เนื้อเพลง Daddy’s Little Girl คำอ่านไทย Michael Bolton

You’re the end of the rainbow, my pot of gold,
(ยัวร์ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์ , มาย พ็อท อ็อฝ โกลด ,)
You’re daddy’s little girl to have and hold.
(ยัวร์ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ทู แฮ็ฝ แอ็นด โฮลด)
A precious gem is what you are,
(อะ พเรฌอัซ เจ็ม อีส ฮว็อท ยู อาร์ ,)
A ray of hope, a shining star.
(อะ เร อ็อฝ โฮพ , อะ ชายนิง ซทา)

You’re the brightest of the sunshine
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ อ็อฝ เดอะ ซันชาย)
Morning’s first light
(มอนิง เฟิซท ไลท)
You warm my day, you brighten my night
(ยู วอม มาย เด , ยู ไบท์อึน มาย ไนท)
You’re sugar you’re spice, you’re everything nice,
(ยัวร์ ฌูกเออะ ยัวร์ ซไพซ , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไน๊ซ์ ,)
And you’re daddy’s little girl.
(แอ็นด ยัวร์ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)

You’re the end of the rainbow, my pot of gold,
(ยัวร์ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์ , มาย พ็อท อ็อฝ โกลด ,)
You’re daddy’s little girl to have and hold.
(ยัวร์ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ทู แฮ็ฝ แอ็นด โฮลด)
A precious gem is what you are,
(อะ พเรฌอัซ เจ็ม อีส ฮว็อท ยู อาร์ ,)
A ray of hope, a shining star.
(อะ เร อ็อฝ โฮพ , อะ ชายนิง ซทา)

You’re the brightest of the sunshine
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ อ็อฝ เดอะ ซันชาย)
Morning’s first light
(มอนิง เฟิซท ไลท)
You warm my day, you brighten my night
(ยู วอม มาย เด , ยู ไบท์อึน มาย ไนท)
You’re sugar you’re spice, you’re everything nice,
(ยัวร์ ฌูกเออะ ยัวร์ ซไพซ , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไน๊ซ์ ,)
And you’re daddy’s little girl.
(แอ็นด ยัวร์ แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daddy’s Little Girl คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น