เนื้อเพลง Love Shack คำอ่านไทย B-52s

If you see a faded sign at the side of the road that says
(อิฟ ยู ซี อะ แฟ็ด ไซน แอ็ท เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ โรด แดท เซ)
15 miles to the… Love Shack! Love Shack yeah
(15 ไมล ทู เดอะ ลัฝ แฌ็ค ! ลัฝ แฌ็ค เย่)
I’m headin’ down the Atlanta highway, lookin’ for the love getaway
(แอม เฮดิน เดาน ดิ แอทแรนทา ไฮฮเวย์ , ลุคกิน ฟอ เดอะ ลัฝ เกทอเวย์)
Heading for the love getaway, love getaway, love getaway, love
(เฮดอิง ฟอ เดอะ ลัฝ เกทอเวย์ , ลัฝ เกทอเวย์ , ลัฝ เกทอเวย์ , ลัฝ)
getaway, I got me a car, it’s as big as a whale and we’re headin’ on
(เกทอเวย์ , ไอ ก็อท มี อะ คา , อิทซ แอ็ส บิก แอ็ส ซา ฮเวล แอ็นด เวีย เฮดิน ออน)
down To the Love Shack I got me a Chrysler, it seats about 20 So hurry
(เดาน ทู เดอะ ลัฝ แฌ็ค ไอ ก็อท มี อะ ไค้สเลอ , อิท ซีท อะเบาท 20 โซ เฮอริ)
up and bring your jukebox money
(อัพ แอ็นด บริง ยุร จยูคบ็อคซ มันอิ)

The Love Shack is a little old place where we can get together
(เดอะ ลัฝ แฌ็ค อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล โอลด พเลซ ฮแว วี แค็น เก็ท ทุเกฑเออะ)
Love Shack baby, Love Shack bay-bee.
(ลัฝ แฌ็ค เบบิ , ลัฝ แฌ็ค เบ บี)
Love shack, baby, love shack Love shack, baby, love shack
(ลัฝ แฌ็ค , เบบิ , ลัฝ แฌ็ค ลัฝ แฌ็ค , เบบิ , ลัฝ แฌ็ค)
Love baby, that’s where it’s at, Ooo love baby, that’s where it’s at
(ลัฝ เบบิ , แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท , อู้ ลัฝ เบบิ , แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท)

Sign says.. Woo… stay away fools, ’cause love rules at the Love
(ไซน เซ วู ซเท อะเว ฟูล , คอส ลัฝ รูล แอ็ท เดอะ ลัฝ)
Shack! Well it’s set way back in the middle of a field, Just a funky
(แฌ็ค ! เว็ล อิทซ เซ็ท เว แบ็ค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ ฟีลด , จัซท ดา ฟังคิ)
old shack and I gotta get back
(โอลด แฌ็ค แอ็นด ดาย กอททะ เก็ท แบ็ค)

Glitter on the mattress
(กลีทเทอะ ออน เดอะ แมททเร็ซ)
Glitter on the highway
(กลีทเทอะ ออน เดอะ ไฮฮเวย์)
Glitter on the front porch
(กลีทเทอะ ออน เดอะ ฟรันท โพช)
Glitter on the hallway
(กลีทเทอะ ออน เดอะ ฮอวเวย์)

