เนื้อเพลง Don’t Stop Movin’ คำอ่านไทย S Club 7

[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])

DJ got the party started
(ดีเจ ก็อท เดอะ พาทิ ซทาท)
theres no end in sight
(แดร์ โน เอ็นด อิน ไซท)
Everybody’s movin to the
(เอวี่บอดี้ มูฝวิน ทู เดอะ)
rythym thats inside
(ไรเตม แด๊ท อีนไซด)
Its a crazy world
(อิทซ ซา คเรสิ เวิลด)
But tonight’s the right situation
(บัท ทุไนท เดอะ ไรท ซิชิวเอฌัน)
Don’t get left behind
(ด้อนท์ เก็ท เล็ฟท บิไฮนด)

I can feel the music
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ มยูสิค)
flowing through me everywhere
(ฟโลอิง ธรู มี เอวี่แวร์)
Aint no destination baby
(เอน โน เดซทิเนฌัน เบบิ)
We don’t even care
(วี ด้อนท์ อีเฝ็น แค)
There’s a place to be
(แดร์ ซา พเลซ ทู บี)
If you need the right education
(อิฟ ยู นีด เดอะ ไรท เอดยุเคฌัน)
Let it take you there
(เล็ท ดิธ เทค ยู แดร์)

Let’s go
(เล็ท โก)
with the magic baby
(วิฑ เดอะ แมจอิค เบบิ)
I can see it’s there in your eyes [I can see it’s there in your eyes]
(ไอ แค็น ซี อิทซ แดร์ อิน ยุร ไอ [ ไอ แค็น ซี อิทซ แดร์ อิน ยุร ไอ ])
Let it flow
(เล็ท ดิธ ฟโล)
Stop the waiting
(ซท็อพ เดอะ เวททิง)
Friday on the dancefloor
(ฟไรดิ ออน เดอะ แด้นฟอร์)
is where you gotta let it go
(อีส ฮแว ยู กอททะ เล็ท ดิธ โก)

Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
Can you feel the music
(แค็น ยู ฟีล เดอะ มยูสิค)
DJ’s got us going around, ’round
(ดีเจซ ก็อท อัซ โกอิ้ง อะเรานด , เรานด)
Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
find your own way to it
(ไฟนด ยุร โอน เว ทู อิท)
Listen to the music
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มยูสิค)
taking you to places that you’ve never been before
(เทคอิง ยู ทู พเลซ แดท ยู๊ฟ เนฝเออะ บีน บิโฟ)
Baby now
(เบบิ เนา)

Livin up times and the moment
(ลีฝอิน อัพ ไทม แซน เดอะ โมเม็นท)
all those feelings in the air
(ออล โฑส ฟีลอิง ซิน ดิ แอ)
Don’t know where we’re goin
(ด้อนท์ โน ฮแว เวีย โกอิน)
Baby, we don’t even care
(เบบิ , วี ด้อนท์ อีเฝ็น แค)
Aint no mystery
(เอน โน มีซเทอะริ)
Just use your imagination
(จัซท ยูซ ยุร อิแมจิเนฌัน)
Let it take you there
(เล็ท ดิธ เทค ยู แดร์)

Let’s go
(เล็ท โก)
with the magic baby
(วิฑ เดอะ แมจอิค เบบิ)
I can see it’s there in your eyes [I can see it’s there in your eyes]
(ไอ แค็น ซี อิทซ แดร์ อิน ยุร ไอ [ ไอ แค็น ซี อิทซ แดร์ อิน ยุร ไอ ])
Let it flow
(เล็ท ดิธ ฟโล)
Stop the waiting
(ซท็อพ เดอะ เวททิง)
Friday on the dancefloor
(ฟไรดิ ออน เดอะ แด้นฟอร์)
is where you gotta let it go
(อีส ฮแว ยู กอททะ เล็ท ดิธ โก)

Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
Can you feel the music
(แค็น ยู ฟีล เดอะ มยูสิค)
DJ’s got us going around, ’round [don’t stop movin]
(ดีเจซ ก็อท อัซ โกอิ้ง อะเรานด , เรานด [ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ])
Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
find your own way to it
(ไฟนด ยุร โอน เว ทู อิท)
Listen to the music
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มยูสิค)
taking you to places that you’ve never been before
(เทคอิง ยู ทู พเลซ แดท ยู๊ฟ เนฝเออะ บีน บิโฟ)
Baby now
(เบบิ เนา)

[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])

Forget about your fears tonight
(เฟาะเกท อะเบาท ยุร เฟีย ทุไนท)
Listen to your heart
(ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฮาท)
Let’s just touch the sky
(เล็ท จัซท ทั๊ช เดอะ ซไค)
No need to reason why
(โน นีด ทู รี๊ซั่น ฮไว)
Just listen to the sound
(จัซท ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซานด)
Let it make you come alive
(เล็ท ดิธ เมค ยู คัม อะไลฝ)

Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
Can you feel the music
(แค็น ยู ฟีล เดอะ มยูสิค)
DJ’s got us going around, ’round [don’t stop movin]
(ดีเจซ ก็อท อัซ โกอิ้ง อะเรานด , เรานด [ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ])
Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
find your own way to it
(ไฟนด ยุร โอน เว ทู อิท)
Listen to the music
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มยูสิค)
[Yeah yeah yeah]
([ เย่ เย่ เย่ ])

Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
Can you feel the music
(แค็น ยู ฟีล เดอะ มยูสิค)
DJ’s got us going around, ’round [don’t stop movin]
(ดีเจซ ก็อท อัซ โกอิ้ง อะเรานด , เรานด [ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ])
Don’t stop moving
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝอิง)
find your own way to it
(ไฟนด ยุร โอน เว ทู อิท)
Listen to the music
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มยูสิค)
taking you to places that you’ve never been before
(เทคอิง ยู ทู พเลซ แดท ยู๊ฟ เนฝเออะ บีน บิโฟ)
Baby now
(เบบิ เนา)

[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])

[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])
[Don’t stop movin to the funky funk beat,
([ ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ ฟังคิ ฟังค บีท ,)
Don’t stop movin to the S Club beat]
(ด้อนท์ ซท็อพ มูฝวิน ทู เดอะ เอส คลับ บีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stop Movin’ คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น