เนื้อเพลง No Weapon คำอ่านไทย Fred Hammond

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Chorus]
([ โครัซ ])
No weapon formed against me shall prosper, it won’t work
(โน เวพอัน ฟอม อะเกนซท มี แฌ็ล พรอซเพอะ , อิท ว็อนท เวิค)
No weapon formed against me shall prosper, it won’t work
(โน เวพอัน ฟอม อะเกนซท มี แฌ็ล พรอซเพอะ , อิท ว็อนท เวิค)
No weapon formed against me shall prosper, it won’t work
(โน เวพอัน ฟอม อะเกนซท มี แฌ็ล พรอซเพอะ , อิท ว็อนท เวิค)
No weapon formed against me shall prosper, it won’t work
(โน เวพอัน ฟอม อะเกนซท มี แฌ็ล พรอซเพอะ , อิท ว็อนท เวิค)

God will do what He say He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ ฮี เวิด ดู)
God will do what He say He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ ฮี เวิด ดู)
He will stand by His word
(ฮี วิล ซแท็นด ไบ ฮิส เวิด)
He will stand by His word
(ฮี วิล ซแท็นด ไบ ฮิส เวิด)
And He will come through
(แอ็นด ฮี วิล คัม ธรู)
And He will come through
(แอ็นด ฮี วิล คัม ธรู)
God will do what He say He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ ฮี เวิด ดู)
God will do what He say He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ ฮี เวิด ดู)
He will stand by His word
(ฮี วิล ซแท็นด ไบ ฮิส เวิด)
He will stand by His word
(ฮี วิล ซแท็นด ไบ ฮิส เวิด)
And He will come through
(แอ็นด ฮี วิล คัม ธรู)
And He will come through
(แอ็นด ฮี วิล คัม ธรู)

God will do what He said He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ็ด ฮี เวิด ดู)
God will do what He said He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ็ด ฮี เวิด ดู)
He’s not a man that He should lie
(อีส น็อท ดา แม็น แดท ฮี เชิด ไล)
He’s not a man that He should lie
(อีส น็อท ดา แม็น แดท ฮี เชิด ไล)
He will come through
(ฮี วิล คัม ธรู)
He will come through
(ฮี วิล คัม ธรู)
God will do what He said He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ็ด ฮี เวิด ดู)
God will do what He said He would do
(ก็อด วิล ดู ฮว็อท ฮี เซ็ด ฮี เวิด ดู)
He will stand by His word
(ฮี วิล ซแท็นด ไบ ฮิส เวิด)
He will stand by His word
(ฮี วิล ซแท็นด ไบ ฮิส เวิด)
He will come through
(ฮี วิล คัม ธรู)
He will come through
(ฮี วิล คัม ธรู)

[Bridge]
([ บริจ ])
[Bridge]
([ บริจ ])
Oh I won’t be afraid of the arrows by day
(โอ ไอ ว็อนท บี อัฟเรด อ็อฝ ดิ แอโร ไบ เด)
Oh I won’t be afraid of the arrows by day
(โอ ไอ ว็อนท บี อัฟเรด อ็อฝ ดิ แอโร ไบ เด)
From the hand of the enemy
(ฟร็อม เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ดิ เอนอิมิ)
From the hand of the enemy
(ฟร็อม เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ดิ เอนอิมิ)
I can stand my ground with the Lord on my side
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย กเรานด วิฑ เดอะ ลอด ออน มาย ไซด)
I can stand my ground with the Lord on my side
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย กเรานด วิฑ เดอะ ลอด ออน มาย ไซด)
For the snares they have set will not succeed
(ฟอ เดอะ ซแน เฑ แฮ็ฝ เซ็ท วิล น็อท ซัคซีด)
For the snares they have set will not succeed
(ฟอ เดอะ ซแน เฑ แฮ็ฝ เซ็ท วิล น็อท ซัคซีด)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Of the arrows or the snares
(อ็อฝ ดิ แอโร ออ เดอะ ซแน)
Of the arrows or the snares
(อ็อฝ ดิ แอโร ออ เดอะ ซแน)
Set by your enemies
(เซ็ท ไบ ยุร อียีมีสฺ)
Set by your enemies
(เซ็ท ไบ ยุร อียีมีสฺ)
If you believe it say, ooo, Ooo
(อิฟ ยู บิลีฝ อิท เซ , อู้ , อู้)
If you believe it say, ooo, Ooo
(อิฟ ยู บิลีฝ อิท เซ , อู้ , อู้)

There just ain’t one,
(แดร์ จัซท เอน วัน ,)
There just ain’t one,
(แดร์ จัซท เอน วัน ,)
There just ain’t one weapon, no
(แดร์ จัซท เอน วัน เวพอัน , โน)
There just ain’t one weapon, no
(แดร์ จัซท เอน วัน เวพอัน , โน)
There just ain’t one
(แดร์ จัซท เอน วัน)
There just ain’t one
(แดร์ จัซท เอน วัน)
There just ain’t one weapon, no
(แดร์ จัซท เอน วัน เวพอัน , โน)
There just ain’t one weapon, no
(แดร์ จัซท เอน วัน เวพอัน , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Weapon คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น