เนื้อเพลง For Whom The Bell Tolls คำอ่านไทย Bee Gees

FOR WHOM THE BELL TOLLS
(ฟอ ฮูม เดอะ เบลล์ โทล)
Written by BARRY, ROBIN and MAURICE GIBB
(วึ้น ไบ บาร์รี่ , รอบอิน แอ็นด มอร์รีสฺ กิบพฺ)
Performed by the BEE GEES on the Polydor/PLG album SIZE ISN’T EVERYTHING
(เพอะฟอม ไบ เดอะ บี จี ออน เดอะ พอเลอดอร์ /PLG แอลบัม ไซส อีสซึ่น เอ๊วี่ติง)

I stumble in the night
(ไอ แสตมเบิล อิน เดอะ ไนท)
Never really knew what it would’ve been like
(เนฝเออะ ริแอ็ลลิ นยู ฮว็อท ดิธ วูดเด็ป บีน ไลค)
You’re no longer there to break my fall
(ยัวร์ โน ลองเงอ แดร์ ทู บเรค มาย ฟอล)
The heartache over you
(เดอะ ฮาทเทคโอเฝอะ ยู)
I’d give it everything but I couldn’t live through
(อาย กิฝ อิท เอ๊วี่ติง บัท ไอ คูดซึ่น ไลฝ ธรู)
I never saw the signs
(ไอ เนฝเออะ ซอ เดอะ ไซน)
You’re the last to know when love is blind
(ยัวร์ เดอะ ลาซท ทู โน ฮเว็น ลัฝ อีส บไลนด)

All the tears and the turbulent years
(ออล เดอะ เทีย แซน เดอะ เทอบิวเล็นท เยีย)
When I would not wait for no-one
(ฮเว็น นาย เวิด น็อท เวท ฟอ โน วัน)
Didn’t stop and take a look at myself
(ดิ๊นอิน ซท็อพ แอ็นด เทค เก ลุค แกท ไมเซลฟ)
And see me losing you
(แอ็นด ซี มี โรซิง ยู)

CHORUS
(โครัซ)
When the lonely heart breaks
(ฮเว็น เดอะ โลนลิ ฮาท บเรค)
It’s the one that forsakes
(อิทซ ดิ วัน แดท เฟาะเซค)
It’s the dream that we stole
(อิทซ เดอะ ดรีม แดท วี ซโทล)
And I’m missing you more
(แอ็นด แอม มีซซิง ยู โม)
Than the fire that will roar
(แฑ็น เดอะ ไฟร แดท วิล โร)
There’s a hole in my soul
(แดร์ ซา โฮล อิน มาย โซล)
For you it’s good-bye
(ฟอ ยู อิทซ เกิด ไบ)
For me it’s to cry
(ฟอ มี อิทซ ทู คไร)
For whom the bell tolls
(ฟอ ฮูม เดอะ เบลล์ โทล)

Seen you in a magazine
(ซีน ยู อิน อะ แมกอะสีน)
A picture at a party where you shouldn’t have been
(อะ พีคเชอะ แอ็ท ดา พาทิ ฮแว ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ บีน)
Hanging on the arm of someone else
(แฮงอิง ออน ดิ อาม อ็อฝ ซัมวัน เอ็ลซ)
I’m still in love with you
(แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Won’t you come back to your little boy blue
(ว็อนท ยู คัม แบ็ค ทู ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บอย บลู)
I’ve come to feel inside
(แอฝ คัม ทู ฟีล อีนไซด)
This precious love was never mine
(ดีซ พเรฌอัซ ลัฝ วอส เนฝเออะ ไมน)

Now I know but a little too late
(เนา ไอ โน บัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ทู เลท)
That I could not live without you
(แดท ไอ เคิด น็อท ไลฝ วิเฑาท ยู)
In the dark or the broad daylight
(อิน เดอะ ดาค ออ เดอะ บรอด เดย์ไลท์)
I promise I’ll be there
(ไอ พรอมอิซ อิล บี แดร์)

CHORUS
(โครัซ)

Now I know there’ll be times like this
(เนา ไอ โน เดอะเรล บี ไทม ไลค ดีซ)
When I couldn’t reach out to no-one
(ฮเว็น นาย คูดซึ่น รีช เอ้า ทู โน วัน)
Am I never gonna find someone
(แอ็ม ไอ เนฝเออะ กอนนะ ไฟนด ซัมวัน)
Who knows me like you do
(ฮู โน มี ไลค ยู ดู)
Are you leaving me a helpless child
(อาร์ ยู ลีฝอิงส มี อะ เฮลพเล็ซ ไชล)
When it took so long to save me
(ฮเว็น หนิด ทุค โซ ล็อง ทู เซฝ มี)
Fight the devil and the deep blue sea
(ไฟท เดอะ เด๊ฝิ้ล แอ็นด เดอะ ดีพ บลู ซี)
I’ll follow you anywhere
(อิล ฟอลโล ยู เอนอิฮแว)
I promise I’ll be there
(ไอ พรอมอิซ อิล บี แดร์)

CHORUS
(โครัซ)

FADE
(เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For Whom The Bell Tolls คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น