เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Blind Melon

I don’t feel the suns coming out today
(ไอ ด้อนท์ ฟีล เดอะ ซัน คัมอิง เอ้า ทุเด)
It’s staying in, its gonna find another way
(อิทซ สเตย์ยิ่ง อิน , อิทซ กอนนะ ไฟนด แอะนัธเออะ เว)
As I sit here in this misery I don’t think I’ll ever see the sun from here
(แอ็ส ซาย ซิท เฮียร อิน ดีซ มีสริ ไอ ด้อนท์ ธิงค อิล เอฝเออะ ซี เดอะ ซัน ฟร็อม เฮียร)
And oh as I fade away, they’ll all look at me and say,
(แอ็นด โอ แอ็ส ซาย เฝด อะเว , เด๊ว ออล ลุค แกท มี แอ็นด เซ ,)
Hey look at him I’ll never live that way
(เฮ ลุค แกท ฮิม อิล เนฝเออะ ไลฝ แดท เว)
But that’s ok their just afraid to change
(บัท แด๊ท โอเค แด จัซท อัฟเรด ทู เชนจ)

When you feel your life ain’t worth living, you’ve got to stand up and
(ฮเว็น ยู ฟีล ยุร ไลฟ เอน เวิธ ลีฝอิง , ยู๊ฟ ก็อท ทู ซแท็นด อัพ แอ็นด)
take a look around you then a look way up to the sky
(เทค เก ลุค อะเรานด ยู เด็น อะ ลุค เว อัพ ทู เดอะ ซไค)
And when your deepest thoughts are broken, keep on dreamin boy cause
(แอ็นด ฮเว็น ยุร ดีเปท ธอท แซร์ บโรเค็น , คีพ ออน ดรีมมิน บอย คอส)
when you stop dreamin its time to die
(ฮเว็น ยู ซท็อพ ดรีมมิน อิทซ ไทม ทู ได)
And as we all play parts of tomorrow
(แอ็นด แอ็ส วี ออล พเล พาท อ็อฝ ทุมอโร)
Some ways we’ll work and other ways we’ll play
(ซัม เว เว็ล เวิค แอ็นด อัฑเออะ เว เว็ล พเล)
But I know we can’t all stay hhere forever
(บัท ไอ โน วี แค็นท ดอร์ ซเท เฮอร่า เฟาะเรฝเออะ)
So I want to write my words on the face of today
(โซ ไอ ว็อนท ทู ไรท มาย เวิด ออน เดอะ เฟซ อ็อฝ ทุเด)
…..And then they’ll paint it
(แอ็นด เด็น เด๊ว เพนท ดิธ)

And oh as I fade away they’ll all look at me and say,
(แอ็นด โอ แอ็ส ซาย เฝด อะเว เด๊ว ออล ลุค แกท มี แอ็นด เซ ,)
hey look at him and where he is these days
(เฮ ลุค แกท ฮิม แอ็นด ฮแว ฮี อีส ฑิส เด)

When life is hard you have to change
(ฮเว็น ไลฟ อีส ฮาด ยู แฮ็ฝ ทู เชนจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Change คำอ่านไทย Blind Melon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น