เนื้อเพลง Wonderful คำอ่านไทย Ja Rule feat R Kelly and Ashanti

[chorus]
([ โครัซ ])
[R KELLY [ASHANTI]]
([ อาร์ เคลลี่ [ เอสแชนที ] ])
If it wasn’t for the money, cars and movies stars and jewels
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ มันอิ , คา แซน มูวี่ ซทา แซน จูเอ็ล)
And all these things I got
(แอ็นด ออล ฑิส ธิง ซาย ก็อท)
I wonder, hey
(ไอ วันเดอะ , เฮ)
Would you still want me [Want you]
(เวิด ยู ซทิล ว็อนท มี [ ว็อนท ยู ])
Would you still be calling me [Still calling you]
(เวิด ยู ซทิล บี คอลลิง มี [ ซทิล คอลลิง ยู ])
You be loving me? [I’ll be loving you]
(ยู บี ลัฝอิง มี [ อิล บี ลัฝอิง ยู ])

[JA RULE]
([ จา รูล ])
Wanna keep you flawed with no dough
(วอนนา คีพ ยู ฟลอ วิฑ โน โด)
Pimpin ain’t easy
(พิมปิน เอน อีสอิ)
Trust me I know
(ทรัซท มี ไอ โน)
When gangstas and hos
(ฮเว็น แก๊งซดา แซน โฮซ)
Go go go go go go together
(โก โก โก โก โก โก ทุเกฑเออะ)
Lke chinchilla and bad weather
(Lke ชินชีลละ แอ็นด แบ็ด เวฑเออะ)
I’m good but been better
(แอม เกิด บัท บีน เบทเทอะ)
All my bros, chedda and glamorous things
(ออล มาย โบร, เชรดดา แอ็นด กแลมเออะรัซ ธิง)
Copped a few cars
(คอพอิ อะ ฟยู คา)
A crib with a east and west wing
(อะ คริบ วิฑ อะ อีซท แอ็นด เว็ซท วิง)
Cuz this is how i’m livin and yall women know the secrets
(คัซ ดีซ ซิส เฮา แอม ลีฝอิน แอ็นด ยอล วีมเอิน โน เดอะ ซีคเร็ท)
Of how to get it and keep it
(อ็อฝ เฮา ทู เก็ท ดิธ แอ็นด คีพ อิท)
How to prey on my weakness
(เฮา ทู พเร ออน มาย วีคเน็ซ)
It’s the power of the p-u-s-s-y
(อิทซ เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ พี ยู เอส เอส วาย)
Got a lotta n*ggaz wonderin it ain’t just i
(ก็อท ดา ลอทดา เอ็น *ggaz วันเดอริน หนิด เอน จัซท ไอ)
Gotta keep ya cash comin and that’s on my life
(กอททะ คีพ ยา แค็ฌ คัมอิน แอ็นด แด๊ท ออน มาย ไลฟ)
If it wasn’t for the money and the things I got
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดอะ มันอิ แอ็นด เดอะ ธิง ซาย ก็อท)
Sh*t, she probably wouldn’t like me
(ฌะ *ที , ชี พรอบอับลิ วูดดึ่น ไลค มี)
But I keep her and irv and jeffrey quite icy
(บัท ไอ คีพ เฮอ แอ็นด irv แอ็นด แจฟฟี่ คไวท ไอซิ)
Sip seraphin
(ซิพ เซอราฟีน)
Who doesn’t like me
(ฮู ดัสอินท ไลค มี)
And the murderous I-n-c
(แอ็นด เดอะ เมอเดอะรัซ ซาย เอ็น ซี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[R KELLY]
([ อาร์ เคลลี่ ])
How many girls does it take to get to
(เฮา เมนอิ เกิล โด ซิท เทค ทู เก็ท ทู)
Mack status
(แมกคฺ ซเททัซ)
Player status
(เพย์เยอร์ ซเททัซ)
Pimps that get
(พิมพ แดท เก็ท)
Ya boy half rich fore we hit show biz
(ยา บอย ฮาล์ฟ ริช โฟ วี ฮิท โฌ บิซ)
But show biz brought next level chicks
(บัท โฌ บิซ บรอท เน็คซท เลฟเอ็ล ชิค)
Pull them in them hot cars go and buy the whole bar n*gga
