เนื้อเพลง I Never Cry คำอ่านไทย Alice Cooper

If there’s a tear on my face
(อิฟ แดร์ ซา เทีย ออน มาย เฟซ)
It makes me shiver to the bones it shakes me babe
(อิท เมค มี ฌีฝเออะ ทู เดอะ บอน ซิท เฌค มี เบบ)
It’s just a heartache that got cought in my eye
(อิทซ จัซท ดา ฮาทเทคแดท ก็อท คอท อิน มาย ไอ)
and you know I never cry I never cry
(แอ็นด ยู โน ไอ เนฝเออะ คไร ไอ เนฝเออะ คไร)

Sometimes I drink more than I need
(ซัมไทม์ ซาย ดริงค โม แฑ็น นาย นีด)
Until the T.V.’s dead and gone
(อันทีล เดอะ ที วี เอส เด็ด แอ็นด กอน)
I may be lonely but I’m never alone
(ไอ เม บี โลนลิ บัท แอม เนฝเออะ อะโลน)
and the night may pass me by
(แอ็นด เดอะ ไนท เม เพซ มี ไบ)
but I’ll never cry
(บัท อิล เนฝเออะ คไร)

Take away take away my eyes
(เทค อะเว เทค อะเว มาย ไอ)
Sometimes I’d rather be blind
(ซัมไทม์ อาย ราฑเออะ บี บไลนด)
Break a heart break a heart of stone
(บเรค กา ฮาท บเรค กา ฮาท อ็อฝ ซโทน)
Open it up but don’t you leave it alone
(โอเพ็น หนิด อัพ บัท ด้อนท์ ยู ลีฝ อิท อะโลน)

Cause that’s all I’ve got give to you
(คอส แด๊ท ซอร์ แอฝ ก็อท กิฝ ทู ยู)
believe me babe it ain’t been used
(บิลีฝ มี เบบ อิท เอน บีน ยูซ)
My heart’s a virgin it ain’t never been tried
(มาย ฮาท ซา เฝอจิน หนิด เอน เนฝเออะ บีน ทไร)
and you know I’ll never cry
(แอ็นด ยู โน อิล เนฝเออะ คไร)
and you know I’ll never cry
(แอ็นด ยู โน อิล เนฝเออะ คไร)
and you know you know you know you know
(แอ็นด ยู โน ยู โน ยู โน ยู โน)
I’ll never cry, I’ll never cry
(อิล เนฝเออะ คไร , อิล เนฝเออะ คไร)

Break a heart break a heart of stone
(บเรค กา ฮาท บเรค กา ฮาท อ็อฝ ซโทน)
Open it up but don’t you leave it alone
(โอเพ็น หนิด อัพ บัท ด้อนท์ ยู ลีฝ อิท อะโลน)

Cause that’s all I’ve got give to you
(คอส แด๊ท ซอร์ แอฝ ก็อท กิฝ ทู ยู)
believe me babe it ain’t been used
(บิลีฝ มี เบบ อิท เอน บีน ยูซ)
My heart’s a virgin it ain’t never been tried
(มาย ฮาท ซา เฝอจิน หนิด เอน เนฝเออะ บีน ทไร)
and you know I’ll never cry
(แอ็นด ยู โน อิล เนฝเออะ คไร)
and you know I’ll never cry
(แอ็นด ยู โน อิล เนฝเออะ คไร)
and you know you know you know you know
(แอ็นด ยู โน ยู โน ยู โน ยู โน)
I’ll never cry, I’ll never cry
(อิล เนฝเออะ คไร , อิล เนฝเออะ คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Never Cry คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น