เนื้อเพลง Our Lives คำอ่านไทย The Calling

Is it love tonight
(อีส ซิท ลัฝ ทุไนท)
When everyone’s dreaming
(ฮเว็น เอ๊วี่วัน ดรีมมิง)
Of a better life
(อ็อฝ อะ เบทเทอะ ไลฟ)
In this world
(อิน ดีซ เวิลด)
Divided by fear
(ดิไฝด ไบ เฟีย)
We’ve gotta believe that
(หวีบ กอททะ บิลีฝ แดท)
There’s a reason we’re here , yeah
(แดร์ ซา รี๊ซั่น เวีย เฮียร , เย่)
There’s a reason we’re here
(แดร์ ซา รี๊ซั่น เวีย เฮียร)
Oh , yeah
(โอ , เย่)

Cause these are the days worth livin’
(คอส ฑิส อาร์ เดอะ เด เวิธ ลีฝอิน)
These are the years we’re given
(ฑิส อาร์ เดอะ เยีย เวีย กีฝเอ็น)
And these are the moments
(แอ็นด ฑิส อาร์ เดอะ โมเม็นท)
These are the times
(ฑิส อาร์ เดอะ ไทม)
Let’s make the best out of our lives
(เล็ท เมค เดอะ เบ็ซท เอ้า อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

See the truth all around
(ซี เดอะ ทรูธ ออล อะเรานด)
Our faith can be broken
(เอ๊า เฟธ แค็น บี บโรเค็น)
And our hands can be bound , oh
(แอ็นด เอ๊า แฮ็นด แค็น บี เบานด , โอ)
But open our hearts and fill up the emptiness
(บัท โอเพ็น เอ๊า ฮาท แซน ฟิล อัพ ดิ เอมทิเน็ซ)
With nothing to stop us
(วิฑ นัธอิง ทู ซท็อพ อัซ)
Is it not worth the risk? Yeah
(อีส ซิท น็อท เวิธ เดอะ ริซค เย่)
Is it not worth the risk?
(อีส ซิท น็อท เวิธ เดอะ ริซค)
Oh , yeah
(โอ , เย่)

Cause these are the days worth livin’
(คอส ฑิส อาร์ เดอะ เด เวิธ ลีฝอิน)
These are the years we’re given
(ฑิส อาร์ เดอะ เยีย เวีย กีฝเอ็น)
And these are the moments
(แอ็นด ฑิส อาร์ เดอะ โมเม็นท)
These are the times
(ฑิส อาร์ เดอะ ไทม)
Let’s make the best out of our lives
(เล็ท เมค เดอะ เบ็ซท เอ้า อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

Even if hope was shattered
(อีเฝ็น อิฟ โฮพ วอส แฌทเทอะ)
I know it wouldn’t matter
(ไอ โน อิท วูดดึ่น แมทเทอะ)
Cause these are the moments
(คอส ฑิส อาร์ เดอะ โมเม็นท)
These are the times
(ฑิส อาร์ เดอะ ไทม)
Let’s make the best out of our lives
(เล็ท เมค เดอะ เบ็ซท เอ้า อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

We can’t go wrong
(วี แค็นท โก ร็อง)
Thinking it’s wrong
(ติ้งกิง อิทซ ร็อง)
To speak our minds
(ทู ซพีค เอ๊า ไมนด)
I’ve gotta let out what’s inside
(แอฝ กอททะ เล็ท เอ้า ฮว็อท อีนไซด)

Is it love tonight
(อีส ซิท ลัฝ ทุไนท)
When everyone’s dreaming
(ฮเว็น เอ๊วี่วัน ดรีมมิง)
Can we get it right? Yeah
(แค็น วี เก็ท ดิธ ไรท เย่)
Can we get it right?
(แค็น วี เก็ท ดิธ ไรท)

Cause these are the days worth livin’
(คอส ฑิส อาร์ เดอะ เด เวิธ ลีฝอิน)
These are the years we’re given
(ฑิส อาร์ เดอะ เยีย เวีย กีฝเอ็น)
And these are the moments
(แอ็นด ฑิส อาร์ เดอะ โมเม็นท)
These are the times
(ฑิส อาร์ เดอะ ไทม)
Let’s make the best out of our lives
(เล็ท เมค เดอะ เบ็ซท เอ้า อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

Even if hope was shattered
(อีเฝ็น อิฟ โฮพ วอส แฌทเทอะ)
I know it wouldn’t matter
(ไอ โน อิท วูดดึ่น แมทเทอะ)
Cause these are the moments
(คอส ฑิส อาร์ เดอะ โมเม็นท)
These are the times
(ฑิส อาร์ เดอะ ไทม)
Let’s make the best out of our lives
(เล็ท เมค เดอะ เบ็ซท เอ้า อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Our Lives คำอ่านไทย The Calling

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น