เนื้อเพลง Way Away คำอ่านไทย Yellowcard

I think I’m breaking out
(ไอ ธิงค แอม บเรคคิง เอ้า)
I’m going to leave you now
(แอม โกอิ้ง ทู ลีฝ ยู เนา)
Theres nothing for me here, it’s all the same
(แดร์ นัธอิง ฟอ มี เฮียร , อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
And even though I know
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ไอ โน)
That everything might go
(แดท เอ๊วี่ติง ไมท โก)
Go downhill from here, I’m not afraid
(โก ดาวฮิว ฟร็อม เฮียร , แอม น็อท อัฟเรด)

Way away away from here I’ll be
(เว อะเว อะเว ฟร็อม เฮียร อิล บี)
Way away away so you can see
(เว อะเว อะเว โซ ยู แค็น ซี)
How it feels to be alone and not believe [Feels to be alone and not believe]
(เฮา อิท ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ [ ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ ])
Feels to be alone and not believe anything
(ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ เอนอิธิง)

You can’t stop me now
(ยู แค็นท ซท็อพ มี เนา)
You can’t hold me down
(ยู แค็นท โฮลด มี เดาน)
You can’t keep me here, I’m on my way
(ยู แค็นท คีพ มี เฮียร , แอม ออน มาย เว)
I’ve made it this far now
(แอฝ เมด อิท ดีซ ฟา เนา)
And I’m not burning out
(แอ็นด แอม น็อท เบรินนิง เอ้า)
No matter what you say, I’m not afraid
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู เซ , แอม น็อท อัฟเรด)

Way away away from here I’ll be
(เว อะเว อะเว ฟร็อม เฮียร อิล บี)
Way away away so you can see
(เว อะเว อะเว โซ ยู แค็น ซี)
How it feels to be alone and not believe [Feels to be alone and not believe]
(เฮา อิท ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ [ ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ ])
Feels to be alone and not believe anything
(ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ เอนอิธิง)

Letting out the noise inside of me [Letting out the noise inside of me]
(เลทดิง เอ้า เดอะ นอยส อีนไซด อ็อฝ มี [ เลทดิง เอ้า เดอะ นอยส อีนไซด อ็อฝ มี ])
Every window pane is shattering [Every window pane is shattering]
(เอฝริ วีนโด เพน อีส ชาเดอริง [ เอฝริ วีนโด เพน อีส ชาเดอริง ])
Cutting up my words before I speak [Cutting up my words]
(คัททิง อัพ มาย เวิด บิโฟ ไอ ซพีค [ คัททิง อัพ มาย เวิด ])
This is how it feels to not believe
(ดีซ ซิส เฮา อิท ฟีล ทู น็อท บิลีฝ)

Letting out the noise inside of me [Letting out the noise inside of me]
(เลทดิง เอ้า เดอะ นอยส อีนไซด อ็อฝ มี [ เลทดิง เอ้า เดอะ นอยส อีนไซด อ็อฝ มี ])
Every window pane is shattering [Every window pane is shattering]
(เอฝริ วีนโด เพน อีส ชาเดอริง [ เอฝริ วีนโด เพน อีส ชาเดอริง ])
Cutting up my words before I speak [Cutting up my words]
(คัททิง อัพ มาย เวิด บิโฟ ไอ ซพีค [ คัททิง อัพ มาย เวิด ])
This is how it feels to not believe
(ดีซ ซิส เฮา อิท ฟีล ทู น็อท บิลีฝ)

Way away away from here I’ll be
(เว อะเว อะเว ฟร็อม เฮียร อิล บี)
Way away away so you can see
(เว อะเว อะเว โซ ยู แค็น ซี)
How it feels to be alone and not believe [feels to be alone and not believe]
(เฮา อิท ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ [ ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ ])
Feels to be alone and not believe anything
(ฟีล ทู บี อะโลน แอ็นด น็อท บิลีฝ เอนอิธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Way Away คำอ่านไทย Yellowcard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น