เนื้อเพลง Will You Still Love Me? คำอ่านไทย Chicago

Take me as I am
(เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)
Put your hand in mine now and forever
(พัท ยุร แฮ็นด อิน ไมน เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ)
Darling here I stand, stand before you now
(ดาลิง เฮียร ไอ ซแท็นด , ซแท็นด บิโฟ ยู เนา)
Deep inside I always knew
(ดีพ อีนไซด ไอ ออลเว นยู)
It was you, you and me
(อิท วอส ยู , ยู แอ็นด มี)
Two hearts drawn together bound by destiny
(ทู ฮาท ดรอน ทุเกฑเออะ เบานด ไบ เดซทินิ)
It was you and you for me
(อิท วอส ยู แอ็นด ยู ฟอ มี)
Every road leads to your door
(เอฝริ โรด เล็ด ทู ยุร โด)
Every step I take for evermore
(เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค ฟอ อีเวอมอร์)

Just say you love me for the rest of your life
(จัซท เซ ยู ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I gotta lot of love and I don’t want to let go
(ไอ กอททะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท โก)
Will you still love me for the rest of my life?
(วิล ยู ซทิล ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cause I can’t go on
(คอส ไอ แค็นท โก ออน)
No, I can’t go on
(โน , ไอ แค็นท โก ออน)
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
If I’m on my own
(อิฟ แอม ออน มาย โอน)

Take me as I am
(เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)
Put your heart in mine, stay with me forever
(พัท ยุร ฮาท อิน ไมน , ซเท วิฑ มี เฟาะเรฝเออะ)
Cause I am just a man who never understood
(คอส ไอ แอ็ม จัซท ดา แม็น ฮู เนฝเออะ อันเดิซทูด)
I never had a thing to prove
(ไอ เนฝเออะ แฮ็ด อะ ธิง ทู พรูฝ)
Till there was you
(ทิล แดร์ วอส ยู)
You and me
(ยู แอ็นด มี)
Then it all came clear so suddenly
(เด็น หนิด ออล เคม คเลีย โซ ซั๊ดเด้นลี่)
How close to you that I wanna be
(เฮา คโลส ทู ยู แดท ไอ วอนนา บี)

Just say you love me for the rest of your life
(จัซท เซ ยู ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I gotta lot of love and I don’t wan to let go
(ไอ กอททะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อน ทู เล็ท โก)
Will you still love me for the rest of my life?
(วิล ยู ซทิล ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cause I can’t go on
(คอส ไอ แค็นท โก ออน)
No, I can’t go on
(โน , ไอ แค็นท โก ออน)
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
If I’m on my own
(อิฟ แอม ออน มาย โอน)

Do you believe a love could run so strong?
(ดู ยู บิลีฝ อะ ลัฝ เคิด รัน โซ ซทร็อง)
Do you believe a love could pass you by?
(ดู ยู บิลีฝ อะ ลัฝ เคิด เพซ ยู ไบ)
There was no special one for me
(แดร์ วอส โน ซเพฌแอ็ล วัน ฟอ มี)
I was the lonely one, you see
(ไอ วอส เดอะ โลนลิ วัน , ยู ซี)
But then my heart lost all control
(บัท เด็น มาย ฮาท ล็อซท ดอร์ ค็อนทโรล)
Now you’re all that I know
(เนา ยัวร์ ออล แดท ไอ โน)

Just say you love me for the rest of your life
(จัซท เซ ยู ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
I gotta lot of love and I don’t wan to let go
(ไอ กอททะ ล็อท อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อน ทู เล็ท โก)
Will you still love me for the rest of my life?
(วิล ยู ซทิล ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cause I can’t go on
(คอส ไอ แค็นท โก ออน)
No, I can’t go on
(โน , ไอ แค็นท โก ออน)
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
If I’m on my own
(อิฟ แอม ออน มาย โอน)
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
No, I can’t go on
(โน , ไอ แค็นท โก ออน)
Cause I can’t go on [Will you still love me?]
(คอส ไอ แค็นท โก ออน [ วิล ยู ซทิล ลัฝ มี ])
No, I can’t go on [Just say you love me]
(โน , ไอ แค็นท โก ออน [ จัซท เซ ยู ลัฝ มี ])
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
Without somebody I can call my own
(วิเฑาท ซัมบอดี้ ไอ แค็น คอล มาย โอน)
Cause I can’t go on [Will you still love me?]
(คอส ไอ แค็นท โก ออน [ วิล ยู ซทิล ลัฝ มี ])
No, I can’t go on [Just say you love me]
(โน , ไอ แค็นท โก ออน [ จัซท เซ ยู ลัฝ มี ])
Just stay around
(จัซท ซเท อะเรานด)
Cause I can’t go on [Will you still love me?]
(คอส ไอ แค็นท โก ออน [ วิล ยู ซทิล ลัฝ มี ])
No, I can’t go on [Just say you love me]
(โน , ไอ แค็นท โก ออน [ จัซท เซ ยู ลัฝ มี ])
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
If you could say your love
(อิฟ ยู เคิด เซ ยุร ลัฝ)
Cause I can’t go on [Will you still love me?]
(คอส ไอ แค็นท โก ออน [ วิล ยู ซทิล ลัฝ มี ])
No, I can’t go on [Just say you love me]
(โน , ไอ แค็นท โก ออน [ จัซท เซ ยู ลัฝ มี ])
Stay around, you’ll never be alone
(ซเท อะเรานด , โยว เนฝเออะ บี อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Will You Still Love Me? คำอ่านไทย Chicago

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น