เนื้อเพลง Time-Bomb คำอ่านไทย All Time Low

Ohoh ohoh, ohoh ohoh
(Ohoh ohoh , ohoh ohoh)
Ohoh ohoh, ohoh ohoh
(Ohoh ohoh , ohoh ohoh)

From the get-go I knew this was hard to hold
(ฟร็อม เดอะ เก็ท โก ไอ นยู ดีซ วอส ฮาด ทู โฮลด)
Like a clash, the whole thing spun out of control
(ไลค เก คแล็ฌ , เดอะ โฮล ธิง ซพัน เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
Oh, on a wire, we were dancing
(โอ , ออน อะ ไวร , วี เวอ แด็นซิง)
Two kids, no consequences
(ทู คิด , โน คอนซิคเว็นซ)
Pull the trigger, without thinking
(พุล เดอะ ทรีกเกอะ , วิเฑาท ติ้งกิง)
There’s only one way down this road
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เว เดาน ดีซ โรด)

It was like a time bomb, set it in motion
(อิท วอส ไลค เก ไทม บ็อม , เซ็ท ดิธ อิน โมฌัน)
We knew that we were destined to explode
(วี นยู แดท วี เวอ เดซทิน ทู เอ็คซพโลด)
And if I had to pull you out of the wreckage
(แอ็นด อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู พุล ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ เรคคิจ)
You know I’m never gonna let you go
(ยู โน แอม เนฝเออะ กอนนะ เล็ท ยู โก)
We’re like a time bomb
(เวีย ไลค เก ไทม บ็อม)
Gonna lose it
(กอนนะ ลูส อิท)
Let’s diffuse it
(เล็ท ดิฟยูซ อิท)
Baby, we’re like a time bomb
(เบบิ , เวีย ไลค เก ไทม บ็อม)
[Ohoh ohoh]
([ Ohoh ohoh ])
But I need it
(บัท ไอ นีด ดิท)
Wouldn’t have it any other way
(วูดดึ่น แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)

Well there’s no way out of this so let’s stay in
(เว็ล แดร์ โน เว เอ้า อ็อฝ ดีซ โซ เล็ท ซเท อิน)
[ohoh, ohoh-oh]
([ ohoh , ohoh โอ ])
Every storm that comes all soaked comes to an end
(เอฝริ ซทอม แดท คัม ซอร์ โซค คัม ทู แอน เอ็นด)
[ohoh, ohoh-oh]
([ ohoh , ohoh โอ ])
Oh, resistance is useless
(โอ , ริสีซแท็นซ อีส ยูสเหลด)
Just two kids stupid and fearless
(จัซท ทู คิด ซทยูทิด แอ็นด เฟียเล็ซ)
Like a bullet, shooting a lesson
(ไลค เก บูลเล็ท , ชูดดิง อะ เล๊ซซั่น)
There’s only one way down this road
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน เว เดาน ดีซ โรด)

It was like a time bomb, set it in motion
(อิท วอส ไลค เก ไทม บ็อม , เซ็ท ดิธ อิน โมฌัน)
We knew that we were destined to explode
(วี นยู แดท วี เวอ เดซทิน ทู เอ็คซพโลด)
And if I had to pull you out of the wreckage
(แอ็นด อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู พุล ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ เรคคิจ)
You know I’m never gonna let you go
(ยู โน แอม เนฝเออะ กอนนะ เล็ท ยู โก)
We’re like a time bomb
(เวีย ไลค เก ไทม บ็อม)
Gonna lose it
(กอนนะ ลูส อิท)
Let’s diffuse it
(เล็ท ดิฟยูซ อิท)
Baby, we’re like a time bomb
(เบบิ , เวีย ไลค เก ไทม บ็อม)
[Ohoh ohoh]
([ Ohoh ohoh ])
But I need it
(บัท ไอ นีด ดิท)
Wouldn’t have it any other way
(วูดดึ่น แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)

Got my heart in your hands
(ก็อท มาย ฮาท อิน ยุร แฮ็นด)
Like a time bomb ticking
(ไลค เก ไทม บ็อม ทิคคิง)
It goes off, we start again
(อิท โกซ ออฟฟ , วี ซทาท อะเกน)
When it breaks, we fix it
(ฮเว็น หนิด บเรค , วี ฟิคซ อิท)
Got your heart in my hands
(ก็อท ยุร ฮาท อิน มาย แฮ็นด)
Like a time bomb ticking
(ไลค เก ไทม บ็อม ทิคคิง)
We should know better but we won’t let go
(วี เชิด โน เบทเทอะ บัท วี ว็อนท เล็ท โก)

It was like a time bomb, set it in motion
(อิท วอส ไลค เก ไทม บ็อม , เซ็ท ดิธ อิน โมฌัน)
We knew that we were destined to explode
(วี นยู แดท วี เวอ เดซทิน ทู เอ็คซพโลด)
[Destined to explode]
([ เดซทิน ทู เอ็คซพโลด ])
And if I had to pull you out of the wreckage
(แอ็นด อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู พุล ยู เอ้า อ็อฝ เดอะ เรคคิจ)
You know I’m never gonna let you go
(ยู โน แอม เนฝเออะ กอนนะ เล็ท ยู โก)
[Never gonna let you go]
([ เนฝเออะ กอนนะ เล็ท ยู โก ])
We’re like a time bomb
(เวีย ไลค เก ไทม บ็อม)
Gonna lose it
(กอนนะ ลูส อิท)
[Gonna lose it]
([ กอนนะ ลูส อิท ])
Let’s diffuse it
(เล็ท ดิฟยูซ อิท)
Baby, we’re like a time bomb
(เบบิ , เวีย ไลค เก ไทม บ็อม)
[Ohoh ohoh, ohoh ohoh]
([ Ohoh ohoh , ohoh ohoh ])
But I need it
(บัท ไอ นีด ดิท)
Wouldn’t have it any other way
(วูดดึ่น แฮ็ฝ อิท เอนอิ อัฑเออะ เว)

Ohoh ohoh, ohoh ohoh
(Ohoh ohoh , ohoh ohoh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time-Bomb คำอ่านไทย All Time Low

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น