เนื้อเพลง My Macho คำอ่านไทย Jessica Jay

My macho, my macho …
(มาย มาซโช, มาย มาซโช)

* La la li la la, woah
(* ลา ลา ลี ลา ลา , ว้าว)
La la li la la, woah
(ลา ลา ลี ลา ลา , ว้าว)

Party I hang together again, we gonna have some fun
(พาทิ ไอ แฮ็ง ทุเกฑเออะ อะเกน , วี กอนนะ แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
The tide aside go into your eyes, we gonna get the sun
(เดอะ ไทด อะไซด โก อีนทุ ยุร ไอ , วี กอนนะ เก็ท เดอะ ซัน)

** What is it truth, you’ve never feel blue
(** ฮว็อท อีส ซิท ทรูธ , ยู๊ฟ เนฝเออะ ฟีล บลู)
They gonna be my macho, they gonna be my macho
(เฑ กอนนะ บี มาย มาซโช, เฑ กอนนะ บี มาย มาซโช)
You’re like the steal and baby so real
(ยัวร์ ไลค เดอะ ซทีล แอ็นด เบบิ โซ ริแอ็ล)
They gonna be my macho
(เฑ กอนนะ บี มาย มาซโช)

*** La la li la la, they’re gonna be alright
(*** ลา ลา ลี ลา ลา , เดรว กอนนะ บี ออลไร๊ท)
La la li la la, untill the night
(ลา ลา ลี ลา ลา , อันธิล เดอะ ไนท)
La la li la la, they’re gonna be alright
(ลา ลา ลี ลา ลา , เดรว กอนนะ บี ออลไร๊ท)
La la li la la, untill the night
(ลา ลา ลี ลา ลา , อันธิล เดอะ ไนท)

[Repeat * , *]
([ ริพีท * , * ])

Party I hang forever again to have a lot of fun
(พาทิ ไอ แฮ็ง เฟาะเรฝเออะ อะเกน ทู แฮ็ฝ อะ ล็อท อ็อฝ ฟัน)
Not close your eyes, if we meaning of time, this love will play and done
(น็อท คโลส ยุร ไอ , อิฟ วี มีนนิง อ็อฝ ไทม , ดีซ ลัฝ วิล พเล แอ็นด ดัน)

[Repeat ** , *** , * , *]
([ ริพีท ** , *** , * , * ])

[Repeat * , * , *** , * , *]
([ ริพีท * , * , *** , * , * ])

My macho, my macho …
(มาย มาซโช, มาย มาซโช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Macho คำอ่านไทย Jessica Jay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น