(พุล เฑ็ม อิน เฑ็ม ฮ็อท คา โก แอ็นด ไบ เดอะ โฮล บา เอ็น *gga)
I came from the dirt what you want me to say
(ไอ เคม ฟร็อม เดอะ เดิท ฮว็อท ยู ว็อนท มี ทู เซ)
Im at the top of the world and lifes a p*ssy buffet
(แอม แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ เวิลด แอ็นด ไลฟ ซา พี *ssy บุเฟ)
And that’s why I get m-i-a
(แอ็นด แด๊ท ฮไว ไอ เก็ท เอ็ม ไอ อะ)
Shut the game down so the bustas cant play
(ฌัท เดอะ เกม เดาน โซ เดอะ บัสตร้า แค็นท พเล)
Hell yeah I splurge money
(เฮ็ล เย่ ไอ ซพเลิจ มันอิ)
Hell yeah I act funny
(เฮ็ล เย่ ไอ แอ็คท ฟันนิ)
Look at you like f*ck you
(ลุค แกท ยู ไลค เอฟ *ck ยู)
All the sh*t I been thru
(ออล เดอะ ฌะ *ที ไอ บีน ธรู)
It’s a wonder why im still here
(อิทซ ซา วันเดอะ ฮไว แอม ซทิล เฮียร)
Said I was gone but im still here
(เซ็ด ดาย วอส กอน บัท แอม ซทิล เฮียร)
And all you b*tches that left me here
(แอ็นด ออล ยู บี *tches แดท เล็ฟท มี เฮียร)
Its mighty strange how you right back here
(อิทซ ไมทอิ ซทเรนจ เฮา ยู ไรท แบ็ค เฮียร)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[JA RULE]
([ จา รูล ])
I wonder why love is about money
(ไอ วันเดอะ ฮไว ลัฝ อีส อะเบาท มันอิ)
And why wou wanna take it all from me
(แอ็นด ฮไว wou วอนนา เทค อิท ดอร์ ฟร็อม มี)
Honey
(ฮันอิ)
My life is dark but its lovely
(มาย ไลฟ อีส ดาค บัท อิทซ ลัฝลิ)
Crimes cars cribs aint that right kelly?
(คไรม คา คริบ เอน แดท ไรท เคลลี่)
[Oh oh oh oh oh oh]
([ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Yall b*tches don’t know
(ยอล บี *tches ด้อนท์ โน)
Money aint a thang
(มันอิ เอน ดา เตง)
Mami need a lil change
(มัมมี นีด อะ ลิล เชนจ)
Girl im pitchin quarters
(เกิล แอม พิทชิน ควอเทอะ)
Closest to the arches but live in a fortress
(โคลสเอส ทู ดิ อาราเชด บัท ไลฝ อิน อะ ฟอทเร็ซ)
New benzes new porsches
(นยู เบนเซซ นยู โพช)
New cases new lawyers
(นยู เคซ นยู ลอเยอะ)
im becoming the infamous notorious rule
(แอม บิคัมอิง ดิ อีนฟะมัซ โนะโทเรียซ รูล)
N*ggaz couldn’t walk a mile in my shoes
(เอ็น *ggaz คูดซึ่น วอค กา ไมล อิน มาย ฌู)
N*ggaz don’t possess the heart that I do
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ พ็อสเสซ เดอะ ฮาท แดท ไอ ดู)
And it’s a wonder that im still here
(แอ็นด อิทซ ซา วันเดอะ แดท แอม ซทิล เฮียร)
Thought I was gone but im still here
(ธอท ไอ วอส กอน บัท แอม ซทิล เฮียร)
And all you b*tches that left me here
(แอ็นด ออล ยู บี *tches แดท เล็ฟท มี เฮียร)
Its kinda funny how you right back there
(อิทซ กินดา ฟันนิ เฮา ยู ไรท แบ็ค แดร์)

[chorus]
([ โครัซ ])

[R KELLY]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Oh oh oh oh ohhhhh
(โอ โอ โอ โอ โอ้)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wonderful คำอ่านไทย Ja Rule feat R Kelly and Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น