf in the closet,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน เดอะ คลอสเอ็ท ,)
Let it out so it can breathe [inhales, exhales]
(เล็ท ดิธ เอ้า โซ อิท แค็น บรีฑ [ อินเฮล , เอ็คเซล ])

S.O.S she is in disguise
(เอส โอ เอส ชี อีส ซิน ดิซไกส)
S.O.S she is in disguise, breathes heavily
(เอส โอ เอส ชี อีส ซิน ดิซไกส , บรีฑ เฮฝอิลิ)
There’s a she wolf in disguise,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน ดิซไกส ,)
Coming out, coming out, coming out
(คัมอิง เอ้า , คัมอิง เอ้า , คัมอิง เอ้า)

S.O.S she is in disguise
(เอส โอ เอส ชี อีส ซิน ดิซไกส)
S.O.S she is in disguise
(เอส โอ เอส ชี อีส ซิน ดิซไกส)
There’s a she wolf in disguise,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน ดิซไกส ,)
Coming out, coming out, coming out
(คัมอิง เอ้า , คัมอิง เอ้า , คัมอิง เอ้า)

There’s a she wolf in the closet,
(แดร์ ซา ชี วูลฟ อิน เดอะ คลอสเอ็ท ,)
Let it out so it can breathe [inhales, exhales]
(เล็ท ดิธ เอ้า โซ อิท แค็น บรีฑ [ อินเฮล , เอ็คเซล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Wolf คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น