The Love Shack is a little old place where we can get together
(เดอะ ลัฝ แฌ็ค อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล โอลด พเลซ ฮแว วี แค็น เก็ท ทุเกฑเออะ)
Love Shack baby! Love Shack baby! Love Shack, that’s where it’s at!
(ลัฝ แฌ็ค เบบิ ! ลัฝ แฌ็ค เบบิ ! ลัฝ แฌ็ค , แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท !)
Love Shack, that’s where it’s at! Huggin’ and a kissin’, dancin’ and a
(ลัฝ แฌ็ค , แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท ! ฮัคกิน แอ็นด อะ คิซซิน , แดนซิน แอ็นด อะ)
lovin’, wearin’ next to nothing Cause it’s hot as an oven The whole
(ลัฝวิน , เวียริน เน็คซท ทู นัธอิง คอส อิทซ ฮ็อท แอ็ส แอน อัฝเอ็น เดอะ โฮล)
shack shimmies when everybody’s Movin’ around and around and around!
(แฌ็ค ชิมมีสฺ ฮเว็น เอวี่บอดี้ มูฝวิน อะเรานด แอ็นด อะเรานด แอ็นด อะเรานด !)
Everybody’s movin’, everybody’s groovin’ baby! Folks linin’ up outside
(เอวี่บอดี้ มูฝวิน , เอวี่บอดี้ กรูฝวิน เบบิ ! โฟค ลินนิน อัพ เอาทไซด)
just to get down Everybody’s movin’, everybody’s groovin’ baby Funky
(จัซท ทู เก็ท เดาน เอวี่บอดี้ มูฝวิน , เอวี่บอดี้ กรูฝวิน เบบิ ฟังคิ)
little shack! Funky little shack!
(ลิ๊ทเทิ่ล แฌ็ค ! ฟังคิ ลิ๊ทเทิ่ล แฌ็ค !)

Hop in my Chrysler, it’s as big as a whale and it’s about to set sail!
(ฮ็อพ อิน มาย ไค้สเลอ , อิทซ แอ็ส บิก แอ็ส ซา ฮเวล แอ็นด อิทซ อะเบาท ทู เซ็ท เซล !)
I got me a car, it seats about 20 So come on and bring your jukebox
(ไอ ก็อท มี อะ คา , อิท ซีท อะเบาท 20 โซ คัมมอน แอ็นด บริง ยุร จยูคบ็อคซ)
money.
(มันอิ)

The Love Shack is a little old place where we can get together
(เดอะ ลัฝ แฌ็ค อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล โอลด พเลซ ฮแว วี แค็น เก็ท ทุเกฑเออะ)
Love Shack baby, Love Shack bay-bee.
(ลัฝ แฌ็ค เบบิ , ลัฝ แฌ็ค เบ บี)
Love shack, baby, love shack
(ลัฝ แฌ็ค , เบบิ , ลัฝ แฌ็ค)
Love shack, baby, love shack
(ลัฝ แฌ็ค , เบบิ , ลัฝ แฌ็ค)
Ooo love baby, that’s where it’s at
(อู้ ลัฝ เบบิ , แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท)

Bang bang bang on the door baby! Knock a little louder sugar!
(แบ็ง แบ็ง แบ็ง ออน เดอะ โด เบบิ ! น็อค กา ลิ๊ทเทิ่ล ลาวเดอ ฌูกเออะ !)
Bang bang bang on the door baby! I can’t hear you
(แบ็ง แบ็ง แบ็ง ออน เดอะ โด เบบิ ! ไอ แค็นท เฮีย ยู)
bang bang on the door baby
(แบ็ง แบ็ง ออน เดอะ โด เบบิ)
bang bang on the door
(แบ็ง แบ็ง ออน เดอะ โด)
bang bang on the door baby bang bang
(แบ็ง แบ็ง ออน เดอะ โด เบบิ แบ็ง แบ็ง)
You’re what?… Tin roof, rusted!
(ยัวร์ ฮว็อท ทิน รูฟ , รัซท !)

Love Shack, baby Love Shack!
(ลัฝ แฌ็ค , เบบิ ลัฝ แฌ็ค !)
Love Shack, baby Love Shack!
(ลัฝ แฌ็ค , เบบิ ลัฝ แฌ็ค !)
Love Shack, baby Love Shack!
(ลัฝ แฌ็ค , เบบิ ลัฝ แฌ็ค !)
Love baby, that’s where it’s at [ad lib]
(ลัฝ เบบิ , แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท [ แอ็ด lib ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Shack คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น