เนื้อเพลง Absolutely (Story Of A Girl) คำอ่านไทย Nine Days

* This is the story of a girl
(* ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ อะ เกิล)
Who cried a river and drowned the whole world
(ฮู คไร อะ รีฝเออะ แอ็นด ดเราน เดอะ โฮล เวิลด)
And while she looked so sad in photographs
(แอ็นด ฮไวล ชี ลุค โซ แซ็ด อิน โฟโทะกราฟ)
I absolutely love her [when she smiles]
(ไอ แอบโซลยูทลิ ลัฝ เฮอ [ ฮเว็น ชี ซไมล ])

How many days in the year she woke up with hope
(เฮา เมนอิ เด ซิน เดอะ เยีย ชี โวค อัพ วิฑ โฮพ)
But she only found tears
(บัท ชี โอ๊นลี่ เฟานด เทีย)
And I can be so insincere
(แอ็นด ดาย แค็น บี โซ อินซินเซีย)
Making her promises never for real
(เมคอิง เฮอ พรอมอิซ เนฝเออะ ฟอ ริแอ็ล)
As long as she stands there waiting
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ชี ซแท็นด แดร์ เวททิง)
Wearing the holes in soles of her shoes
(เวียริง เดอะ โฮล ซิน โซล อ็อฝ เฮอ ฌู)
How many days disapear
(เฮา เมนอิ เด ดิสซาแพร)
You look in the mirror so how do you choose
(ยู ลุค อิน เดอะ มีเรอะ โซ เฮา ดู ยู ชูส)

** [And] Your clothes never wear as well the next day
(** [ แอ็นด ] ยุร คโลฑ เนฝเออะ แว แอ็ส เว็ล เดอะ เน็คซท เด)
And your hair never falls in quite the same way
(แอ็นด ยุร แฮ เนฝเออะ ฟอล ซิน คไวท เดอะ เซม เว)
You never seem to run out of things to say
(ยู เนฝเออะ ซีม ทู รัน เอ้า อ็อฝ ธิง ทู เซ)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

How many lovers would stay
(เฮา เมนอิ ลัฝเออะ เวิด ซเท)
Just to put up with this s**t day after day
(จัซท ทู พัท อัพ วิฑ ดีซ เอส **ที เด อาฟเทอะ เด)
How do we wind up this way
(เฮา ดู วี วินด อัพ ดีซ เว)
Watchin’ the mouths for the words I would say
(วันชิน เดอะ เมาธ ฟอ เดอะ เวิด ซาย เวิด เซ)
As long as we stand here waiting
(แอ็ส ล็อง แอ็ส วี ซแท็นด เฮียร เวททิง)
Wearing the clothes of the soles I would chose
(เวียริง เดอะ คโลฑ อ็อฝ เดอะ โซล ซาย เวิด โชส)
How do we get there today
(เฮา ดู วี เก็ท แดร์ ทุเด)
If we’re walkin’ to far from the price of the shoes
(อิฟ เวีย วอคกิน ทู ฟา ฟร็อม เดอะ พไรซ อ็อฝ เดอะ ฌู)

[Repeat ** , *]
([ ริพีท ** , * ])

[Repeat ** , * , * , *]
([ ริพีท ** , * , * , * ])

When she smiles
(ฮเว็น ชี ซไมล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Absolutely (Story Of A Girl) คำอ่านไทย Nine Days

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น