เนื้อเพลง Those Were The Days คำอ่านไทย Dolly Parton feat Mary Hopkin and The Opry Gang

[Gene Raskin]
([ จีน ราสซคิน ])

[Originally by Mary Hopkin]
([ ออริจิเนลี่ ไบ แมริ ฮอพคิน ])

Once upon a time there was a tavern
(วันซ อุพอน อะ ไทม แดร์ วอส ซา แทฝเอิน)
Where we used to raise a glass or two
(ฮแว วี ยูซ ทู เรส อะ กลัซ ออ ทู)
Remember how we laughed away the hours
(ริเมมเบอะ เฮา วี ลาฟ อะเว เดอะ เอาร)
And dreamed of all the great things we would do
(แอ็นด ดรีม อ็อฝ ออล เดอะ กเรท ธิง วี เวิด ดู)

Those were the days my friend
(โฑส เวอ เดอะ เด มาย ฟเร็นด)
We thought they’d never end
(วี ธอท เดยฺ เนฝเออะ เอ็นด)
We’d sing and dance forever and a day
(เว็ด ซิง แอ็นด ดานซ เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
We’d live the life we choose
(เว็ด ไลฝ เดอะ ไลฟ วี ชูส)
We’d fight and never lose
(เว็ด ไฟท แอ็นด เนฝเออะ ลูส)
For we were young and sure to have our way.
(ฟอ วี เวอ ยัง แอ็นด ฌุร ทู แฮ็ฝ เอ๊า เว)
La la la la…
(ลา ลา ลา ลา)
Those were the days, oh yes those were the days
(โฑส เวอ เดอะ เด , โอ เย็ซ โฑส เวอ เดอะ เด)

Then the busy years went rushing by us
(เด็น เดอะ บีสอิ เยีย เว็นท รูซชิง ไบ อัซ)
We lost our starry notions on the way
(วี ล็อซท เอ๊า ซทาริ โนฌัน ออน เดอะ เว)
If by chance I’d see you in the tavern
(อิฟ ไบ ชานซ อาย ซี ยู อิน เดอะ แทฝเอิน)
We’d smile at one another and we’d say
(เว็ด ซไมล แอ็ท วัน แอะนัธเออะ แอ็นด เว็ด เซ)

Those were the days my friend
(โฑส เวอ เดอะ เด มาย ฟเร็นด)
We thought they’d never end
(วี ธอท เดยฺ เนฝเออะ เอ็นด)
We’d sing and dance forever and a day
(เว็ด ซิง แอ็นด ดานซ เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
We’d live the life we choose
(เว็ด ไลฝ เดอะ ไลฟ วี ชูส)
We’d fight and never lose
(เว็ด ไฟท แอ็นด เนฝเออะ ลูส)
For we were young and sure to have our way.
(ฟอ วี เวอ ยัง แอ็นด ฌุร ทู แฮ็ฝ เอ๊า เว)
La la la la…
(ลา ลา ลา ลา)
Those were the days, oh yes those were the days
(โฑส เวอ เดอะ เด , โอ เย็ซ โฑส เวอ เดอะ เด)

Just tonight I stood before the tavern
(จัซท ทุไนท ไอ ซทูด บิโฟ เดอะ แทฝเอิน)
Nothing seemed the way it used to be
(นัธอิง ซีมี เดอะ เว อิท ยูซ ทู บี)
In the glass I saw a strange reflection
(อิน เดอะ กลัซ ซาย ซอ อะ ซทเรนจ ริฟเคลฌัน)
Was that lonely woman really me
(วอส แดท โลนลิ วูมเอิน ริแอ็ลลิ มี)

Those were the days my friend
(โฑส เวอ เดอะ เด มาย ฟเร็นด)
We thought they’d never end
(วี ธอท เดยฺ เนฝเออะ เอ็นด)
We’d sing and dance forever and a day
(เว็ด ซิง แอ็นด ดานซ เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
We’d live the life we choose
(เว็ด ไลฝ เดอะ ไลฟ วี ชูส)
We’d fight and never lose
(เว็ด ไฟท แอ็นด เนฝเออะ ลูส)
For we were young and sure to have our way.
(ฟอ วี เวอ ยัง แอ็นด ฌุร ทู แฮ็ฝ เอ๊า เว)
La la la la…
(ลา ลา ลา ลา)
Those were the days, oh yes those were the days
(โฑส เวอ เดอะ เด , โอ เย็ซ โฑส เวอ เดอะ เด)

Through the door there came familiar laughter
(ธรู เดอะ โด แดร์ เคม ฟะมีลเยอะ ลาฟเทอะ)
I saw your face and heard you call my name
(ไอ ซอ ยุร เฟซ แอ็นด เฮิด ยู คอล มาย เนม)
Oh my friend we’re older but no wiser
(โอ มาย ฟเร็นด เวีย โอลเดอะ บัท โน วายเซอ)
For in our hearts the dreams are still the same
(ฟอ อิน เอ๊า ฮาท เดอะ ดรีม แซร์ ซทิล เดอะ เซม)

Those were the days my friend
(โฑส เวอ เดอะ เด มาย ฟเร็นด)
We thought they’d never end
(วี ธอท เดยฺ เนฝเออะ เอ็นด)
We’d sing and dance forever and a day
(เว็ด ซิง แอ็นด ดานซ เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)
We’d live the life we choose
(เว็ด ไลฝ เดอะ ไลฟ วี ชูส)
We’d fight and never lose
(เว็ด ไฟท แอ็นด เนฝเออะ ลูส)
For we were young and sure to have our way.
(ฟอ วี เวอ ยัง แอ็นด ฌุร ทู แฮ็ฝ เอ๊า เว)
La la la la…
(ลา ลา ลา ลา)
Those were the days, oh yes those were the days
(โฑส เวอ เดอะ เด , โอ เย็ซ โฑส เวอ เดอะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Those Were The Days คำอ่านไทย Dolly Parton feat Mary Hopkin and The Opry Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น