เนื้อเพลง The Man Who Sold The World (David Bowie Cover) คำอ่านไทย Nirvana

We passed upon the stair
(วี พาซ อุพอน เดอะ ซแท)
We spoke of was and when
(วี ซโพค อ็อฝ วอส แซน ฮเว็น)
Although I wasn’t there
(ออลโฑ ไอ วอสซึ้น แดร์)
He said I was his friend
(ฮี เซ็ด ดาย วอส ฮิส ฟเร็นด)
Which came as a surprise
(ฮวิช เคม แอ็ส ซา เซิพไรส)
I spoke into his eyes
(ไอ ซโพค อีนทุ ฮิส ไอ)
I thought you died alone
(ไอ ธอท ยู ได อะโลน)
A long long time ago
(อะ ล็อง ล็อง ไทม อะโก)

Oh no, not me
(โอ โน , น็อท มี)
We never lost control
(วี เนฝเออะ ล็อซท ค็อนทโรล)
You’re face to face
(ยัวร์ เฟซ ทู เฟซ)
With The Man Who Sold The World
(วิฑ เดอะ แม็น ฮู โซลด เดอะ เวิลด)

I laughed and shook his hand
(ไอ ลาฟ แอ็นด ฌุค ฮิส แฮ็นด)
And made my way back home
(แอ็นด เมด มาย เว แบ็ค โฮม)
I searched for form and land [Alt: I searched for foreign land]
(ไอ เซิช ฟอ ฟอม แอ็นด แล็นด [ ออท : ไอ เซิช ฟอ ฟอริน แล็นด ])
For years and years I roamed
(ฟอ เยีย แซน เยีย ซาย โรม)
I gazed a gazeless stare
(ไอ เก อะ กีซเลด ซแท)
At all the millions here [Alt 1: We walked a million years][Alt 2: With multimillionaires][Alt 3: We walked a million hills]
(แอ็ท ดอร์ เดอะ มีลยัน เฮียร [ ออท วัน : วี วอค อะ มีลยัน เยีย ] [ ออท ทู : วิฑ มัลทิมิลยะแน ] [ ออท ที : วี วอค อะ มีลยัน ฮิล ])
I must have died alone [Alt: I must have died along]
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ได อะโลน [ ออท : ไอ มัซท แฮ็ฝ ได อะลอง ])
A long, long time ago
(อะ ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)

[x2]
([ x2 ])
Who knows?
(ฮู โน)
Not me
(น็อท มี)
We never lost control
(วี เนฝเออะ ล็อซท ค็อนทโรล)
You’re face to face
(ยัวร์ เฟซ ทู เฟซ)
With the Man who Sold the World
(วิฑ เดอะ แม็น ฮู โซลด เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Man Who Sold The World (David Bowie Cover) คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น