เนื้อเพลง Holiday คำอ่านไทย Bee Gees

Ooh you’re a holiday , such a holiday
(อู้ ยัวร์ อะ ฮอลอิเด , ซัช อะ ฮอลอิเด)
Ooh you’re a holiday , such a holiday
(อู้ ยัวร์ อะ ฮอลอิเด , ซัช อะ ฮอลอิเด)

It’s something I thinks worthwhile
(อิทซ ซัมติง ไอ ธิงค เวริตฮวาย)
If the puppet makes you smile
(อิฟ เดอะ พัพเพ็ท เมค ยู ซไมล)
If not then you’re throwing stones
(อิฟ น็อท เด็น ยัวร์ โตววิง ซโทน)
Throwing stones, throwing stones
(โตววิง ซโทน , โตววิง ซโทน)

Ooh it’s a funny game
(อู้ อิทซ ซา ฟันนิ เกม)

Don’t believe that it’s all the same
(ด้อนท์ บิลีฝ แดท อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
Can’t think what I’ve just said
(แค็นท ธิงค ฮว็อท แอฝ จัซท เซ็ด)
Put the soft pillow on my head
(พัท เดอะ ซ็อฟท พีลโล ออน มาย เฮ็ด)

Millions of eys can see
(มีลยัน อ็อฝ eys แค็น ซี)
Yet why am I so blind
(เย็ท ฮไว แอ็ม ไอ โซ บไลนด)
When the someone else is me
(ฮเว็น เดอะ ซัมวัน เอ็ลซ อีส มี)
It’s unkind, it’s unkind
(อิทซ อันไคนด , อิทซ อันไคนด)

de de de de de de de de de de de de de
(ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี)
de de de de de de de de de de de de de
(ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี)

Yet millions of eyes can see
(เย็ท มีลยัน อ็อฝ ไอ แค็น ซี)
Yet why am I so blind
(เย็ท ฮไว แอ็ม ไอ โซ บไลนด)
When the someone else is me
(ฮเว็น เดอะ ซัมวัน เอ็ลซ อีส มี)
It’s unkind, it’s unkind
(อิทซ อันไคนด , อิทซ อันไคนด)

Ooh you’re a holiday , ev’ry day , such a holiday
(อู้ ยัวร์ อะ ฮอลอิเด , เอวรี่ เด , ซัช อะ ฮอลอิเด)
Now it’s my turn to say , and I say you’re a holiday
(เนา อิทซ มาย เทิน ทู เซ , แอ็นด ดาย เซ ยัวร์ อะ ฮอลอิเด)
It’s something I thinks worthwhile
(อิทซ ซัมติง ไอ ธิงค เวริตฮวาย)
If the puppet makes you smile
(อิฟ เดอะ พัพเพ็ท เมค ยู ซไมล)
If now then you’re throwing stones
(อิฟ เนา เด็น ยัวร์ โตววิง ซโทน)
Throwing stones , throwing stones
(โตววิง ซโทน , โตววิง ซโทน)

de de de de de de de de de de de de de de
(ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holiday คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น