เนื้อเพลง Kashmir คำอ่านไทย Led Zeppelin

Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream
(โอ เล็ท เดอะ ซัน บีท เดาน อุพอน มาย เฟซ , ซทา ทู ฟิล มาย ดรีม)
I am a traveler of both time and space, to be where I have been
(ไอ แอ็ม มา ทแรฝเอ็ลเลอะ อ็อฝ โบธ ไทม แอ็นด ซเพซ , ทู บี ฮแว ไอ แฮ็ฝ บีน)
To sit with elders of the gentle race, this world has seldom seen
(ทู ซิท วิฑ เอลเดอะ อ็อฝ เดอะ เจ๊นเทิ่ล เรซ , ดีซ เวิลด แฮ็ส เซลดัม ซีน)
They talk of days for which they sit and wait and all will be revealed
(เฑ ทอค อ็อฝ เด ฟอ ฮวิช เฑ ซิท แอ็นด เวท แอ็นด ออล วิล บี ริฝิล)

Talk and song from tongues of lilting grace, whose sounds caress my ear
(ทอค แอ็นด ซ็อง ฟร็อม ทัง อ็อฝ ลิวทิง กเรซ , ฮูส เซานด คะเรซ มาย เอีย)
But not a word I heard could I relate, the story was quite clear
(บัท น็อท ดา เวิด ดาย เฮิด เคิด ดาย ริเลท , เดอะ ซโทริ วอส คไวท คเลีย)
Oh, oh.
(โอ , โอ)

Oh, I been flying… mama, there ain’t no denyin’
(โอ , ไอ บีน ฟไลอิง มามะ , แดร์ เอน โน ดีนายเอน)
I’ve been flying, ain’t no denyin’, no denyin’
(แอฝ บีน ฟไลอิง , เอน โน ดีนายเอน , โน ดีนายเอน)

All I see turns to brown, as the sun burns the ground
(ออล ไอ ซี เทิน ทู บเราน , แอ็ส เดอะ ซัน เบิน เดอะ กเรานด)
And my eyes fill with sand, as I scan this wasted land
(แอ็นด มาย ไอ ฟิล วิฑ แซ็นด , แอ็ส ซาย ซแค็น ดีซ ว็อซท แล็นด)
Trying to find, trying to find where I’ve been.
(ทไรอิง ทู ไฟนด , ทไรอิง ทู ไฟนด ฮแว แอฝ บีน)

Oh, pilot of the storm who leaves no trace, like thoughts inside a dream
(โอ , ไพลัท อ็อฝ เดอะ ซทอม ฮู ลีฝ โน เทร๊ซ , ไลค ธอท อีนไซด อะ ดรีม)
Heed the path that led me to that place, yellow desert stream
(ฮี เดอะ พาธ แดท เล็ด มี ทู แดท พเลซ , เยลโล เดสเอิท ซทรีม)
My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again
(มาย แชงกา ลา บินีธ เดอะ ซัมเมอะ มูน , ไอ วิล ริเทิน อะเกน)
Sure as the dust that floats high in June, when movin’ through Kashmir.
(ฌุร แอ็ส เดอะ ดัซท แดท ฟโลท ไฮ อิน จูน , ฮเว็น มูฝวิน ธรู แคชเมียร์)

Oh, father of the four winds, fill my sails, across the sea of years
(โอ , ฟาเฑอะ อ็อฝ เดอะ โฟ วินด , ฟิล มาย เซล , อัครอซ เดอะ ซี อ็อฝ เยีย)
With no provision but an open face, along the straits of fear
(วิฑ โน พโระฝีฉอัน บัท แอน โอเพ็น เฟซ , อะลอง เดอะ ซทเรท อ็อฝ เฟีย)
Ohh.
(โอ้)

When I’m on, when I’m on my way, yeah
(ฮเว็น แอม ออน , ฮเว็น แอม ออน มาย เว , เย่)
When I see, when I see the way, you stay-yeah
(ฮเว็น นาย ซี , ฮเว็น นาย ซี เดอะ เว , ยู ซเท เย่)

Ooh, yeah-yeah, ooh, yeah-yeah, when I’m down…
(อู้ , เย่ เย่ , อู้ , เย่ เย่ , ฮเว็น แอม เดาน)
Ooh, yeah-yeah, ooh, yeah-yeah, well I’m down, so down
(อู้ , เย่ เย่ , อู้ , เย่ เย่ , เว็ล แอม เดาน , โซ เดาน)
Ooh, my baby, oooh, my baby, let me take you there
(อู้ , มาย เบบิ , อู้ , มาย เบบิ , เล็ท มี เทค ยู แดร์)

Let me take you there. Let me take you there
(เล็ท มี เทค ยู แดร์ เล็ท มี เทค ยู แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kashmir คำอ่านไทย Led Zeppelin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น