เนื้อเพลง I Promise You That คำอ่านไทย Westlife

Shane:
(เชน :)
yeah, yeah yeah…
(เย่ , เย่ เย่)

Shane:
(เชน :)
There is no reasons you should feel like this
(แดร์ อีส โน รี๊ซั่น ยู เชิด ฟีล ไลค ดีซ)
I know that I am the only one to blame
(ไอ โน แดท ไอ แอ็ม ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู บเลม)
I feel your agony it’s hidden in your kiss
(ไอ ฟีล ยุร แอกโอะนิ อิทซ ฮีดดน อิน ยุร คิซ)
Bryan:
(บายเอน:)
I don’t believe that things are said and done
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แดท ธิง แซร์ เซ็ด แอ็นด ดัน)
I only hope there’s still time to be the one
(ไอ โอ๊นลี่ โฮพ แดร์ ซทิล ไทม ทู บี ดิ วัน)
We can work it out, if only you let me
(วี แค็น เวิค อิท เอ้า , อิฟ โอ๊นลี่ ยู เล็ท มี)

All:
(ออล :)
Chorus:
(โครัซ :)
Whatever you say whatever you do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
There will be good times waiting for you
(แดร์ วิล บี เกิด ไทม เวททิง ฟอ ยู)
Whatever you hear I won’t disappear
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เฮีย ไอ ว็อนท ดิแซ็พเพีย)
I promise you that
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท)
Shane:
(เชน :)
I promise you that
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท)

Shane:
(เชน :)
I never said that I chould change the world
(ไอ เนฝเออะ เซ็ด แดท ไอ เชว เชนจ เดอะ เวิลด)
But if you gave me the chance that I deserve
(บัท อิฟ ยู เกฝ มี เดอะ ชานซ แดท ไอ ดิเสิฝ)
Mark:
(ม๊าร์ค :)
I know that in your heart
(ไอ โน แดท อิน ยุร ฮาท)
You can forgive me
(ยู แค็น เฟาะกีฝ มี)
oh…
(โอ)

All:
(ออล :)
Chorus:
(โครัซ :)
Whatever you say whatever you do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
There will be good times waiting for you
(แดร์ วิล บี เกิด ไทม เวททิง ฟอ ยู)
Whatever you hear I won’t disappear
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เฮีย ไอ ว็อนท ดิแซ็พเพีย)
I promise you that, I promise you that
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท , ไอ พรอมอิซ ยู แดท)

Bryan:
(บายเอน:)
Bridge:
(บริจ :)
We had times only a fool could miss
(วี แฮ็ด ไทม โอ๊นลี่ อะ ฟูล เคิด มิซ)
Shane:
(เชน :)
Still there is me to turn it around
(ซทิล แดร์ อีส มี ทู เทิน หนิด อะเรานด)
Bryan:
(บายเอน:)
I’m not saying it’s an easy thing
(แอม น็อท เซอิง อิทซ แอน อีสอิ ธิง)
Shane:
(เชน :)
Let me show you
(เล็ท มี โฌ ยู)
I promise you that
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท)

Shane:
(เชน :)
oh, yeah…
(โอ , เย่)

All:
(ออล :)
Chorus: Whatever, whenever there will be good times waiting
(โครัซ : ฮว็อทเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ แดร์ วิล บี เกิด ไทม เวททิง)
Whatever you hear, I won’t disappear
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เฮีย , ไอ ว็อนท ดิแซ็พเพีย)
Whatever you say whatever you do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
There will be good times waiting for you
(แดร์ วิล บี เกิด ไทม เวททิง ฟอ ยู)
Whatever you hear I won’t disappear
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เฮีย ไอ ว็อนท ดิแซ็พเพีย)
I promise you that, I promise you that
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท , ไอ พรอมอิซ ยู แดท)
All:
(ออล :)
Chorus:
(โครัซ :)
Whatever you say whatever you do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู)
There will be good times waiting for you
(แดร์ วิล บี เกิด ไทม เวททิง ฟอ ยู)
Whatever you hear I won’t disappear
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เฮีย ไอ ว็อนท ดิแซ็พเพีย)
I promise you that, I promise you that
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท , ไอ พรอมอิซ ยู แดท)

Shane:
(เชน :)
Whatever you hear I won’t disappear
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เฮีย ไอ ว็อนท ดิแซ็พเพีย)
I promise you that, I promise you that…
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท , ไอ พรอมอิซ ยู แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Promise You That คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น