เนื้อเพลง The Time is Now คำอ่านไทย John Cena

[Chorus: John Cena]
([ โครัซ : จอน ซีนา ])
Your time is up, my time is now
(ยุร ไทม อีส อัพ , มาย ไทม อีส เนา)
You can’t see me, my time is now
(ยู แค็นท ซี มี , มาย ไทม อีส เนา)
It’s the franchise, boy I’m shinin now
(อิทซ เดอะ ฟแรนไชส , บอย แอม ชายนิน เนา)
You can’t see me, my time is now!
(ยู แค็นท ซี มี , มาย ไทม อีส เนา !)

[John Cena]
([ จอน ซีนา ])
In case you forgot or fell off I’m still hot – knock your shell off
(อิน เคซ ยู เฟาะกอท ออ เฟ็ล ออฟฟ แอม ซทิล ฮ็อท น็อค ยุร เฌ็ล ออฟฟ)
My money stack fat plus I can’t turn the swell off
(มาย มันอิ ซแท็ค แฟ็ท พลัซ ซาย แค็นท เทิน เดอะ ซเว็ล ออฟฟ)
The franchise, doin big bid’ness, I live this
(เดอะ ฟแรนไชส , โดย บิก บิดเนสส , ไอ ไลฝ ดีซ)
It’s automatic I win this – oh you hear those horns, you finished
(อิทซ ออโทะแมทอิค ไอ วิน ดีซ โอ ยู เฮีย โฑส ฮอน , ยู ฟีนอิฌ)
A soldier, and I stay under you fightin
(อะ โซลเจอะ , แอ็นด ดาย ซเท อันเดอะ ยู ไฟท์ดิน)
Plus I’m stormin on you chumps like I’m thunder and lightning
(พลัซ แอม สตอร์มิน ออน ยู ชัมพ ไลค แอม ธันเดอะ แอ็นด ไลทนิง)
Ain’t no way you breakin me kid, I’m harder than nails
(เอน โน เว ยู เบรกกิ้น มี คิด , แอม อาณ์เดอ แฑ็น เนล)
Plus I keep it on lock, like I’m part of the jail
(พลัซ ซาย คีพ อิท ออน ล็อค , ไลค แอม พาท อ็อฝ เดอะ เจล)
I’m slaughterin stale, competition, I got the whole block wishin
(แอม สลาเดอลิน ซเทล , ค็อมพิทีฌอัน , ไอ ก็อท เดอะ โฮล บล็อค วิซชิน)
they could run with my division but they gone fishin –
(เฑ เคิด รัน วิฑ มาย ดิฝีฉอัน บัท เฑ กอน ฟิซชิน)
#NAME?
(#เนม)
I got my soul straight, I brush your mouth like Colgate
(ไอ ก็อท มาย โซล ซทเรท , ไอ บรัฌ ยุร เมาธ ไลค โคกรีด)
In any weather I’m never better your boy’s so hot
(อิน เอนอิ เวฑเออะ แอม เนฝเออะ เบทเทอะ ยุร บอย โซ ฮ็อท)
you’ll never catch me in the next man’s sweater
(โยว เนฝเออะ แค็ช มี อิน เดอะ เน็คซท แม็น ซเวทเออะ)
If they hate, let ’em hate, I drop ya whole clan
(อิฟ เฑ เฮท , เล็ท เอ็ม เฮท , ไอ ดร็อพ ยา โฮล คแล็น)
Lay yo’ ass DOWN for the three second TAN
(เล โย อาซ เดาน ฟอ เดอะ ธรี เซคอันด แท็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Tha Trademarc]
([ ท่า เทรดมาค ])
Yeah, uhh
(เย่ , อา)
It’s gon’ be what it’s gon’ be
(อิทซ ก็อน บี ฮว็อท อิทซ ก็อน บี)
Five pounds of courage buddy, bass tint pants with a gold T
(ไฟฝ เพานด อ็อฝ เคอริจ บัดดิ , แบ็ซ ทินท แพ็นท วิฑ อะ โกลด ที)
Uhh – it’s a war dance and victory step
(อา อิทซ ซา วอ ดานซ แอ็นด ฝีคโทะริ ซเท็พ)
A raw stance is a gift, when you insist it’s my rep
(อะ รอ ซแท็นซ อีส ซา กิฟท , ฮเว็น ยู อินซีสท อิทซ มาย เร็พ)
John Cena, Trademarc, y’all are so-so
(จอน ซีนา , เทรดมาค , ยอล อาร์ โซ โซ)
And talk about the bread you make but don’t know the recipe for dough though
(แอ็นด ทอค อะเบาท เดอะ บเร็ด ยู เมค บัท ด้อนท์ โน เดอะ เรซอิพี ฟอ โด โธ)
Aimin guns in all your photos, that’s a no-no
(เอมิน กัน ซิน ออล ยุร โฟโท , แด๊ท ซา โน โน)
When this pop, you’ll liplock, your big talk’s a blatant no-show
(ฮเว็น ดีซ พ็อพ , โยว ลิปพอก , ยุร บิก ทอค ซา บเลแท็นท โน โฌ)
See what happens when the ice age melt
(ซี ฮว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น ดิ ไอซ เอจ เม็ลท)
You see monetary status is not what matters, but it helps
(ยู ซี มอนอิเทริ ซเททัซ ซิส น็อท ฮว็อท แมทเทอะ , บัท ดิธ เฮ็ลพ)
I rock a timepiece by Benny if any
(ไอ ร็อค กา ไทม์พีซ ไบ เบนนี อิฟ เอนอิ)
The same reason y’all could love me is the same reason y’all condemn me
(เดอะ เซม รี๊ซั่น ยอล เคิด ลัฝ มี อีส เดอะ เซม รี๊ซั่น ยอล ค็อนเดม มี)
A man’s measured by the way that he thinks
(อะ แม็น เมฉเออะ ไบ เดอะ เว แดท ฮี ธิงค)
Not clothing lines, ice links, leather and minks
(น็อท คโลฑอิง ไลน , ไอซ ลิงค , เลฑเออะ แอ็นด มิงค)
I spent 20 plus years seekin knowledge of self
(ไอ ซเพ็นท 20 พลัซ เยีย ซีคิน นอลเอ็จ อ็อฝ เซ็ลฟ)
So for now Marc Predka’s livin live for wealth
(โซ ฟอ เนา มาลัค เพรดเกสฺ ลีฝอิน ไลฝ ฟอ เว็ลธ)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Time is Now คำอ่านไทย John Cena

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น