เนื้อเพลง One Kiss From You คำอ่านไทย Britney Spears

I’m dreaming of one kiss from you
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ วัน คิซ ฟร็อม ยู)
A love long and true
(อะ ลัฝ ล็อง แอ็นด ทรู)
We’ll go on and on and
(เว็ล โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด)
I don’t wanna hear that I’m too young
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย แดท แอม ทู ยัง)
To know it’s love that makes me feel this way
(ทู โน อิทซ ลัฝ แดท เมค มี ฟีล ดีซ เว)
Cause I don’t have to feel the heat of the sun
(คอส ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ฟีล เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ซัน)
To know it’s shining on me every day
(ทู โน อิทซ ชายนิง ออน มี เอฝริ เด)
When it’s warm outside
(ฮเว็น อิทซ วอม เอาทไซด)
And the look in your eyes
(แอ็นด เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ)
Is longing to show me the way
(อีส ลองอิง ทู โฌ มี เดอะ เว)
I don’t want to wait
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เวท)

Chorus :
(โครัซ :)
Just one kiss from you, and suddenly
(จัซท วัน คิซ ฟร็อม ยู , แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่)
I see the road laid out in front of me
(ไอ ซี เดอะ โรด เลด เอ้า อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
You give me strength, you give me hope
(ยู กิฝ มี ซทเร็งธ , ยู กิฝ มี โฮพ)
And when you hold me in your arms
(แอ็นด ฮเว็น ยู โฮลด มี อิน ยุร อาม)
You make me whole
(ยู เมค มี โฮล)
And I don’t know just what I would do
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน จัซท ฮว็อท ไอ เวิด ดู)
Without one kiss from you
(วิเฑาท วัน คิซ ฟร็อม ยู)

I don’t wanna hear my time will come
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย มาย ไทม วิล คัม)
When it feels like it’s already here
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค อิทซ ออลเรดอิ เฮียร)
We should learn to walk before we run
(วี เชิด เลิน ทู วอค บิโฟ วี รัน)
But why go anywhere when you’re so near
(บัท ฮไว โก เอนอิฮแว ฮเว็น ยัวร์ โซ เนีย)
Cause when I reach out to you
(คอส ฮเว็น นาย รีช เอ้า ทู ยู)
So sad and confused
(โซ แซ็ด แอ็นด ค็อนฟยูส)
And feeling like I could cry
(แอ็นด ฟีลอิง ไลค ไก เคิด คไร)
You dry my eyes
(ยู ดไร มาย ไอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m dreaming of one kiss from you
(แอม ดรีมมิง อ็อฝ วัน คิซ ฟร็อม ยู)
A love long and true
(อะ ลัฝ ล็อง แอ็นด ทรู)
We’ll go on and on and
(เว็ล โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด)
I’m looking for one kiss goodnight
(แอม ลุคอิง ฟอ วัน คิซ กู๊ดไนท์)
To last all my life
(ทู ลาซท ดอร์ มาย ไลฟ)
On and on and
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m looking for one kiss goodnight
(แอม ลุคอิง ฟอ วัน คิซ กู๊ดไนท์)
To last all my life
(ทู ลาซท ดอร์ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Kiss From You คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น